Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The New Anatomical Classification System for Orbital Exenteration Defect

Journal of Craniofacial Surgery, vol.28, no.7, pp.1687-1693, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Malignant tumors requiring maxillectomy

Journal of Craniofacial Surgery, vol.11, no.5, pp.418-429, 2000 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Fournier's gangrene Fournier-gangrän

Langenbecks Archiv für Chirurgie, vol.380, no.3, pp.139-143, 1995 (SCI-Expanded) identifier identifier

An easy method of harvesting epidermal and dermal skin allografts for rats

European Journal of Plastic Surgery, vol.16, no.3, pp.163-164, 1993 (SCI-Expanded) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Geniş cilt kayıplarının onarımında serbest lateral uyluk flebi

CERRAHPAŞA TIP DERGİSİ, vol.31, no.4, pp.202-210, 2000 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Ceftizoxime in the treatment of purulent peritonitis

Journal of Drug Development, Supplement, vol.6, no.2, pp.21-23, 1993 (Scopus) identifier

Magnesium implants in hemangioma treatment

Cerrahpasa Tip Fakultesi Dergisi, vol.15, no.4, pp.548-552, 1984 (Scopus) identifier

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Reconstruction of palatal defects with microvascular free tissue transfers: a single center’s experience

4th Congress of Asian Pacific Federation of Societies for Reconstructive Microsurgery, Antalya, Turkey, 9 - 13 May 2018

Sigara Dumanının Sıçanlarda Yağ Dokusu Grefti Sağkalımına Etkisinin Deneysel Olarak Araştırılması

TÜRK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF VE ESTETİK CERRAHİ DERNEĞİ 39.ULUSAL KURULTAYI, Antalya, Turkey, 11 - 14 October 2017, pp.16

Hemorajik şok ve reperfüzyon sonrası oksidatif stres ve siklosporin A’nın etkisi.

1.Ulusal Serbest Radikal ve Antioksidanlar Araştırma Derneği Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September 2000 - 02 November 1997, pp.154

Kontrollü hipotansiyonda biyokimyasal değişiklikler.

TARK’98 XXXII Türk Anestezioloji ve Reaminasyon Kongresi, VI. Yoğun Bakım Kongresi, VI.Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 1998, pp.186

Yanıkta N-Asetil Sistein tedavisi ile sıçanların akciğerlerindeki glutatyon seviyelerindeki değişiklikler.

II.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslararası katılımlı), İstanbul, Turkey, 30 - 04 September 1997, pp.175

Sıçan modelinde haşlanma yanığı sonrası uzak organlarda oluşan lipid peroksidasyonu ve buna Siklosporin-A’nın etkisi.

II.Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi (Uluslararası katılımlı ), İstanbul, Turkey, 30 September - 04 October 1997, pp.176

Neutrophil Mediated Lipid Peroxidation and the Effect of FK 506 on Ischemic Injury

The 7th Asian Pacific Congresss of International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Thailand, pp.136

The Role of Neutrophils and the Effect of FK 506 on Ischemia/ Reperfusion Injury

The 7th Asian Pacific Congresss of International Confederation for Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery, Thailand, pp.135

Plasma fatty acid profile in early postburn period of burn patients

Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, Austria, 1 - 04 May 1996, pp.61

Diyetsel n-3 ve n-9 serisi yağ asidlerinin yanık sonrası immun cevaba etkileri

XII. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 04 November 1994, vol.1, pp.8

Books & Book Chapters

Doku Transplantasyonu Biyolojisi ve Plastik Cerrahideki Uygulamaları

in: Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ders Kitabı, Güzel MZ, Editor, İstanbul Üniversitesi Basım Ve Yayınevi Müdürlüğü, İstanbul, pp.17-39, 2011