Assoc. Prof.

TÜLAY YILDIZ


Faculty of Engineering

Department of Chemistry

Department of Organic Chemistry

Education Information

2011 - 2012

2011 - 2012

Post Doctorate

Rheinisch-Westfaelische Technische Hochschule Aachen, Institute Of Organic Chemistry, Germany

2004 - 2010

2004 - 2010

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences, Kimya Bölümü/Organik Kimya Programı, Turkey

2001 - 2004

2001 - 2004

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences, Kimya Bölümü/Organik Kimya Programı, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Istanbul University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

2010

2010

Doctorate

Değişik Asimetrik Yöntemlerle Bazı Kiral Mono- ve Diollerin Sentezi

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü/Organik Kimya Anabilim Dalı

2004

2004

Postgraduate

Bazı Ketonların Asimetrik İndirgenmesi

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü/Organik Kimya Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Research Areas

Chemistry, Organic Chemistry, Natural Sciences

Academic Titles / Tasks

2001 - Continues

2001 - Continues

Research Assistant PhD

Istanbul University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Moleküler Spektroskopi

Undergraduate

Undergraduate

Organik Kimya Laboratuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

Organik Kimya Laboratuvarı I

Undergraduate

Undergraduate

Organik Kimya Laboratuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

Fizik Laboratuvarı I

Undergraduate

Undergraduate

Fizik Laboratuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

Organik Kimya Laboratuvarı I

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

2021

2021

Researches on the Epilobium angustifolium L. ethanol extract, Turkey

Çelik Onar H. , Yıldız T.

Romanian Biotechnological Letters, vol.26, no.5, pp.2964-2970, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

2020

2020

An Effective and Environmentally Friendly Synthesis of 1,3-Keto-alcohols

YILDIZ T. , Can H., YUSUFOĞLU A. S.

ORGANIC PREPARATIONS AND PROCEDURES INTERNATIONAL, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2019

2019

An Enzymatic and Environmentally Friendly Route for the Synthesis of Chiral beta-Hydroxy Ketones

YILDIZ T.

CHEMISTRYSELECT, vol.4, no.27, pp.7927-7931, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2018

2018

Synthesis of new thioxanthenes by organocatalytic intramolecular Friedel-Crafts reaction

YILDIZ T.

SYNTHETIC COMMUNICATIONS, vol.48, no.17, pp.2177-2188, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2017

2017

Different bio/Lewis acid-catalyzed stereoselective aldol reactions in various mediums

Yildiz T. , Yasa H. , Hasdemir B. , Yusufoglu A. S.

MONATSHEFTE FUR CHEMIE, vol.148, no.8, pp.1445-1452, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2015

2015

An oxazaborolidine-based catalytic method for the asymmetric synthesis of chiral allylic alcohols

Yildiz T.

TETRAHEDRON-ASYMMETRY, vol.26, pp.497-504, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2014

2014

Synthesis of new chiral keto alcohols by baker's yeast

Yildiz T. , Canta N., Yusufoglu A.

TETRAHEDRON-ASYMMETRY, vol.25, no.4, pp.340-347, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2013

2013

Asymmetric synthesis of new chiral 1,2-and 1,3-diols

Yildiz T. , Yusufoglu A.

MONATSHEFTE FUR CHEMIE, vol.144, no.2, pp.183-190, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2011

2011

Synthesis of new (R)-secondary carbinols with different structures via enzymatic resolution

Yildiz T. , Yusufoglu A.

TETRAHEDRON-ASYMMETRY, vol.22, no.12, pp.1347-1352, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2010

2010

Asymmetric synthesis of new chiral long chain alcohols

Yildiz T. , Yusufoglu A.

TETRAHEDRON-ASYMMETRY, vol.21, no.24, pp.2981-2987, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Supported Projects

2020 - 2021

2020 - 2021

Değişik Yapılarda Bazı Yeni 1,3-Keto Alkollerin Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions

BAŞPINAR KÜÇÜK H. (Executive) , YILDIZ T. , KANTÜRK G.

2018 - 2019

2018 - 2019

Enantiyomerce Saf Dialkollerin Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive) , BAŞPINAR KÜÇÜK H. , HASDEMİR B. , YAŞA H.

2018 - 2019

2018 - 2019

Bazı Yeni 1,2,3-Selenadiazol Bileşiklerinin Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions

BAŞPINAR KÜÇÜK H. (Executive) , YILDIZ T. , YAŞA H.

2017 - 2018

2017 - 2018

SYNTHESIS OF SOME THIOXANTHENES BY INTRAMOLECULAR FRIEDELCRAFT ALKYLATION

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive)

2017 - 2018

2017 - 2018

Moleküliçi Friedel-Crafts Yöntemi ile Bazı 9H-Tiyoksantenlerin Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive)

2016 - 2017

2016 - 2017

Synthesis of Some Arylxanthenes by Intramolecular FriedelCraft Reaction

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive)

2016 - 2016

2016 - 2016

BİYOKATALİZÖRLER İLE YÜKSEK ENANTİYOSEÇİMLİ ASİMETRİK ALDOL REAKSİYONU

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive)

2015 - 2016

2015 - 2016

INTRAMOLECULAR FRIEDEL-CRAFT ALKYLATION OF SUITABLE ALCOHOLS

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive)

2014 - 2016

2014 - 2016

Bazı Kiral Alil Alkollerin Enzimatik Yöntemlerle Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive)

2015 - 2015

2015 - 2015

Bazı Yeni Prokiral Keto Alkollerin Aldol Kondenzasyonu ile Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive)

2014 - 2014

2014 - 2014

Bazı Kiral Alilik Alkollerin Asimetrik Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive)

2014 - 2014

2014 - 2014

Biosynthesis of New Chiral ß-Keto Alcohols and Their Organocatalysis Applications

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive)

2013 - 2013

2013 - 2013

Bazı Diketonların Ekmek Mayası ile Asimetrik İndirgenmeleri

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive)

2010 - 2012

2010 - 2012

Bazı 4-Metil-7-Sübstitüe Kumarin Türevlerinin Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions

ÇELİK ONAR H. (Executive) , YILDIZ T.

2011 - 2011

2011 - 2011

Bazı Yeni ?-Diketonların Sentezi ve Asimetrik İndirgenmeleri

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive)

2010 - 2011

2010 - 2011

Kiral 10- ve 12- Tetradekanolid Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions

YAŞA H. (Executive) , YILDIZ T.

2009 - 2011

2009 - 2011

Bazı Kiral Organo Oksijen Bileşiklerinin Asimetrik Sentezleri

Project Supported by Higher Education Institutions

YUSUFOĞLU A. S. (Executive) , YILDIZ T.

2008 - 2010

2008 - 2010

Değişik Asimetrik Yöntemlerle Bazı Kiral Mono- ve Diollerin Sentezi

Project Supported by Higher Education Institutions

YILDIZ T. (Executive)


Announcements & Documents

Kozmetik Kimya-Parfüm
Lecture Note
12/12/2018
Makyaj kozmetikleri
Lecture Note
11/27/2018
Saç Kozmetikleri
Lecture Note
11/27/2018
Kozmetik Kimya-Cilt bakımı II
Lecture Note
11/19/2018
Kozmetik Kimya-Cilt bakımı I
Lecture Note
11/19/2018
Fenoller ve Aril Halojenürler
Lecture Note
5/15/2018
Aromatik Bileşiklerin Reaksiyonları-(Sentetik Uygulamalar)
Lecture Note
5/10/2018
Aromatik Bileşiklerde Sübstitüentlerin Etkinlik ve Yönlendirmeleri
Lecture Note
4/26/2018
Aromatik Bileşiklerin Tepkimeleri
Lecture Note
4/19/2018
Aromatik Bileşikler
Lecture Note
4/16/2018