General Information

Institutional Information: Faculty Of Veterinary Medicine, Department Of Zootechnics And Animal Feeding, Department Of Zootechnics
Research Areas: Health Sciences, Veterinary Sciences, Zootechnical and Animal Feed, Zootechnical (Breeding and Breeding), Agricultural Sciences, Agriculture, Zootekni and Animal Nutrition, Animal Husbandry, Cattle, sheep

Metrics

Publication

84

Citation (WoS)

295

H-Index (WoS)

8

Citation (Scopus)

328

H-Index (Scopus)

9

Project

28

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Biography

Doç.Dr. Hülya YALÇINTAN, 1980 yılında İstanbul’da doğmuş, Üniversite öğrenimini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde bitirmiştir. Prof. Dr. Bülent Ekiz’in danışmanlığında yürüttüğü, “Gökçeada, Malta, Saanen ve Kıl Keçisi oğlaklarının besi, kesim, karkas ve et kalitesi özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi” başlıklı doktorasını ise 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde tamamlamıştır. Doçent unvanını ise Sağlık Bilimleri Temel Alanı, Zootekni, Genetik ve Biyoistatistik bilim alanından 15.05.2019 tarihinde almıştır. 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi kadrosuna atanmış ve 2018 yılına kadar görev yapmıştır. 2018 yılında üniversitenin bölünmesini takiben İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başlamış, 2020 yılında ise aynı üniversitede Doçent kadrosuna atanmıştır, halen bu görevine devam etmektedir. 

Contact

Email
hyalcint@iuc.edu.tr
Web Page
https://avesis.iuc.edu.tr/hyalcint
Office Phone
+90 212 473 7070 Extension: 17133
Office
Veteriner Fakültesi 411
Address
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı 34320 Avcılar-İstanbul