Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Pain management in spine surgery

JOURNAL OF CLINICAL ANESTHESIA, vol.45, pp.29, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Methods used to measure postoperative insulin resistance

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.49, no.4, pp.647, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Postoperative analgesia for supratentorial craniotomy

Clinical Neurology and Neurosurgery, vol.146, pp.90-95, 2016 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Rigid bronchoscopies in pediatric patients with tracheobronchial foreign bodies: Our outcomes

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, vol.47, no.2, pp.125-129, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Role of Neuroprotection in Subarachnoid Haemorrhage

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.46, no.6, pp.479, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Can Amantadine Ameliorate Neurocognitive Functions After Subarachnoid Haemorrhage? A Preliminary Study

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.46, no.2, pp.100-107, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Laryngeal Mask Airway Anaesthesia in Hypotonic Cases with Expected Difficult Intubation Reply

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.44, no.4, pp.223, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Lithium Intoxication Accompanied by Hyponatremia

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.44, no.4, pp.219-221, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Fever treatment with a catheter-based heat exchange system in the neurointensive care unit

ANAESTHESIOLOGY INTENSIVE THERAPY, vol.48, no.3, pp.208-210, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Anaesthetic Management in Costello Syndrome

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.43, no.6, pp.427-430, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Management of Severe Paroxysmal Sympathetic Hyperactivity Following Hypoxic Brain Injury

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.43, no.4, pp.297-298, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Intensive Care Treatment in Traumatic Brain Injury

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.43, no.1, pp.1-6, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier identifier

Morquio Sendromu-Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi, vol.41, pp.101-103, 2013 (Other Refereed National Journals)

Editöre Mektup

Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik, vol.5, no.4, pp.55-60, 2013 (Other Refereed National Journals)

Cornelia de Lange Sendromu- Olgu sunumu

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, vol.41, pp.30-31, 2013 (Other Refereed National Journals)

Tip-1 Glutarik asidürisi olan temporal tümör rezeksiyonu uygulanan bir hastada anestezi deneyimimiz.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dergisi,, vol.41, pp.139-141, 2013 (Other Refereed National Journals)

Editöre mektup

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, vol.40, no.4, pp.255-256, 2012 (Other Refereed National Journals)

Anesteziden Uyanmanın Gecikmesi

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, vol.40, no.1, pp.103-107, 2012 (Other Refereed National Journals)

Entübasyon tüpü disseksiyonuna bağlı akut hava yolu tıkanması

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, vol.40, no.3, pp.158-162, 2012 (Other Refereed National Journals)

Pediatrik bir olguda kateter girişimine bağlı femoral ven hasarı ve başarısız sıvı resüsitasyonu

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, vol.39, no.3, pp.164-166, 2011 (Other Refereed National Journals)

Otuz dört saat süren bir intrakranial arterio-venöz malformasyon ameliyatı

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, vol.38, no.6, pp.440-446, 2010 (Other Refereed National Journals)

Propofolün farklı infüzyon hızlarının anestezi indüksiyonu sırasındaki etkileri

TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ DERGİSİ, vol.35, no.5, pp.337-343, 2007 (Other Refereed National Journals)

Özel durumlarda nütrisyon desteği

Yoğun Bakım Derneği Dergisi, vol.4, no.1, pp.13-26, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Technological Infrastructure Standarts of Anesthesiology Departments in Teaching Hospitals: Compliance with National and International Standarts

Annual Meeting of the Society-for-Technology-in-Anesthesia (STA), Florida, United States Of America, 6 - 09 January 2016, vol.122 identifier

Books & Book Chapters

Kafa travmalarında yoğun bakım tedavisi

in: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, A. Haydar Şahinoğlu, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.618-627, 2020

Kafa Travmalarında Yoğun Bakım Tedavisi

in: Yoğun Bakım Sorunları ve Tedavileri, Haydar Şahinoğlu, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.618-627, 2020

Omurilik Yaralanması Olan Hastanın Yoğun Bakım Yönetimi

in: Beyin ve Sinir Cerrahisinde Acil Yaklaşımlar, Saffet Tüzgen, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.283-289, 2019

Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Peys Endikasyonları Uygulaması ve Hastanın İzlemi

in: Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar, Birbiçer H., Tezcan Keleş G., Editor, Akademisyen Kitapevi, Ankara, pp.361-371, 2018

İnme

in: Nöroanestezi, Sarıhasan B, Editor, Mgrup Matbaacılık, Kayseri, pp.209-220, 2017

Nörofizyoloji

in: Nöroanestezi, Sarıhasan B, Editor, Mgrup Matbaacılık, Kayseri, pp.43-53, 2017

Resüsitasyonla ilgili kararlar

in: İleri Yaşam Desteği- Advenced Life Support Turkish Translation, Çertuğ A., Demirağ K., Editor, European Resuscitation Council, Niel, pp.281-288, 2016

Noninvasive Mechanical Ventilation in Postoperative Spinal Surgery

in: Noninvasive Mechanical Ventilation and Difficult Weaning in Critical Care, Esquinas A., Editor, Springer International Publishing, Zürich, pp.221-224, 2016

Kronik Dönemdeki Omurilik Yaralanmalarında Anestezi Özellikleri

in: Omurilik Felci İle Yaşlanmak, Erhan B, Hancı M, Editor, İntertıp Yayınevi, Ankara, pp.564-581, 2016

Capnography as a Tool to Improve Noninvasive Ventilation: Technical Key Topics and Clinical Implications

in: Noninvasive Mechanical Ventilation, Theory, Equipment and Clinical Applications., Esquinas A., Editor, Springer International Publishing, Zürich, pp.179-182, 2015

Çekilme Sendromları

in: Yoğun Bakımda Sendromlar, Dikmen Y., Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.361-374, 2014

Travma ve şok

in: Gün Sıfır, Travmatoloji, Hancı M., Uzan M., Editor, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.39-49, 2013

Travma hastasının resüsitasyonu

in: Gün Sıfır, Travmatoloji, Hancı M., Uzan M., Editor, Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul, pp.39-49, 2013

Omurilik yaralanmalarında anestezi özellikleri

in: Omurga ve Omurilik Yaralanmaları, Hancı M., Erhan B., Editor, Printer Ofset Matbaacılık, İzmir, pp.245-250, 2012

Resüsitasyon Konseyi Kılavuzu

in: 2010 Avrupa Resüsitasyon Konseyi Kılavuzu (Geniş Özet) çevirisi, Çertuğ A, Demirağ K, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.23-30, 2010

Malnütrisyonun epidemiyolojisi

in: Klinik Nütrisyon Temel Kavramlar 3.Baskı Çevirisi, Korfalı G., Editor, Logos Yayıncılık, İstanbul, pp.30-36, 2004

Sağlık için dinlenme ve egzersiz sırasında nütrisyon ihtiyaçları

in: Klinik Nütrisyon Temel Kavramlar 3.Baskı Çevirisi, Korfalı G., Editor, Logos Yayıncılık, İstanbul, pp.36-42, 2004

Mikronütrientler

in: Klinik Nütrisyon Temel Kavramlar 3.Baskı Çevirisi, Korfalı G., Editor, Logos Yayıncılık, İstanbul, pp.42-53, 2004

Nöroloji hastalarında nütrisyon tedavisi

in: Klinik Nütrisyon Temel Kavramlar 3.Baskı Çevirisi, Korfalı G., Editor, Logos Yayıncılık, İstanbul, pp.406-4012, 2004