Asst. Prof.İBRAHİM METİN HASDEMİR


Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering

Department of Unit Operations and Thermodynamics


Research Areas: Chemical Engineering and Technology, Basic Operations and Thermodynamics, Thermodynamics, Chemistry, Physical Chemistry, Polymeric Solutions, Natural Sciences, Engineering and Technology


Names in Publications: İbrahim Metin Hasdemir, İM Hasdemir, Metin Hasdemir

Metrics

Publication

33

Citation (WoS)

45

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

50

H-Index (Scopus)

3

Project

5

Thesis Advisory

12

Open Access

8
UN Sustainable Development Goals

Education Information

1990 - 1994

1990 - 1994

Doctorate

Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences, Kimya Mühendisliği, Turkey

1982 - 1984

1982 - 1984

Postgraduate

Istanbul University, Institute Of Graduate Studies In Sciences, Kimya Mühendisliği, Turkey

1978 - 1982

1978 - 1982

Undergraduate

Istanbul University, Mühendislik, Kimya Mühendisliği, Turkey

Dissertations

1994

1994

Doctorate

Pulsasyonlu Bir Kolonda Puls Frekansına Bağlı Olarak Kütle Transfer Değerlerinin ve Kademe Etkinliği Değişimlerinin İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği

1984

1984

Postgraduate

Delikli Platolu Pulsasyonlu Bir Kolonda Benzil Alkol - Su Sistemi için Asetik Asidin Kütle transfer Katsayısının İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

English

Research Areas

Chemical Engineering and Technology

Basic Operations and Thermodynamics

Thermodynamics

Chemistry

Physical Chemistry

Polymeric Solutions

Natural Sciences

Engineering and Technology

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Assistant Professor

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Engineering, Department of Chemical Engineering

2001 - 2018

2001 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Mühendislik, Kimya Mühendisliği

1994 - 2001

1994 - 2001

Research Assistant PhD

Istanbul University, Mühendislik, Kimya Mühendisliği

1988 - 1994

1988 - 1994

Research Assistant

Istanbul University, Mühendislik, Kimya Mühendisliği

Non Academic Experience

1986 - 1988

1986 - 1988

Mühendis

Business Establishment Private, NASAŞ Aluminyum, Kalite Sağlama ve Geliştirme

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama

Postgraduate

Postgraduate

Computer Application in Chemical Engineering

Undergraduate

Undergraduate

Mass Transfer

Undergraduate

Undergraduate

Computer Programming in Chemical Engineering

Undergraduate

Undergraduate

COMPUTER PROGRAMMING

Undergraduate

Undergraduate

Fundamentals of Computer and Programming

Undergraduate

Undergraduate

Mass Transfer

Undergraduate

Undergraduate

CHEMICAL ENGINEERING LABORATORY I

Postgraduate

Postgraduate

Advanced Mass Transfer

Undergraduate

Undergraduate

Project

Undergraduate

Undergraduate

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

Kütle Transferi

Undergraduate

Undergraduate

Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Projesi II

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar Temelleri ve Programlama

Undergraduate

Undergraduate

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I

Postgraduate

Postgraduate

İleri Kütle İletimi

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme projesi I

Undergraduate

Undergraduate

Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Projesi II

Undergraduate

Undergraduate

Kimya Mühendisliğ Laboratuvarı II

Undergraduate

Undergraduate

Kütle Transferi

Postgraduate

Postgraduate

Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama

Postgraduate

Postgraduate

İleri Kütle İletimi

Undergraduate

Undergraduate

Kütle İletimi

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Projesi I

Undergraduate

Undergraduate

Taşınım Olayları III

Undergraduate

Undergraduate

Bitirme Projesi II

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar Temelleri ve Programlamaya Giriş Grup I

Postgraduate

Postgraduate

Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar temelleri ve Programlamaya Giriş Grup 7

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayer temelleri ve Programlamaya Giriş Grup2

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar Temelleri ve Programlamaya Giriş Grup 2

Undergraduate

Undergraduate

Bilgisayar Temelleri ve Programlamaya Giriş

Undergraduate

Undergraduate

Akışkanlar Mekaniği

Undergraduate

Undergraduate

Malzeme Bilimi

Undergraduate

Undergraduate

Malzeme Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

Kütle İletimi

Undergraduate

Undergraduate

Isı İletimi

Advising Theses

2013

2013

Postgraduate

Tarımsal Atıklardan Aktif Karbon Üretimi

HASDEMİR İ. M.

S.Güngör(Student)

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

2002

2002

Investigation of Diluting Solvent Effects on the Extraction of Tartaric Acid with Alamine-336

HASDEMİR İ. M. , BİLGİN M., İnci İ., Öztürk N.

pakistan Journal of applied Sciences, vol.2, no.3, pp.304-306, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

2001

2001

Malik asidin Aliquat-336 ile seyreltici çözücüler varlığında ekstraksiyonu

BİLGİN M., HASDEMİR İ. M. , İnci İ.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, no.3, pp.395-399, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

2000

2000

Asetik asit-su-sikloheksanol üçlü sisteminin çözünürlük diyagramının üç ayrı sıcaklıkta belirlenmesi ve irdelenmesi

Tatlı B., KIRBAŞLAR Ş. İ. , HASDEMİR İ. M. , MERİÇLİ F. T.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.6, no.1, pp.65-69, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

1999

1999

Dolgulu Bir Ekstraksiyon Kolonunun Performansı

HASDEMİR İ. M. , BİLGİN M., Aydın A., DRAMUR M. U.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.5, pp.163-1167, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2019

2019

Türkiye’de Yetiştirilen Nane (Mentha spp.) Bitkisinden Mentol Eldesi

Subutay C., Karavil Ö., HASDEMİR İ. M. , ÖZMEN D.

31. Ulusal Kimya Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 13 September 2019, pp.171

2014

2014

Preparation and Characterization of Actived Carbon From Various Agricultural Wastes by Chemical Activation

HASDEMİR İ. M. , Güngör S., HASDEMİR B.

Congress of Chemists and Chemical Engineers of Bosnia and Herzegovina with International Participation, Saraybosna (Sarejevo), Bosnia And Herzegovina, 10 - 12 October 2014, pp.159

2008

2008

ÇEŞİTLİ KARBOKSİLLİ ASİTLERİN SULU ÇÖZELTİLERİNDEN HİDROJEL İLE UZAKLAŞTIRILMASININ İNCELENMESİ

AŞÇI Y. S. , HASDEMİR İ. M.

Sekizinci Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi (UKMK-8), Malatya, Turkey, 1 - 04 August 2008, pp.75

2000

2000

Trikloretilen - Propiyonik asit - Su Üçlü Sisteminin Denge Verilerinin UNİFAC yöntemiyle Bulunması.

HASDEMİR İ. M. , BİLGİN M., DRAMUR M. U.

Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2000, pp.1010-1014

2000

2000

Aseton - 1,1,2 Trikloretan Sisteminin Sıvı-Buhar Denge Verilerinin UNİFAC Yöntemiyle Bulunması

BİLGİN M., HASDEMİR İ. M. , DRAMUR M. U.

Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2000, vol.2, pp.999-1004

2000

2000

Sıvı-sıvı Ekstraksiyonunda Denge-Kademe Hesaplamarı için Bir Bilgisayar Programı

HASDEMİR İ. M. , BİLGİN M., İNCİ İ., DRAMUR M. U.

Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 September 2000, vol.2, pp.1005-1009

1998

1998

Malik Asitin Aliquat 336 Ile Ekstraksiyonuna Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

BİLGİN M., HASDEMİR İ. M. , İNCİ İ., Aydın A.

III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 September 1998, vol.I, pp.1000-1005

1998

1998

Sülfat Sellülozu Terebentinin Arıtılması

Çağatay Ş., Üstün S., HASDEMİR İ. M.

12. Ulusal Kimya Kongresi, Edirne, Turkey, 1 - 04 September 1998, pp.661

1998

1998

Malik Asidin Aliquat-336 ile Ekstraksiyonuna Etki Eden Parametrelerin İncelenmesi

BİLGİN M., HASDEMİR İ. M. , İNCİ İ., Aydın A.

3. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, UKMK-III, Erzurum, Turkey, 1 - 04 September 1998, vol.2, pp.1000-1005

1998

1998

Laktik Asitin Yüksek Zincirli Aminlerle Ekstraksiyonlarının İncelenmesi

İNCİ İ., HASDEMİR İ. M. , BİLGİN M., Aydın A.

III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 September 1998, vol.II, pp.1006-1011

1998

1998

Tartarik Asitin Alamin 336 Ile Ekstraksiyonunda Seyreltici Etkisinin İncelenmes

HASDEMİR İ. M. , BİLGİN M., İNCİ İ., Aydın A.

III. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, Erzurum, Turkey, 1 - 04 September 1998, vol.I, pp.994-999

Books & Book Chapters

2021

2021

RECENT STUDIES ON DRYING METHODS AND EFFECTS OF DRYING METHODS ON PRODUCT QUALITY IN HERBS: MATHEMATICAL MODELS IN THE DRYING KINETICS

Hasdemir İ. M. , Hasdemir B.

in: Research & Reviews in Engineering, Doç. Dr. Mihriban KALKANCI,Dr. Öğr. üyesi Abdurrahman GÜNDAY, Editor, Gece Kitaplığı / Gece Publishing, Ankara, pp.21-51, 2021 Creative Commons License

Supported Projects

2015 - 2017

2015 - 2017

Batarya Tipi Ekstraktörde Çeşitli Tarımsal Atıkların Ekstraksiyonunun İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions

HASDEMİR İ. M. (Executive)

2014 - 2014

2014 - 2014

Preparation and Characterization of Actived Carbon From Various Agricultural Wastes by Chemical Activation

Project Supported by Higher Education Institutions

HASDEMİR İ. M. (Executive)

2012 - 2014

2012 - 2014

Tarımsal atıklardan aktif karbon üretimi

Project Supported by Higher Education Institutions

HASDEMİR İ. M. (Executive)

2009 - 2011

2009 - 2011

Sitrik asid, Laktik asidin sulu çözeltilerinden Hidrojel ile uzaklaştırlması

Project Supported by Higher Education Institutions

HASDEMİR İ. M. (Executive)

Activities in Scientific Journals

2015 - 2015

2015 - 2015

3. Ulusal Kimya Mühendisliği Öğrenci Kongresi

Editor

2000 - 2000

2000 - 2000

Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK-IV Cilt I

Editor

2000 - 2000

2000 - 2000

Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK-IV 2. Cilt

Editor

2000 - 2000

2000 - 2000

Dördüncü Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi UKMK-IV Bildiri Özet Kitabı

Editor

Scientific Refereeing

August 2018

August 2018

Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi

National Scientific Refreed Journal

March 2018

March 2018

Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik

National Scientific Refreed Journal

May 2011

May 2011

The Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences

National Scientific Refreed JournalCitations

Total Citations (WOS): 45

h-index (WOS): 3

Announcements & Documents

Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama Gruplar
Announcement
2/19/2019

Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama Dersi, Kimya Mühendisliği Bilgisayar Laboratuvarında  ve 2 grup şeklinde yapılacaktır.  Gruplar ve saatleri ilişiktedir.

KMBP_Grublar.htm Creative Commons License

Bilgisayar_Giriş
Lecture Note
3/24/2017
Programlamaya Giriş
Lecture Note
3/24/2017
Excel_Ders_Notu
Lecture Note
3/24/2017
Kütle Transferi Ders Notu
Lecture Note
2/24/2017
Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama
Announcement
2/20/2017

Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama Dersi aşağıda belirtilen düzende Kimya Mühendisliği Bilgisayar Laboratuvarında A ve B grup olarak yapılacaktır. KMBP_2017_Liste.htm Creative Commons License