Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Effect of Left and Right Semi-Elevated Side-Lying Positions on Feeding Performance of Preterm Infants.

Journal of obstetric, gynecologic, and neonatal nursing : JOGNN, vol.51, no.1, pp.65-72, 2022 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier

The effect of training on neonatal nurses' knowledge about transitioning preterm infants to oral feeding

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, vol.61, pp.185-190, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Nonnutritive Sucking Before Oral Feeding of Preterm Infants in Turkey: A Randomized Controlled Study

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES, vol.58, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

First bathing time of newborn infants after birth: A comparative analysis

JOURNAL FOR SPECIALISTS IN PEDIATRIC NURSING, vol.24, no.2, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of swaddled and traditional tub bathing methods on crying and physiological responses of newborns

JOURNAL FOR SPECIALISTS IN PEDIATRIC NURSING, vol.23, no.1, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Enuresis in Early Adolescents

IRANIAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH, vol.46, pp.1452-1453, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

EFFECT OF LYING POSITION IN PRETERM INFANTS ON HEART RATE, OXYGEN SATURATION AND PAIN LEVEL

EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.175, no.11, pp.1840, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier

The Effect of Foot Reflexology on Acute Pain in Infants: A Randomized Controlled Trial

WORLDVIEWS ON EVIDENCE-BASED NURSING, vol.12, no.5, pp.289-296, 2015 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

The effects of pre-op trainning on the anxiety levels of children in Corum/Turkey

REVISTA DA ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA, vol.61, no.2, pp.121-125, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Heat Loss Prevention (Help) After Birth in Preterm Infants Using Vinyl Isolation Bag or Polyethylene Wrap

JOGNN-JOURNAL OF OBSTETRIC GYNECOLOGIC AND NEONATAL NURSING, vol.43, no.2, pp.216-223, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Diaper dermatitis care of newborns human breast milk or barrier cream

JOURNAL OF CLINICAL NURSING, vol.23, pp.515-523, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of Body Mass Index on Adolescents' Social Comparisons and Body Cathexis in Istanbul

COLLEGIUM ANTROPOLOGICUM, vol.35, no.4, pp.1323-1326, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Effect of Model-Based Training by Nurses on the Promotion of Sleep Patterns among Students in the Middle School

JOURNAL OF TURKISH SLEEP MEDICINE-TURK UYKU TIBBI DERGISI, vol.7, no.2, pp.96-104, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

The Effects of Dressing up Preterm Infants After Tub Bathing on Moisture Loss: A Randomized Controlled Trial

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.10, no.1, pp.1-8, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Let's Prefer the Pain Reducing Intervention, Buzzy or ShotBlocker: A Randomized Controlled Trial

IZMIR DR BEHCET UZ COCUK HASTANESI DERGISI, vol.10, no.3, pp.290-298, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakımın Önemi ve Bakım Kalitesini Geliştirmedeki Değeri

türkiye klinikleri, vol.5, no.2, pp.5-11, 2019 (Other Refereed National Journals)

Profiles and Interventions on Individualized Developmental Care of Neonatal Nurses in Turkey

Journal of Academic Research in Nursing, vol.5, no.2, pp.132-140, 2019 (Other Refereed National Journals)

What do Neonatal Nurses Know and Feel About Pain Management During Retinopathy of Prematurity Examination: A Qualitative Research

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.27, no.2, pp.133-142, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Pediatri Hemşiresinin Savunuculuk Rolü ve Savunuculuk Rolünü Gerçekleştirmesini Engelleyen Faktörler

Turkiye Klinikleri J Pediatr Nurs-Special Topics, vol.4, no.1, pp.12-18, 2018 (National Refreed University Journal)

Evidence-Based Interventions Supporting Oral Feeding in Preterm Infants

CLINICAL AND EXPERIMENTAL HEALTH SCIENCES, vol.7, no.4, pp.171-174, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier

Preterm Bebeklerde Oral Beslenmeye Hazır Oluşluğun Değerlendirilmesi

Turkiye Klinikleri J Nurs Sci, vol.9, no.4, pp.329-336, 2017 (Other Refereed National Journals)

Examining Post Graduation Career Plans of First and Fourth Grade Students in a Nursing Faculty

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.25, no.1, pp.41-48, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Pediatric Nurses' Knowledge and Attitudes Towards Fever and Fever Management

FLORENCE NIGHTINGALE JOURNAL OF NURSING-FLORENCE NIGHTINGALE HEMSIRELIK DERGISI, vol.25, no.1, pp.21-30, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Adolescent Suicide, Risk Factors and Nursing Approach

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, vol.3, no.3, pp.133-138, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

Sleep Problems and Affecting Factors of 6-12 Months Infants in Istanbul / Turkey

Annals of Nursing and Practice, vol.3, no.4, pp.1055-6, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Attitudes and Behavior of Nurses in State and Private Hospitals with Respect to Family-Centered Care

GUNCEL PEDIATRI-JOURNAL OF CURRENT PEDIATRICS, vol.14, no.1, pp.1-9, 2016 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Ergenlerde Özkıyım, Risk Faktörleri ve Hemşirelik Yaklaşımı

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, vol.3, no.3, pp.133-8, 2015 (National Refreed University Journal)

Pediatrik hastalarda cilt durumunun değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri, vol.1, no.2, pp.59-62, 2015 (National Refreed University Journal)

Yenidoğanda Verniks Kazeozanın Önemi ve Banyo Uygulaması

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri, vol.1, no.2, pp.11-16, 2015 (National Refreed University Journal)

Risky Behaviours of Working Adolescentsin Turkey

Asian Journal of Humanities and Social Studies (AJHSS), vol.2, no.3, pp.439-446, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Çocuk Sağlığı Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım Yaklaşımı

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.683-695, 2014 (National Refreed University Journal)

Çağımızın Sağlık Sorunu: Çocuklarda İnternet Bağımlılığı

BAĞIMLILIK DERGİSİ, vol.15, no.1, pp.34-39, 2014 (Other Refereed National Journals)

Çocuk Hemşiresinin Savunucu Rolü

FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK DERGİSİ, vol.21, no.3, pp.213-218, 2013 (National Refreed University Journal)

Duygusal istismarın çocuk üzerine etkisi

ADLİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.11, no.1, pp.44-50, 2012 (Other Refereed National Journals)

Erken Çocukluk Döneminde Masturbasyon Sorunu Olan Çocuğa Hemşirelik Yaklaşımı

EGE ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.28, no.1, pp.113-122, 2012 (National Refreed University Journal)

0-24 Ay arası bebeği olan annelerin pişiği önleme ve bakımına yönelik uygulamaları

İ.Ü.Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, vol.19, no.1, pp.17-22, 2011 (National Refreed University Journal)

Enürezis sorunu olan çocuğu tanılamada üç sistem modeli ve davranışsal tedavi yöntemleri

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, vol.4, no.1, pp.127-131, 2011 (National Refreed University Journal)

Yenidoğan bebeklerin beslenme sonrası yatış pozisyonu ve uyku süresi arasındaki ilişki

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.21-30, 2011 (National Refreed University Journal)

Özefagus atrezisi olan prematüre yenidoğana postoperatif dönemde hemşirelik yaklaşımı

Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.27, no.3, pp.75-87, 2011 (National Refreed University Journal)

Suçlu çocukların öz-kavram gelişimi açısından değerlendirilmesi

ADLİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.9, no.1, pp.13-20, 2010 (Other Refereed National Journals)

Çocuk sağlığının göstergesi: Büyümenin İzlenmesi

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.5-13, 2010 (National Refreed University Journal)

Febril konvülziyon geçiren çocuğa yaklaşım

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştirma Dergisi-SANERC, vol.5, no.1, pp.12-17, 2008 (National Refreed University Journal)

İlköğretim okulu öğretmenlerinin okul çocuğunda fiziksel büyüme ve büyümeyi etkileyen faktörleri bilme durumu

ZONGULDAK SAĞLIK YÜKSEKOKULU SAĞLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA DERG., vol.2, no.2, pp.1-9, 2006 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Medicines or other practices used in children prior to an emergency service application: a pilot study

4th Paediatric Nursing Associations of Europe Congress on Paediatric Nursing, Atina, Greece, 1 - 02 June 2018, pp.32

When to apply skin moisturizer after bathing of newborn infants? A pilot study

4th Paediatric Nursing Associations of Europe Congress on Paediatric Nursing, Atina, Greece, 1 - 02 June 2018, pp.23

The effect of abdominal massage on transcutaneous bilirubin level in newborn infants

4th Paediatric Nursing Associations of Europe Congress on Paediatric Nursing, Atina, Greece, 1 - 02 June 2018, pp.60

Comparison of attachment status in parents of hospitalized infants

6th National, 1st International Pediatric Nursing Congress, Antalya, Turkey, 29 November - 02 December 2017, pp.121-122

Pediatri hemşirelerinin aromaterapi uygulamaları: Bir sistematik derleme

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.1

Pediatrik hastalarda hastaneye başvuru öncesinde otc ilaç kullanımı

3. Uluslararası İlaç ve Eczacılık Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 April 2017, pp.382-383

Türkiye'de Yenidoğan Ünitelerinde Görev Yapan Hemşirelerin Profilleri ve Hemşirelik Girişimlerine Yönelik Uygulamaları

5. Ulusal 2. Uluslararası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 18 November 2015, pp.1

NURSING PRACTICES OF PAIN MANAGEMENT DURING EXAMINATION of RETINOPATHY of PREMATURITY: A QUALITATIVE RESEARCH

1st Congress of joint European Neonatal Societies (JENS), 56th ESPR/ESN Annual Meeting, 5th International Congress of UENPS, Budapeşte, Hungary, 16 - 20 September 2015

Investigation of Sleep Pattern of Middle School Students

12th International Family Nursing Conference, Odense, Denmark, 18 - 21 August 2015

Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinde Gürülyü Azaltmada Kullanılan Yöntemler ve Etkinliği Sistematik Derleme

1. Uluslararası Kadın ve Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2015, pp.366-367

Verniks kazeoza ve banyo, Yenidoğanda Kanıta Dayalı Cilt Bakım Uygulamaları Paneli

Yenidoğanda Kanıt Temelli Cilt Bakımı, II. Ankara Sempozyumu, Ankara, Turkey, 04 April 2015

6-12 ay arası bebeklerde uyku sorunu ve etkileyen faktörler

58. Türkiye Milli Pediatri, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 December 2014

Çocuk İstismarı ve İhmali Konusunda Hemşirenin Rolü

I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 25 October 2014, pp.127 Sustainable Development

İlköğretim ikinci basamak öğrencilerinin uyku düzeninin iyileştirilmesinde modele temellendirilmiş hemşirelik eğitiminin etkisi

58. Türkiye Milli Pediatri, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Annelerin süt çocuğu dönemindeki bebeklerine banyo yaptırma alışkanlıklarının belirlenmesi

58. Türkiye Milli Pediatri, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Pediatrik hastalarda cilt durumunun değerlendirilmesi

58. Türkiye Milli Pediatri, 13. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014

Süt çocuğunda refleksoloji tekniği ile uygulanan ayak masajının akut ağrıya etkisi

8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 10 - 13 June 2014

Devlet ve özel hastanedeki hemşirelerin aile merkezli bakıma ilişkin tutum ve davranışları

8. Ege Pediatri ve 4. Ege Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 10 - 13 June 2014

Çocuk İstismarı ve İhmali Paneli: Şiddetin Değerlendirilmesi

36.Pediatri Günleri ve 15. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 8 - 11 April 2014, vol.14, no.1, pp.198 Sustainable Development

Yenidoğan Bebeğin Banyosu İle İlgili Bildiklerimiz: Doğrular-Yanlışlar

3. Yenidoğan Yoğun Bakım, Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2013

Vaccination Programs From the Perspective of Mothers.

International Congress of Pediatrics Abstract 2013, Melbourne, Australia, 24 - 26 August 2013, pp.1 Sustainable Development

Sağlık Profesyonellerinin Aşı Uygulamalarına İlişkin Bilgi Düzeyleri

35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2013 Sustainable Development

Anne Perspektifiyle Aşı Uygulamaları

35. Pediatri Günleri ve 14. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 9 - 12 April 2013 Sustainable Development

Uyku uyanıklık düzeninin sağlanması

II.Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği ve II.Çocuk Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 December 2012

Vaccination of Turkish Infants, Children & Adolescents; Practice Based Approach

Arch Dis Child-4th Congress of the European Academy of Paediatric Societiesocto, İstanbul, Turkey, 5 - 09 October 2012, pp.97 Sustainable Development

Vaccination of Turkish Infants, Children & Adolescents

4th Congress of the European Academy of Paediatric Societies, Turkey, 1 - 04 October 2012 Sustainable Development

D vitamini eksikliği ve Tip 1 Diyabet ilişkisi: Literatür incelemesi

34. Pediatri ve 13. Pediatri Hemşirelik Günleri, İstanbul, Turkey, 3 - 06 April 2012 Sustainable Development

Çocukların büyülü dünyası çizgi filmlerde şiddet mesajları

4. Uluslar arası Risk Altında ve Korunması Gereken Çocuklar Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 04 April 2012

Psycho-Social Nursing Care of Paediatric Oncology Patients

1st PNAE Congress on Paediatric Nursing-Acta Paediatrica, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.92-93

Results of Umbilical Cord Care in The Last 10 Years: Systematic Review

1st PNAE Congress on Paediatric Nursing-Acta Paediatrica, Turkey, 1 - 04 December 2011, pp.132

Altıncı yaşam bulgusu: Uyku

55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. İtalyan- Türk Toplantısı, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2011

Yenidoğanın ilk ve rutin banyo uygulaması ve nemlendiricilerin kullanımı

55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. İtalyan- Türk Toplantısı, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2011

Yenidoğan bebeklerin beslenme sonrası yatış pozisyonu ve uyku süresi arasındaki ilişki

55. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. İtalyan –Türk Pediatri Toplantısı, 10. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2011

Yenidoğanlarda uyku-uyanıklık düzeninin sağlanması

Uluslar arası Katılımlı 3. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi, İzmir, Turkey, 6 - 09 September 2011, pp.17-18

Hemşirelik eğitimi alan üniversite öğrencilerinin stanbul’daki yaşam ve mesleki geleceklerine ilişkin düşünceleri

10. Uluslar arası Katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011

Yenidoğanda kanıt temelli banyo, pişik ve göbek bakımı

III. Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2011

Zeka kavramına güncel bakış: Çoklu Zeka Kuramı

33. Pediatri Günleri ve 12. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 1 - 04 March 2011, pp.182-184

Verniks Kazeoza

Yenidoğan’da kanıt temelli cilt bakımı, İzmir Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 December 2010

Pişik bakımında kullanılan iki farklı yöntemin karşılaştırması

54. Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 2010

Yenidoğanda Uyku- Uyanıklık düzeninin sağlanması

54. Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 24 October 2010

Masalların çocuk gelişimindeki yeri

54. Milli Pediatri Kongresi, 1. Türk-İran Pediatri Toplantısı, 9. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2010

Çocukların büyülü dünyası çizgi filmlerde şiddet mesajları

1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Mersin, Turkey, 21 - 22 May 2010

Çağımızın sağlık sorunu: Çocuklarda internet bağımlılığı

1. Ulusal Okul Sağlığı Sempozyumu, Mersin, Turkey, 21 - 22 May 2010

Özefagus atrezisi olan prematüre yenidoğana postoperatif dönemde hemşirelik yaklaşımı

32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2010, pp.154

Erken çocukluk döneminde masturbasyon sorunu olan çocuğa yaklaşım

32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2010, pp.151

Üniversite hastanelerinde izlenen 7-12 yaş grubu Tip 1 Diyabetli çocukların okul ortamında diyabet yönetimi

32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 27 - 30 April 2010, pp.152 Sustainable Development

Enuresis İn Children; Prevalence and Quality of Life. (Oral Session)

11th International EAUN Meeting, In Conjunction with the 25th Anniversary EAU Congress, Barcelona, Spain, 16 - 20 April 2010, pp.43

İnternet ve Çocuk

32. Pediatri Günleri ve 11. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2010, pp.129-130

Enuresis in Children; Prevalence and Quality of Life

11th International EAUN Meeting, Spain, 1 - 04 April 2010, pp.43

Medyadaki şiddetin çocuklar üzerindeki etkisi. (The effect of media violence on children). Çocuk ve Şiddet Paneli

2. Ulusal ve 1. Uluslar arası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 19 November 2009, pp.18 Sustainable Development

Çocuk İstismarı

Tekirdağ Birinci Basamak Eğitim Günleri-2, Tekirdağ, Turkey, 13 - 15 November 2009 Sustainable Development

Medyadaki şiddetin çocuklar üzerindeki etkisi(The effect of media violence on children

2. Ulusal ve 1. Uluslar arası Akdeniz Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, 1 - 04 November 2009 Sustainable Development

Çocuklarda enürezis; prevalans ve yaşam kalitesi

IV. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 21 - 24 October 2009

0- 24 Ay Arası Bebeği Olan Annelerin Pişiği Önleme Ve Bakımına Yönelik Uygulamaları

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Mısır-Türk Pediatri Toplantısı, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 21 - 25 October 2009

Enürezis sorunu olan çocuğa yaklaşım

53. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, 1. Mısır- Türk Pediatri Toplantısı, 8. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 04 October 2009

Duygusal İstismarın Çocuk Üzerine Etkisi

V. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi, Adli Hemşirelik Programı, Nevşehir, Turkey, 27 - 29 November 2008

Çocuk Suçluluğunun özkavram gelişimi açısından değerlendirilmesi

V. Kapadokya Adli Bilimler Kongresi, Adli Hemşirelik Programı, Nevşehir, Turkey, 27 - 29 November 2008

Çocuk kliniğinde farklı nedenlerle yatan malnütrisyonlu çocukların hemşirelik bakımı

30. Pediatri Günleri ve 9. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2008

Kırım Kongo Kanamalı Ateşinden Korunma ve Bakım Prensipleri

29. Pediatri günleri ve 8. Pediatri Hemşireliği Günleri, İstanbul, Turkey, 10 - 13 April 2007

Doğum Sonrası 6 Ay Boyunca Sürdürülen Emzirme Eğitiminin Tek Başına Anne Sütüyle Beslenme Süresine ve Büyümeye Etkisi

29th UMEBS of Middle Eastern and Mediterranean Pediatric Societies,49. Milli Pediatri Kongresi, 5. Milli Pediatri Hemşireliği Kongresi, Turkey, pp.440

Çocuklarda büyümenin izlenmesi

48. Milli Pediatri , 4. Milli Çocuk Hemşireliği, 3. Pediatri Asistanları Kongresi ve Pediatrik Aciller Kursu, Samsun, Turkey, 21 - 24 September 2004, pp.454-456

Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerinde sigara içme durumu ve buna ilişkin özelliklerin belirlenmesi

III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Edirne, Turkey, 29 - 30 April 2004, pp.42

İlköğretim okulları 4. ve 5. sınıf öğrencilerine zehirlenme konusunda verilen eğitimin etkinliği

II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 June 2003, pp.194

Kan Ve Kan Ürünlerinin Transfüzyonu

Uluslararası Katılımlı 44. Milli Pediatri Kongresi, 1. Milli Çocuk Hemşireliği Kongresi, 1. Pediatri Asistanları Toplantısı, Bursa, Turkey, 4 - 08 September 2000

Yüksek vücut ısısının düşürülmesi.2000’li Yıllarda Çocuk Sağlığı

22. Pediatri Günleri, İstanbul, Turkey, 18 - 21 April 2000, pp.339-344

Effects of Education Offered by Nurses on Health Behaviors of Young Children

ESSOP 1999 Annual Congress of European Society For Social Pediatrics School Health, İstanbul, Turkey, 13 - 16 September 1999, pp.92

Books & Book Chapters

Yenidoganda cilt bakım gereksinimlerinin karsılanması: Cilt bakımı uygulama ilkeleri

in: İŞLEM ADIMLARIYLA EBELİKTE KLİNİK UYGULAMALAR, Nazan Tuna Oran,Hafize Öztürk Can,Selmin Şenol, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, Ankara, pp.557-566, 2019 Creative Commons License

Pediatri hemşireliğinde aile merkezli bakımın önemi ve bakım kalitesini geliştirmedeki değeri

in: Pediatri Hemşireliğinde Aile Merkezli Bakım, Emine Geçkil, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.5-11, 2019 Creative Commons License

Ağrının anatomisi ve fizyolojisi

in: Çocuklarda Ağrı Yönetimi Hemşireler ve Sağlık Profesyonelleri için bir Rehber, Polat S, Güral A, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.18-35, 2018

Normal ve Yüksek Riskli Yenidoğan ve Hemşirelik Bakım

in: Pediatri Hemşireliği Akıl Notları, Çavuşoğlu H., Editor, Güneş Tıp Kitapevi Yayınları, Ankara, pp.25-54, 2018

Profesyonel Hemşirelik

in: İyi Bir Hemşire Olmak, Kanan N, Anğ O, Editor, Nobel Tıp Kitap Yayınevi, İstanbul, pp.27-48, 2016

Adolesanlarda Bariatrik Kilo Yönetimi Programı

in: Pediatrik Cerrahi Hastasının HEMŞİRELİK BAKIMI, Z.Bahire BOLIŞIK, Figen YARDIMCI, Nurdan AKÇAY DİDİŞEN, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti, Ankara, pp.497-511, 2015

Ailede Sosyalleşmenin Önemi

in: Aile Temelli Sağlık Yaklaşımı, Kuğuoğlu S., Demirbağ B.C., Editor, Akademik Yayınevi, Ankara, pp.79-86, 2015

Pediatrik Nöroşirujide Hemşirelik Bakımı

in: Nöroşirürji Hemşireliği, Seher Deniz Öztekin, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.397-403, 2015

Çocuklarda Gastrointestinal Sistem Hastalıkları ve Hemşirelik Bakımı

in: Pediatri Hemşireliği, Conk Z., Başbakkal Z., Bal Yılmaz H., Bolışık B., Editor, Akademisyen Tıp Kitapevi, Ankara, pp.663-693, 2013

Birime Getirilen İstismara Maruz Kalmış Çocuğa Hemşirelik Yaklaşımı

in: Çocuk Acil Tıp, Karaböcüoğlu M., Yılmaz H.L., Duman M., Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.2559-2564, 2012

Konvülsiyon Geçiren Çocuğun Bakımı

in: Çocuk Acil Tıp, Yılmaz LH, Karaböcüoğlu M, Duman M , Editor, İstanbul Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.2565-2569, 2012

Beykoz ilçesi ilköğretim okulları kişisel hijyen ve paraziter enfeksiyonlardan korunma eğitimi-Sağlık Araştırmaları Bölümü

in: 1.İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı, Şirin MR, Sayıta SU, Editor, İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999

Beykoz ilçesine bağlı ilköğretim okullarında bitlenme ve uyuz konusunda öğrencilere verilen eğitimin etkinliği-Sağlık Araştırmaları Bölümü)

in: 1. İstanbul Çocuk Kurultayı Araştırmalar Kitabı, Şirin MR, Sayıta SU, Editor, İstanbul Çocukları Vakfı Yayınları, İstanbul, 1999

Other Publications