Assoc. Prof.SEÇİL YURDAKUL EROL


Faculty of Forest, Department of Forestry Engineering

Department of Forest Policy and Management


Research Areas: Agricultural Sciences, Forestry, Forest engineering, Forestry Policy and Management, Forestry Management


Names in Publications: Erol Seçil, Erol Secil Yurdakul

Education Information

2003 - 2008

2003 - 2008

Doctorate

Istanbul University, Orman Fakültesi, Ormancılık Politikası Ve Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

2001 - 2005

2001 - 2005

Undergraduate

Anadolu University, Faculty Of Busıness Admınıstratıon, İşletme, Turkey

2001 - 2003

2001 - 2003

Postgraduate

Istanbul University, Orman Fakültesi, Ormancılık Politikası Ve Yönetimi Anabilim Dalı, Turkey

1996 - 2000

1996 - 2000

Undergraduate

Istanbul University, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği, Turkey

Dissertations

2008

2008

Doctorate

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nde Stratejik Yönetim Modeli Üzerine Araştırmalar Sustainable Development

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği/Ormancılık Politikası Ve Yönetimi

2003

2003

Postgraduate

Ormancılıkta Personel Yönetimi Sorunları ve Sonuçları (Örnek Olaylarla İrdeleme) Sustainable Development

İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği/Ormancılık Politikası Ve Yönetimi

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2018

2018

Eğiticinin Eğitimi

Vocational Training

Uludağ Üniversitesi

2013

2013

Girişimcilik

Education Management and Planning

TÜBİTAK TÜSSİDE - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Research Areas

Agricultural Sciences

Forestry

Forest engineering

Forestry Policy and Management

Forestry Management

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Forest, Department of Forestry Engineering

2018 - 2018

2018 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Orman Mühendisliği

2011 - 2018

2011 - 2018

Assistant Professor

Istanbul University, Orman Fakültesi , Orman Mühendisliği

2000 - 2011

2000 - 2011

Research Assistant

Istanbul University, Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği

Courses

Undergraduate

Undergraduate

Halkla İlişkiler ve Etkili İletişim

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

Yönetim ve Organizasyon

Undergraduate

Undergraduate

Ormancıllık Yönetim Bilgisi Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Mesleki Uygulama ve Bitirme Ödevi

Undergraduate

Undergraduate

İnsan Kaynakları Yönetimi

Doctorate

Doctorate

Uzmanlık Alan Dersi

Postgraduate

Postgraduate

Uzmanlık Alan Dersi

Undergraduate

Undergraduate

Mühendislik Tasarımı

Postgraduate

Postgraduate

Ormancılıkta Stratejik Yönetim Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Halkla İlişkiler

Postgraduate

Postgraduate

Ormancılık Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Çevre Politikası

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2021

2021

Changes in the working conditions of forest chiefs over 15 years in a Turkish Regional Forest Directorate

Erol S.

AUSTRIAN JOURNAL OF FOREST SCIENCE, vol.138, no.1, pp.1-24, 2021 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier

2019

2019

FACTORS AFFECTING ADMINISTRATIVE AND ORGANIZATIONAL SUCCESS IN THE TURKEY'S FORESTRY

Kose M., Dasdemir I., Erol Y. S. , Yildirim H. T.

APPLIED ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH, vol.17, no.4, pp.8713-8735, 2019 (SCI-Expanded) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

2018

2018

NON-WOOD FOREST PRODUCTS AS INSTRUMENT FOR RURAL DEVELOPMENT: PERSPECTIVE OF FOREST VILLAGERS FROM ISTANBUL

YILDIRIM H. T. , Erol S.

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, vol.19, no.3, pp.1182-1192, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

2012

2012

Europe

Johann E., Agnoletti M., Boeloeni J., YURDAKUL EROL S., Holl K., Kusmin J., et al.

TRADITIONAL FOREST-RELATED KNOWLEDGE: SUSTAINING COMMUNITIES, ECOSYSTEMS AND BIOCULTURAL DIVERSITY, vol.12, pp.203-249, 2012 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier

2011

2011

The general characteristics and main problems of national parks in Turkey

Erol S., Kuvan Y., Yildirim H. T.

AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL RESEARCH, vol.6, no.23, pp.5377-5385, 2011 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

2011

2011

AN INTEGRATED DECISION AID FOR IDENTIFYING AND PRIORITIZING STRATEGIES IN FOREST MANAGEMENT

YURDAKUL EROL S., Topcu Y. İ.

ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL, vol.10, no.5, pp.683-695, 2011 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

2011

2011

Forest Managers' Perceptions of the Foremost Forestry Issues and Functions in Turkey

Kuvan Y., Erol S., Yildirim H. T.

POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.20, no.2, pp.393-403, 2011 (SCI-Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

Factors affecting job satisfaction in Turkish forestry

Köse M., Daşdemir İ., Yurdakul Erol S., Yıldırım H. T.

Turkish Journal of Forestry, vol.21, no.3, pp.304-317, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2020

2020

Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosunda Doğa ve Ormana İlişkin Yaklaşımların İrdelenmesi

Yurdakul Erol S.

Bartın Orman Fakültesi Dergisi, vol.22, no.1, pp.232-244, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2018

2018

Ormancılık Örgütünün Makus Talihi

Yurdakul Erol S.

Orman ve Av, vol.96, no.6, pp.38-44, 2018 (Non Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2018

2018

Türkiye ormancılığı için alternatif örgütlenme modellerinin geliştirilmesi

Köse M., Daşdemir İ., YURDAKUL EROL S., YILDIRIM H. T. , Arslan A., Göksu E., et al.

Ormancılık Araştırma Dergisi, vol.5, no.2, pp.143-168, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

Kent Konseyi Kararlarının Kentlerdeki Orman Alanlarının Katılımcı Yönetimi Açısından İrdelenmesi: İstanbul Örneği

Yurdakul Erol S., Şahin G.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, vol.18, no.1, pp.214-224, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

Ormancı Teknik Personelin İş memnuniyeti: İstanbul Orman Bölge Müdürülüğü Örneği

YURDAKUL EROL S., Köse M.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.18, no.1, pp.273-286, 2017 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2017

2017

Investigation of relations between forest functions and some socioeconomic variables: The case of Turkey

Erol S., Yildirim H. T.

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, vol.67, no.2, pp.123-135, 2017 (ESCI) Sustainable Development identifier

2016

2016

A comparative analysis of strategic plans of forestry faculties in Turkey

YURDAKUL EROL S., Sahin G.

JOURNAL OF THE FACULTY OF FORESTRY-ISTANBUL UNIVERSITY, vol.66, no.2, pp.497-512, 2016 (ESCI) Sustainable Development identifier

2016

2016

Türkiye'deki Orman Fakültelerinin Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı Analizi

YURDAKUL EROL S., ŞAHİN G.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.66, no.2, pp.497-512, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2012

2012

Korunan Alanlar, Ekolojik İşlevleri ve Geleceğe Yönelik Tahminler

YILDIRIM H. T. , YURDAKUL EROL S.

Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi, vol.5, no.2, pp.101-109, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2012

2012

Prof. Dr. Abdi Ekizoğlu'nun Biyografisi ve Akademik Çalışmaları

YURDAKUL EROL S., Yıldırım H. T.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.62, no.2, pp.7-12, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

2006

2006

Avrupa Birliği (AB) Ormancılık Politikası

YURDAKUL EROL S., AKGÜN B.

İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, vol.56, no.1, pp.113-128, 2006 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2005

2005

Ormancılıkta Personel Yönetimi Sorunları ve Sonuçları (Örnek Olaylarla İrdeleme

YURDAKUL EROL S.

İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi, vol.55, no.1, pp.161-184, 2005 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

2003

2003

anada’da Yapılan XII. Dünya “Ormancılık Kongresinin Ardından”

YURDAKUL EROL S.

Orman ve Av Dergisi, vol.80, no.6, pp.10-17, 2003 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

Sosyal Sorumluluk Amacıyla Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının İncelenmesi

Yurdakul Erol S., Göy B.

IV. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Turkey, 6 - 09 December 2021 Sustainable Development

2021

2021

Ormanlardan Verilen İzinlerde Sosyal Onay Yaklaşımı ve Uygulanabilirliği

Şahin G., Yurdakul Erol S.

IV. Ulusal Karadeniz Ormancılık Kongresi, Trabzon, Turkey, 6 - 09 December 2021 Sustainable Development

2018

2018

Traditional Knowledge and Evaluation in the Context of Turkish Forestry

YURDAKUL EROL S.

ISNOS-MED 2018, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.33 Sustainable Development

2018

2018

Current Approaches to Grazing in National Forest Policy Documents

YURDAKUL EROL S., YILDIRIM H. T.

ISNOS-MED 2018, Isparta, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.19 Sustainable Development

2018

2018

Türkiye Ormancılığında Yönetsel ve Örgütsel Başarıyı Etkileyen Faktörler

Köse M., Daşdemir İ., YURDAKUL EROL S., YILDIRIM H. T. , Arslan A., Göksu E., et al.

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.493-494 Sustainable Development

2018

2018

TÜRKİYE’DE ORMANCILIK ÖRGÜTÜ VE YÖNETİMİNE İLİŞKİN R’WOT ANALİZİ UYGULAMASI

Köse M., Daşdemir İ., YURDAKUL EROL S., YURDAKUL EROL S., Arslan A., Göksu E., et al.

II. Uluslararası Bilimsel ve Mesleki Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.491-492 Sustainable Development

2017

2017

Job Satisfaction of Forestry Technical Staff: the Case of Regional Forest Directorate of Istanbul

YURDAKUL EROL S., Köse M.

2nd International Conference on Economics Business Management and Social Sciences, Belgrad, Serbia And Montenegro, 10 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.102 Sustainable Development

2017

2017

Examination of City Council Decisions in terms of Forestry: Sample Districts from Istanbul

Yurdakul Erol S., Şahin G.

2nd International Conference and Economics Business Management and Social Sciences, Belgrade, Serbia, 10 - 14 May 2017, vol.1, no.1, pp.25 Sustainable Development

2013

2013

Alman Ormancı Bilim Adamlarının Türkiye Ormancılığı ve Ormancılık Eğitimine Katkıları

YILDIRIM H. T. , YURDAKUL EROL S., ŞAHİN G.

1857'den Günümüze Ormancılık Eğitim Öğretim Çalıştayı, İstanbul, Turkey, 18 - 19 November 2013, pp.50-60 Sustainable Development

2013

2013

The Historical Development of Forestry Education and Reflections to Forest Policy Making Process.

YURDAKUL EROL S.

SILVA Network Annual Conference, İstanbul, Turkey, 1 - 03 November 2013, pp.124-135 Sustainable Development

2013

2013

Wood Production and Utilization Culture in Turkey: Forestry Organization and Forest Villagers' Perspective

YURDAKUL EROL S., Yıldırım H. T.

Forest Products Society's 67th International Convention Forest Products in a Global Sustainable Economy, Texas, United States Of America, 9 - 11 June 2013, pp.23-29 Sustainable Development

2013

2013

Balıkesir Orman Kaynakları Yönetimi Bağlamında İlgi Gruplarının Etki ve Önem Düzeyinin İrdelenmesi

YURDAKUL EROL S.

2. Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 3 - 05 May 2013, pp.146-154 Sustainable Development

2012

2012

Orman Fakülteleri Stratejik Planlarının Karşılaştırmalı İrdelenmesi

YURDAKUL EROL S., Şahin G.

III. Ormancılıkta Sosyo-Ekonomik Sorunlar Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 October 2012, pp.23-30 Sustainable Development

2012

2012

The Place of Rural Development Issues in Turkish Forest Policy

YURDAKUL EROL S., YILDIRIM H. T.

IUFRO All Devision 9 Conference, Bosnia And Herzegovina, 1 - 04 June 2012, pp.1-11 Sustainable Development

2011

2011

Job Satistaction and Expectations of Forestry Staff

YURDAKUL EROL S.

Competence Development for Forestry, Freiburg, Germany, 26 September - 01 October 2011, pp.30-39 Sustainable Development

2011

2011

Yöre Halkının Kazdağı Milli Parkı ve Ekoturizm Faaliyetlerine Yönelik Tutumu

AKGÜN B., YURDAKUL EROL S.

Global Change in the Mediterranean Region, Turkey, 1 - 04 May 2011, vol.1, pp.276-284 Sustainable Development

2011

2011

Turkish Forestry Organization and Nature Conservation Studies

Yıldırım H. T. , Kuvan Y., Yurdakul Erol S.

13th Internaional Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustaınable Development, Kaunas, Lithuania, 1 - 04 May 2011, pp.191-199 Sustainable Development

2011

2011

Edremit Yöresinde Orman Kaynakları Yönetim Stratejileri

YURDAKUL EROL S.

International Symposium on Kazdağları (Mount Ida) and Edremit: Global Change in the Mediterranean Region, Turkey, 1 - 04 May 2011, vol.1, pp.567-576 Sustainable Development

2011

2011

Çevre Politikası Aracı Olarak Eğitim ve Bilinçlendirme Çalışmaları ve Akdeniz Bölgesi İçin İşlevsel Önemi

YURDAKUL EROL S.

I. Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.256

2010

2010

Balıkesir Yöresinde Ormancılığın SWOT Analiziyle Değerlendirilmesi

YURDAKUL EROL S.

Balıkesir Kent Sempozyumu, Balıkesir, Turkey, 1 - 04 November 2010, pp.87-96 Sustainable Development

2010

2010

Forest Policy and Forestry Education Interactions in Turkey

YURDAKUL EROL S.

2nd Team of Specialist on “Forest Policy in Esatern Europe and Central Asia, Turkey, 1 - 04 September 2010, pp.19-22 Sustainable Development

2010

2010

People Demands from Forestry Organization: A Case Study

YURDAKUL EROL S.

International Conference SWC2010 People, Forests and the Environmnet Coexisting in Harmony, Morocco, 1 - 04 May 2010, no.1, pp.26 Sustainable Development

2009

2009

Bölgesel Kalkınmaya Etkisi Açısından Balıkesir’de Ormancılığın Bugünü ve Geleceği

YURDAKUL EROL S.

Bölgesel Kalkınma Kongresi, Balıkesir, Turkey, 1 - 04 April 2009, pp.5-13 Sustainable Development

0

0

Küresel Bölgesel ve Ulusal Gelişmelerin Ormancılık Eğitimi Üzerindeki Etkileri

ERDÖNMEZ C., YURDAKUL EROL S., YILDIRIM H. T.

III. Ulusal Ormancılık Kongresi:150. Yılında Türkiye’de Ormancılık Eğitimi, Ankara, Turkey, pp.253-261 Sustainable Development

2007

2007

Türkiye’de Ormancılık Politikası Süreci ve Ormancılık Örgütü (Orman Bölge Müdürlükleri Örneği)

KUVAN Y., YURDAKUL EROL S., YILDIRIM H. T.

International Symposium: Bottleneceks, Solutions, and Priorities in the Context of Functions of Forest Resources, Turkey, 1 - 04 October 2007, pp.541-553 Sustainable Development

2007

2007

A Polish Forest Village in Istanbul

ERDÖNMEZ C., YURDAKUL EROL S.

Woodland Cultures in Time And Space: Tales From the Past, Messages fort he Future, Greece, 1 - 04 April 2007, no.1, pp.100 Sustainable Development

2005

2005

Training of Forestry Technical Personnel in Turkey

YURDAKUL EROL S., EKİZOĞLU A.

Personnel and Scientific Provision for the Sustainable Forest Management: Conditions and Prospects, Russia, 1 - 04 April 2005, no.1, pp.80-90 Sustainable Development

2003

2003

Istanbul University Forestry Faculty and Education Reforms

YURDAKUL EROL S., AKGÜN B.

XII World Forestry Congress, Canada, 1 - 04 April 2003, pp.236 Sustainable Development

2002

2002

Turkey’s Forests and Utilization Policy

SEÇKİN P., YURDAKUL EROL S.

The 30th International Forestry Students, Indonesia, 1 - 04 April 2002, pp.12-16 Sustainable Development

2002

2002

Günümüzde Doğa Turizmi

YURDAKUL EROL S.

III. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2002, pp.13-26

2002

2002

.Orman Köylerini Kalkındırma Kooperatiflerinin Sorunları ve Çözüm Yolları

AKESEN A., EKİZOĞLU A., YURDAKUL EROL S.

. I. Ulusal Orman Kooperatifleri Sempozyumu, Kastamonu, Turkey, 1 - 04 March 2002, no.1, pp.78-92 Sustainable Development

2001

2001

Türk Ormancılığında Hızlı Gelişen Türlerin Yeri ve Önemi

YURDAKUL EROL S.

II. Ulusal Orman Fakülteleri Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2001, pp.59-71 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2022

2022

Ormansızlaşmaya Neden Olan Yönetimsel Düzenlemeler

Erdönmez C., Yurdakul Erol S., Günşen H. B.

in: Türkiye Ormancılığı 2022: Türkiye'de Ormansızlaşma ve Orman Bozulması, Erdoğan Atmış, Editor, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara, pp.159-174, 2022

2021

2021

Conflict Analysis in Natural Resources: Examination with Forest Management and Land-Use Change Cases

Yurdakul Erol S., Şahin G.

in: DEVELOPMENTS IN ENGINEERING AND ARCHITECTURE, Boyko RANGUELOV,Zharas G. BERDENOV,Recep EFE, Editor, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, Sofija, pp.276-298, 2021

2020

2020

Ormancılık Örgütünün Değişimi ve Mevcut Durumundan Çıkarılacak Dersler İle Geliştirilmesine İlişkin Bazı Temel Yaklaşımlar

Yurdakul Erol S.

in: Ormancılıkta Yönetim ve Örgütlenme, TOD, Editor, Kuban Matbaacılık Yayınyılık , Ankara, pp.33-47, 2020 Sustainable Development

2017

2017

Organizational Commitment of Forestry Technical Staff: the case of Istanbul Regional Directorate of Foresyry

YURDAKUL EROL S., Köse M.

in: Current Trends in Science and Landscape Management, Efe, R., Wendt, J.A., Ünal, H., Zencirkıran, M., Tumsavas, Z., Borisova, B., Editor, St. Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.531-541, 2017

2017

2017

Various Evaluations on Human Resources Management in Foretsry in Turkey and the Stae of Technical Foretsry Staff

YURDAKUL EROL S.

in: Current Trends in Science and Landscape Management, Efe, R., Wendt, J.A., Ünal, H., Zencirkıran, M., Tumsavas, Z., Borisova, B., Editor, Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.543-561, 2017

2016

2016

Türkiye'de ve dünyada anayasa-ormancılık ilişkileri: Yeni anayasaya yönelik öneriler

KUVAN Y., YURDAKUL EROL S., YILDIRIM H. T.

in: Yeşil Kitap: Yeni Anayasada'da Orman, Sezgin Özden, Editor, Türkiye Ormancılar Derneği, Ankara, pp.59-69, 2016 Sustainable Development

2012

2012

Forest Resources Management Strategies in Edremit Region

YURDAKUL EROL S.

in: Environmnet and Ecology in the Mediterranean Region., Efe R., Öztürk, M., Ghazanfar S., Editor, Cambridge Scholars Publishing, New Castle, pp.189-200, 2012

Supported Projects

2012 - 2013

2012 - 2013

AN INTEGRATED DECISION AID FOR IDENTIFYING AND

Project Supported by Higher Education Institutions

YURDAKUL EROL S. (Executive)

2010 - 2010

2010 - 2010

People Demands From Forestry Organization: Sample Case StudySustainable Development

Project Supported by Higher Education Institutions

YURDAKUL EROL S. (Executive)