Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Nonpharmacological Management of Gestational Diabetes Mellitus: Diaphragmatic Breathing Exercise.

Alternative therapies in health and medicine, vol.27, pp.90-96, 2021 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Reproductive health issues of undocumented migrant women living in Istanbul

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, 2020 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

The Effects of a Dysmenorrhea Support Program on University Students Who Had Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Study

Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology, vol.33, no.3, pp.285-290, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of diaphragmatic breathing exercise on psychological parameters in gestational diabetes: A randomised controlled trial

European Journal of Integrative Medicine, vol.23, pp.50-56, 2018 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.19, no.2, pp.126-134, 2018 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Association between fear of childbirth and maternal acceptance of pregnancy.

International nursing review, vol.64, no.4, pp.576-583, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier identifier

Maternal smoking and newborn sex, birth weight and breastfeeding: a population-based study.

The journal of maternal-fetal & neonatal medicine : the official journal of the European Association of Perinatal Medicine, the Federation of Asia and Oceania Perinatal Societies, the International Society of Perinatal Obstetricians, vol.30, no.21, pp.2545-2550, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

The Effect of a Breastfeeding Motivation Program Maintained During Pregnancy on Supporting Breastfeeding: A Randomized Controlled Trial.

Breastfeeding medicine : the official journal of the Academy of Breastfeeding Medicine, vol.12, no.4, pp.218-226, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Meta Analysis of Studies about Breast Self Examination between 2000-2009 in Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, vol.13, no.7, pp.3389-3397, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier identifier

The effects of personality traits on quality of life

MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY, vol.18, no.12, pp.1309-1316, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Is sexual dysfunction associated with diabetes control and related factors in women with diabetes?

Sexuality and Disability, vol.29, no.3, pp.251-261, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

The usage and discontinuation of contraceptive methods

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, vol.284, no.1, pp.151-155, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Attitudes and Barriers of Diabetes Health Care Professionals on Sexual Health

SEXUALITY AND DISABILITY, vol.29, no.1, pp.3-9, 2011 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

The prevalence of depression symptoms and influencing factors among perimenopausal and postmenopausal women

MENOPAUSE-THE JOURNAL OF THE NORTH AMERICAN MENOPAUSE SOCIETY, vol.17, no.3, pp.545-551, 2010 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Birth Defects: Issues on Prevention and Promotion

BIRTH DEFECTS: ISSUES ON PREVENTION AND PROMOTION, pp.18-43, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier

Pregnant women's knowledge and attitudes about stem cells and cord blood banking

INTERNATIONAL NURSING REVIEW, vol.56, no.2, pp.250-256, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Hysterectomy's psychosexual effects in Turkish women

SEXUALITY AND DISABILITY, vol.26, no.3, pp.149-158, 2008 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier

Male university students' views, attitudes and behaviors towards family planning and emergency contraception in Turkey

JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY RESEARCH, vol.34, no.3, pp.392-398, 2008 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Knowledge, attitudes and practices regarding emergency contraception among family-planning providers in Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, vol.10, no.3, pp.151-156, 2005 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Psychosocial adaptation to precocious puberty: A nursing support program

JOURNAL OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRIC NURSING, 2022 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

COVID-19 Pandemisi Sürecine Bakış: Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği

Koç Üniversitesi Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, vol.17, no.4, pp.374-377, 2020 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

Riskli gebelerde prenatal bağlanma ve risklerin değerlendirilmesi

Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.5, no.4, pp.661-672, 2020 (Other Refereed National Journals)

İnfertilite Stresi ile Bireysel Baş Etme Yöntemleri: Bir Sistematik Derleme

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.7, no.1, pp.84-95, 2020 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

İnfertilitede unutulan bir kavram: Erkek cinselliği

Androloji Bülteni, vol.22, no.1, pp.28-32, 2020 (Other Refereed National Journals)

Kürtaj ve Damgalanma: Bir Sistematik Derleme

Türkiye Klinikleri Tıp Etiği-Hukuku Tarihi Dergisi, vol.28, no.3, pp.451-462, 2020 (Other Refereed National Journals)

The Effect of Industrial and Chemical Products on Breast Milk Content

International Journal of Scientific and Technological Research , no.6, pp.94-102, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebelikle ilişkili bel ağrısı

Sakarya Üniversitesi Holistik Sağlık Dergisi, vol.2, no.3, pp.13-25, 2019 (National Refreed University Journal)

İnfertil Erkeklerin İnfertilite ve Tedavi Sürecine Yönelik Deneyimleri: Bir Sistematik Derleme

Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.4, pp.328-336, 2019 (National Refreed University Journal)

Bir hemşirelik fakültesi öğrencilerinin primer dismenore sıklığı ve menstrual tutumları

MERSİN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.12, no.3, pp.426-438, 2019 (National Refreed University Journal)

Üniversite Öğrencilerinin Doğum Şekline Yönelik Görüşleri, Tercihleri ve Etkileyen Faktörler

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.5, no.2, pp.43-69, 2019 (Other Refereed National Journals)

Kadın Sağlığı ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerindeki Yeri

Turkiye Klinikleri Obstetric-Women's Health and Diseases Nursing-Special Topics, vol.5, no.2, pp.7-14, 2019 (Other Refereed National Journals)

Geçmişten bugüne yurtdışındaki hemşirelik eğitimi

Geçmişten bugüne yurtdışındaki hemşirelik eğitimi, vol.5, no.1, pp.67-72, 2019 (Other Refereed National Journals)

Gebelerin ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi ve görüşleri

Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.9, no.3, pp.10-18, 2018 (International Refereed University Journal)

Afetler ve Perinatal Sağlık

Turkiye Klinikleri Surgical Nursing - Special Topics, vol.4, no.3, pp.97-100, 2018 (Other Refereed National Journals)

Gebelik öncesi ve gebelikte bebeğin cinsiyet seçimine yönelik uygulamalara ilişkin kadınların görüşleri

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.11, no.59, pp.627-631, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ebeveynliğe psikososyal adaptasyon ve postpartum depresyon

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, vol.4, no.2, pp.88-94, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Gebelikte diyabet: Bakım ve yönetim

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, vol.4, no.2, pp.101-108, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Primary prevention of congenital anomalies

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, vol.4, no.2, pp.79-87, 2018 (Other Refereed National Journals)

Perinatal dönemlerde beslenme ve kanıt temelli yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, vol.4, no.2, pp.95-100, 2018 (Other Refereed National Journals)

Konjenital anomalilerde birincil korunma

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics, vol.4, no.2, pp.79-87, 2018 (Other Refereed National Journals)

Obstetride hasta güvenliği ve hemşirenin rolü

Türkiye Klinikleri Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği - Özel Konular, vol.4, no.2, pp.118-130, 2018 (Other Refereed National Journals)

Erken Doğum ve Mikrobiyota İlişkisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, no.4, pp.383-392, 2018 (International Refereed University Journal)

Fiziksel Aktivite Engelleri Ölçeği’nin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması

Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.6, no.7, pp.396-404, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Ebeveynliğe psikososyal adaptasyon ve postpartum depresyon.

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics, vol.4, no.2, pp.88-94, 2018 (Other Refereed National Journals)

Perinatal dönemlerde beslenme ve kanıt temelli yaklaşımlar.

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics, vol.4, no.2, pp.101-108, 2018 (Other Refereed National Journals)

Perinatoloji hemşireliğinde etik, sosyal ve yasal durumlar

Turkiye Klinikleri J Obstet Womens Health Dis Nurs-Special Topics,4(2),, vol.4, no.2, pp.109-117, 2018 (Other Refereed National Journals)

Zika Virüsü ve Gebelik

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, vol.48, no.3, pp.120-123, 2017 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

An investigation of postpartum mothers’ readiness for hospital discharge and the affecting factors

Journal of Human Sciences, vol.14, no.2, pp.1484-1491, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Emzirmenin Desteklenmesinde Bir Model: Pender’in Sağlığı Geliştirme Modeline Dayalı Motivasyonel Görüşmeler

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.14, no.1, pp.98-103, 2017 (Other Refereed National Journals)

Menopozal Dönemdeki Kadınların Bu Yaşam Dönemine İlişkin Bakış Açılarının Kalitatif Analizi

Journal of Academic Research in Nursing, vol.3, no.3, pp.122-128, 2017 (Other Refereed National Journals)

Fear of childbirth in urban and rural regions of Turkey: Comparison of two resident populations

NORTHERN CLINICS OF ISTANBUL, vol.4, no.3, pp.247-256, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

The Adaptation to Parenthood Support Program for Expectant Mothers in Turkey: Effects of on Parenthood Self-Efficacy

International Journal of Medical Science and Clinical Inventions,, vol.4, no.2, pp.2670-2678, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Intrauterine Discrimination: Sex Selection

JOJ Nursing and Health Care (JOJNHC), vol.3, no.2, pp.1-3, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lezbiyenlerde Üreme Sağlığı

Türkiye Klinikleri J Health Sci, vol.2, no.1, pp.30-39, 2017 (Other Refereed National Journals)

Nightingale İntern Programmı Değerlendirme Ölçeği'nin (N-İPDÖ) Geliştirilmesi

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.24, no.3, pp.143-154, 2016 (National Refreed University Journal)

Doğum eyleminde beslenme

Zeynep Kamil Tıp Bülteni, vol.47, no.4, pp.124-127, 2016 (Other Refereed National Journals)

İstanbul’da düzensiz göçmen olarak yaşayan kadınların sosyodemografik özellikleri ve yaşadıkları sorunlar

journal of human science, vol.13, no.3, pp.5174-5188, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Toplumda Eşcinsellere Yönelik Tutumlar ve Lezbiyen Kadınlarda Sağlık Eşitsizliği

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, vol.3, no.3, pp.216-225, 2016 (Other Refereed National Journals)

Production Process of Women Health Nursing Practice Videos in Istanbul University Florence Nightingale Faculty of Nursing

Istanbul Journal of Innovation in Education, vol.1, no.2, pp.53-62, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

GEBELİK VE TİROİD HASTALIKLARI

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, vol.2, no.1, pp.1-14, 2015 (Other Refereed National Journals)

Gebelikte Ağız ve Diş Sağlığı

Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, vol.4, no.24, pp.163-168, 2015 (Other Refereed National Journals)

Kanıta Dayalı Bakımın Geliştirilmesinde Iowa Modelinin Kullanımı

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.1, no.12, pp.2-6, 2015 (National Refreed University Journal)

Alkol ve sigara bağımlılığı, kadın sağlığına etkileri

Literatür Sempozyum, no.5, pp.43-47, 2015 (National Refreed University Journal)

Stigmatizasyon(damgalanma ) ve Kadın

SAĞLIK VE TOPLUM, vol.25, no.3, pp.3-10, 2015 (Other Refereed National Journals)

Gebelik öncesi beden kitle indeksinin perinatal ve neonatal sonuçlara etkisi

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, vol.2, no.46, pp.1-2, 2015 (Other Refereed National Journals)

Mobbing kavramı ve kadın sağlığı üzerine etkisi

Hemşirelik Dergisi, no.1, pp.46-48, 2015 (National Refreed University Journal)

Erken lohusalık sürecinde kadınların algıladıkları eş desteği: Ölçek geliştirme çalışması

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.17, no.2, pp.73-79, 2014 (National Refreed University Journal)

Postpartum idrar retansi·yonu

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, vol.3, no.45, pp.106-112, 2014 (Other Refereed National Journals)

Perinatal hasta güvenliginde hasta teslimi: Kullanılan ıletisim teknikleri

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.3, no.11, pp.32-37, 2014 (National Refreed University Journal)

Emzirmeyi etkileyen faktörler ve emzi·rme danışmanlığı

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, vol.3, no.45, pp.100-105, 2014 (Other Refereed National Journals)

Course evaluation results of the women’s health and diseases nursing course for a period of 11 years

Procedia - Social and Behavioral Sciences, no.152, pp.510-516, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kadın Sağlığı Alanında Uzman Hemşirelik Eğitimi: Amerika Birleşik Devletleri Örneği

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, no.1, pp.55-67, 2014 (National Refreed University Journal)

Cinsel yönelimler: Sağlık personelinin yaklaşımı

Literatür Sempozyum, no.1, pp.15-23, 2014 (National Refreed University Journal)

Anne sütü bağışı: Türkiye’deki durum

Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, no.2, pp.102-114, 2014 (National Refreed University Journal)

Kadın doğum kliniklerinde yatan kadınların erkek hemşirelere ilişkin tutumları

Kadın Sağlığı Hemşireliği Dergisi, no.1, pp.1-14, 2014 (National Refreed University Journal)

Fiziksel engelli kadınlarda cinsellik ve cinsel sağlık

Androloji Bülteni, no.52, pp.65-70, 2013 (National Refreed University Journal)

Kadınlarda Madde Kullanımı ve Hemşirenin Rolü

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.10, no.1, pp.3-7, 2013 (Other Refereed National Journals)

Bir insan hakkı ihlali: Kadın sünneti

Androloji Bülteni, no.50, pp.216-217, 2012 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

The attitudes of women toward mode delivery after childbirth

International Journal of Nursing and Midwifery, vol.30, no.5, pp.60-65, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Çocukluk dönemi jinekolojik sorunlar ve hemşirenin rolü

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, no.1, pp.7-13, 2011 (National Refreed University Journal)

Perinatal kaybı olan ailelerde yas süreci ve hemşirelik yaklaşımı

Sendrom, no.1, pp.51-55, 2011 (National Refreed University Journal)

Cervantes Kişilik Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.39-45, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik/Ebelik Öğrencilerinin Kök Hücre ve Kordon Kanı ile İlgili Bilgi ve Yaklaşımları

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.46-51, 2010 (Other Refereed National Journals)

Hemşirelik ve ebelik öğrencilerinin kök hücre, kordon kanı ve bankacılığı ile ilgili bilgi ve yaklaşımları

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.1, pp.46-51, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kadınların Doğumda Sosyal Destek Tercihleri ve Deneyimleri

HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DERGİSİ, vol.12, no.1, pp.29-40, 2010 (Other Refereed National Journals)

Yaşlılıkta jinekolojik sorunlar ve hemşirelik girişimleri

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, no.2, pp.10-19, 2010 (National Refreed University Journal)

Menopoz ve uyku

Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, no.3, pp.61-67, 2010 (National Refreed University Journal)

Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, no.1, pp.39-45, 2010 (National Refreed University Journal)

Erken Loğusalık Sürecinde Kadınların Algıladıkları Eş Desteğinin Belirlenmesi

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, no.2, pp.187-193, 2010 (National Refreed University Journal)

Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Töre ve Namus Cinayetleri

İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, vol.17, no.2, pp.123-132, 2009 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Perimenopozal sıcak basmasında Hormonal ve hormonal olmayan Farmakolojik Tedavi Yaklaşımları

Selçuk Üniversitesi Tıp Dergisi, vol.2, pp.98-106, 2009 (National Refreed University Journal)

Sağlık çalışanlarında aile içi şiddete yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, vol.6, no.2, pp.263-274, 2009 (Other Refereed National Journals)

Perinatal hasta güvenliği

JİNEKOLOJİ OBSTETRİK PEDİATRİ VE PEDİATRİK CERRAHİ DERGİSİ, no.1, pp.4-10, 2009 (National Refreed University Journal)

Bayan kuaförü çalışanlarının Hepatit B’ye ilişkin bilgi ve uygulamalarının belirlenmesi

TSK KORUYUCU HEKİMLİK BÜLTENİ, no.2, pp.4-10, 2009 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Kültürlere Duyarlı Yaklaşım: Transkültürel Hemşirelik

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.2-7, 2009 (National Refreed University Journal)

Gebelerin doğuma ilişkin korkuları ve etkileyen faktörler

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, no.2, pp.52-62, 2009 (National Refreed University Journal)

Gebelikte sigaranın bırakılmasında davranış değiştirme modelleri

Sendrom, no.1, pp.78-83, 2009 (National Refreed University Journal)

Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam

ZEYNEP KAMİL TIP BÜLTENİ, no.3, pp.125-130, 2009 (National Refreed University Journal)

İş-aile çatışması ve kadın yaşamı üzerine etkileri

İ.Ü.F.N. Hemşirelik Dergisi, vol.16, no.63, pp.188-194, 2008 (National Refreed University Journal)

Male Participation in Contraception in an Eastern Province of Turkey. September 2008; 2(3):129-137.

Journal of Family and Reproductive Health, vol.2, no.3, pp.129-137, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Sağlık Çalışanlarının Aile içi Şiddet Deneyimleri ve Bu Konudaki Yaklaşımlarının Belirlenmesi

Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi HEMAR-G, vol.10, no.2, pp.17-31, 2008 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Menopozal sıcak basması ve alternatif tedavi seçenekleri

GÖZTEPE TIP DERGİSİ, vol.4, no.23, pp.143-148, 2008 (Other Refereed National Journals)

Evrensel Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Kadına Yönelik Şiddet

Hemşirelik Bilim ve Sanatı E-Dergisi, no.1, pp.50-58, 2008 (National Refreed University Journal)

Prematüre bebekleri yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan ebeveynlerde ortaya çıkan stresörler

ÇOCUK DERGİSİ, vol.2, no.8, pp.108-113, 2008 (Other Refereed National Journals)

Reproductive health in women with diabetes – The need for pre-conception care and education

Diabetes Voice, vol.53, pp.21-24, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

The menopausal age, related factors and climacteric complaints in Turkish women

Referencia, vol.2, no.4, pp.91-99, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Menopozal dönemlerdeki yaşam kalitesinin belirlenmesi

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, vol.1, pp.82-89, 2007 (National Refreed University Journal)

Kanıta dayalı tıp ve perinataloji hemşireliğinde kullanımı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, no.1, pp.85-94, 2007 (National Refreed University Journal)

Kök hücre nakli ve hemşirelik yaklaşımı

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, no.16, pp.188-194, 2007 (National Refreed University Journal)

Doğuma hazırlık eğitimi modelleri ve güncel yaklaşımlar

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DERGİSİ, no.3, pp.36-42, 2007 (National Refreed University Journal)

Evaluating the second stages of deliveries maternity hospital

TÜRKİYE KLİNİKLERİ JİNEKOLOJİ OBSTETRİK DERGİSİ, no.1, pp.37-43, 2007 (National Refreed University Journal)

Perimenopausal contraception in Turkish women: A cross-sectional study

BMC Nursing, vol.6, no.1, pp.1, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Jinekolojik operasyonlarda unutulan bir yön: Cinsellik

Hemşirelik Forumu, no.13, pp.64-68, 2006 (National Refreed University Journal)

Bir Erasmus Deneyimi: Norveç Bergen Üniversitesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FLORENCE NİGHTİNGALE HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU DERGİSİ, vol.57, no.14, pp.3-12, 2006 (National Refreed University Journal)

Sağlığın geliştirilmesinde kullanılan temel davranış değiştirme kuram ve modelleri

Hemşirelik Forumu, no.1, pp.6-13, 2006 (National Refreed University Journal)

Osteoporozun önlenmesi ve sağlığın geliştirilmesi

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, no.14, pp.6-13, 2006 (National Refreed University Journal)

Sokrates/Erasmus deneyimi: Norveç Bergen Üniversitesi

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, no.14, 2006 (National Refreed University Journal)

Perimenopozal kadınlarda kontrasepsiyon gereksinimleri ve seçenekleri

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, no.13, pp.69-80, 2005 (National Refreed University Journal)

Genç Kızların Perimenstrüel Sorunları

Sağlık ve Toplum Dergisi, vol.4, no.14, pp.55-59, 2004 (Other Refereed National Journals)

Acil kontrasepsiyon danışmanlığı

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, no.13, pp.172-183, 2004 (National Refreed University Journal)

Üreme sağlığı hizmetlerinde kalite geliştirme

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, no.13, pp.147-161, 2004 (National Refreed University Journal)

Kontraseptif yöntemler için DSÖ’nün uygunluk ölçütleri

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, no.1, pp.37-41, 2004 (National Refreed University Journal)

The Effect of Breathing and Skin Stimulation Techniques on Labor Pain Perception of Turkish Women

PAIN RESEARCH & MANAGEMENT, pp.183-187, 2004 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

İstanbul’daki Halk Eğitim Merkezi kursiyerlerinin üreme sağlığı bilgi gereksinimleri

Hemşirelik Dergisi, no.13, pp.73-83, 2004 (National Refreed University Journal)

Doğum ağrısının değerlendirilmesi ve kontrolü

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, no.13, pp.101-113, 2003 (National Refreed University Journal)

Hastanede yatak istirahatindeki yüksek riskli gebelerde ortaya çıkan stresörler

Hemşirelik Forumu, vol.3, no.6, pp.33-39, 2003 (Other Refereed National Journals)

Doğum ağrısının kontrolünde hemşirelik yaklaşımı

C.Ü.Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, no.13, pp.101-112, 2003 (National Refreed University Journal)

Gebelikte seksüel değişiklikler

Hemşirelik Dergisi, no.13, pp.25-36, 2003 (National Refreed University Journal)

Hafif preeklampsili gebelerin evde bakımı

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, no.13, pp.95-103, 2003 (National Refreed University Journal)

Klimakteryum döneminde beslenme

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Dergisi, no.12, pp.79-86, 2001 (National Refreed University Journal)

Medyada kadın

Şişli Etfal Hastanesi Hemşirelik Dergisi, no.5, pp.35-38, 1998 (National Refreed University Journal)

Doğal Aile Planlamasında yeni teknolojiler

Marmara Üniversitesi Hemşirelik Dergisi, no.4, pp.30-35, 1997 (National Refreed University Journal)

Siyasette kadın

Hemşirelik Bülteni, no.39, pp.97-104, 1996 (National Refreed University Journal)

Antepartum fetal değerlendirme yöntemleri

Vakıf Gureba Tıp Dergisi, no.39, pp.97-104, 1996 (National Refreed University Journal)

Fraktürlü kadınlarda osteoporotik risk faktürleri

.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Bülteni, no.36, pp.73-78, 1995 (National Refreed University Journal)

hemşirelik bölümü öğrencilerinin benlik saygıları ve ruhsal durumlarının araştırılması

Hemşirelik Bülteni, no.7, pp.95-102, 1993 (National Refreed University Journal)

Kadın yaşamında klimakteryum dönemi

İ.Ü.F.N.H.Y.O Hemşirelik Bülteni, no.23, pp.73-78, 1992 (National Refreed University Journal)

Yaşlılarda benlik saygısı ve etki eden psikososyal faktörler

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.21, 1991 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Perinatal Hasta Güvenliği

1.Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.76

Ebeveynlerin prematüre bebek deneyimleri

II. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, pp.202

İnfertilite stresi ile bireysel baş etme yöntemleri: bir sistematik derleme

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 July 2019, pp.12

İnfertil Erkeklerin İnfertilite ve Tedavi Sürecine Yönelik Deneyimleri: Bir Sistematik Derleme

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2019, pp.60

Menopoz Döneminde Yaşanan Jinekolojik Sorunlarda Kanıta Dayalı Uygulamalar

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2019, pp.23

Anormal Uterin Kanamalarda Hemşirelik Bakımı

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2019, pp.41

Endometriozis hemşiresinin rol ve sorumlulukları

37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 14 June 2019, pp.60

Toplumdaki Evli Kadınların Gebe Kalmaya Yönelik Kültürel İnanç ve Tutumları

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyon, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.179

Üniversite Öğrencilerinin Aile İçi Şiddete Yönelik Yaklaşımları

18. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Afyon, Turkey, 25 - 27 April 2019, pp.1

The problems of undocumented immigrant women in Istanbul

3nd International Congress of Nursing, Kyrenia, Cyprus (Kktc), 7 - 09 March 2019, pp.57 Sustainable Development

Adolesanlarda Cinsel Sağlık

2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.1

Travmatik Doğum Algısının Kadın Yaşamına Etkisi. 2. Uluslararası Kadın Kongresi

2. Uluslararası Kadın Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 05 October 2018, pp.1

Care And Management İn Premenstrual Syndrome

5th International & 9th National Midwifery Student Congress, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.32

Complementary Medicine Approaches İn Preeclampsia Care

5th International & 9th National Midwifery Student Congress, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.33

Premenstrual Sendromda Bakım ve Yönetim

5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.32

Preeklampsi Bakımında Tamamlayıcı Tıp Yaklaşımları

5. Uluslararası & 9. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, Amasya, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.33

Farklı kuşak hastaların hemşirelik bakım memnuniyeti ve etkileyen faktörler

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2018, pp.1

DOGUM SÜRECINDE NONFARMAKOLOJIK BIR DESTEK: MÜZIK TERAPI

1.Uluslararası 3.Ulusal Doguma Hazırlık Egitimi ve Egiticiligi Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2018

FIZIKSEL ENGELLI KADIN OLMAK: GEBELIKTEN DOĞUMA

1.Uluslararası 3.Ulusal Doguma Hazırlık Egitimi ve Egiticiligi Kongresi (, İzmir, Turkey, 4 - 06 April 2018

Öğrenci gözüyle Türkiye ve Almanya’daki hemşirelik sistemi: Erasmus deneyimi

17. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Çanakkale, Turkey, 4 - 06 April 2018, pp.80

Nursing education abroad in the past to present

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.170

Transcultural nursing and transcultural nursing approaches in perinatal period

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.146

The frequency of fecal incontinence and related factors in pregnancy in the city of İstanbul

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.297

Menopausal hot flash measurement tools

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.192

Untold problem of prenatal and postpartum phase; fecal incontinence and necesity of care

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.560

Determination of the knowledge and opinions about oral and dental health during pregnancy

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.73

Approach to pregnancy - related low back pain

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.155

Effect of focus on birth-specific stereogram cards (BSSC) on perception of delivery pain

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.79

Women health nursing abroad practices and roles

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.203 Sustainable Development

Psychology at pregnancy and psychosocial health

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.104-105

Paternal mental health

. I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.24 Sustainable Development

Adolescent pregnancies and nursing approach.

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, Amasya, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.96

Current approaches to prenatal periodontal disease and nursing care

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.89

Preterm birth and microbiota relation

I. International and II. National Women's Health Nursing Congress, İstanbul, Turkey, 23 - 24 March 2018, pp.200-201

The Impact of Childbirth Specific Stereogram Cards on the Perception of Labour Pain

3rd European Congress on Intrapartum Care: Making Birth Safer, Sweden, Sweden, 25 - 27 May 2017, pp.1 Sustainable Development

Riskli gebelerin emosyonel durumlarının belirlenmesi

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.1

Farklı kuşak hastaların hemşirelik bakım memnuniyeti ve etkileyen faktörler

16. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 April 2017, pp.1

Perinatal hasta güvenliğinde hasta teslimi yöntemi: Perinatal SBAR

8.Uluslararası Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2017, pp.1

Paternal depresyon

4. Uluslararası, 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.1

Emzirmenin desteklenmesinde yeni bir model: Pender’in sağlığı geliştirme modeline dayalı motivasyonel görüşme programı

4. Uluslararası, 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.1

Gestasyonel diyabetli gebeler için diyafragmatik solunum egzersiz programı’

4. Uluslararası, 8. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 April 2017, pp.1 Sustainable Development

"Instructional Design and Material Development Progress to eLearning Environments: A Sample of Obstetrical Nursing"

6 th International Conference on "Innovations in Learning for theFuture" 2016: Next Generation, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2016, pp.37

Adenomyosis in Reproductive Period

The 10th Athens Congress on Women's Health And Disease Preconception to Menopause, Atina, Greece, 1 - 03 September 2016, pp.124

Cervical Cancer in Virgins

The 10th Athens Congress on Women's Health And Disease Preconception to Menopause, Atina, Greece, 1 - 03 September 2016, pp.129-130 Sustainable Development

6th World Nursing and Healthcare Conference

6th World Nursing and Healthcare Conference, Londra, United Kingdom, 16 - 17 August 2016, pp.187-189

Evaluation of the effect of obesity on self-respect and sexuality in women

. 6th World Nursing and Healthcare Conference, London, United Kingdom, 16 - 17 August 2016, vol.5, no.4, pp.187-189 Sustainable Development

Evaluation of the Effect of Obesity on Self Respect and Sexuality in Women

6th World Nursing & Healthcare conference, Londra, United Kingdom, 15 - 17 August 2016, pp.187 Sustainable Development

“E-Learning environments in nursing education and its status in Turkey”

6 th World Nursing and Healthcare Conference, Londra, United Kingdom, 15 - 17 August 2016, pp.84

“Turkish women’s attitudes and views regarding human milk banking”

6 th World Nursing and Healthcare Conference, Londra, United Kingdom, 15 - 17 August 2016, pp.78

menopoz dönemindeki kadınların menopoz semptomları ile başetme yöntemlerinin belirlenmesi

15. ulusal hemşirelik öğreci kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 May - 29 April 2016, pp.1

İnternet Platformunda Kadın Sağlığı ve Hemşirelik

15. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Eskişehir, Turkey, 28 - 29 April 2016, pp.220

İş Hayatında Kadın ve Mobbing

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016, pp.1

Yönetimde Kadın ve Cam Tavan Sendromu.

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016, pp.1 Sustainable Development

Mevsimlik Tarım İşlerinde Kadın Olmak

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016, pp.1

Fiziksel Aktivite ve Kadın

1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Kongresi, Kocaeli, Turkey, 14 - 15 April 2016, pp.1

Life Experience of Gestational Diabetic Pregnant women During Pregnancy: A Phenomenological Study

17th World Congress of Gynecological Endocrinology, Floransa, Italy, 2 - 05 March 2016, pp.1 Creative Commons License Sustainable Development

Gestasyonel diyabetli olgularda bakım yaklaşımları

9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 15 - 18 December 2015, pp.3 Sustainable Development

Doğumhane ekibinin gebe eğitim programına bakışı: İstanbul İli Kamu Hastaneleri deneyimi.

12.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 3 - 06 November 2015, pp.1-2

The menopause specific quality of life and hormone therapy: Turkish women perspective

10th European Congress Menopause and Andropause Society, Madrid, Spain, 20 - 22 May 2015, pp.2 Sustainable Development

Perceptions and attitudes toward the menopause among climacteric aged women from Turkey

10th European Congress Menopause and Andropause Society, Madrid, Spain, 20 - 22 May 2015, pp.1 Sustainable Development

Üniversite öğrencilerinin şiddet eğilimleri ve toplumsal cinsiyete bakış açıları

1. Uluslararası Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 April - 17 November 2015, pp.3-4

üniversite öğrencilerinin çocukluk çağında aile içi şiddete maruziyetleri ve bakış açıları

1. Uluslararası Küreselleşen Dünyada Kadın ve Siyaset Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 April - 17 November 2015, pp.1-2

Gebelerin ağız ve diş sağlığına ilişkin bilgi ve görüşleri

3. Fetal Hayattan Çocukluğa ilk 1000 gün Gebe ve Çocuk Beslenmesi Kongresi,, Ankara, Turkey, 13 - 14 March 2015, pp.1-2

Kişilik özelliği doğum korkusu yaşamada etkili midir?

12. Uludağ Jinekoloji ve Obstetri kış kongresi, Bursa, Turkey, 5 - 08 March 2015, pp.1

Gebelik öncesi ve gebelikte bebeğin cinsiyet seçimine yönelik uygulamalara ilişkin kadınların görüşleri

I.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 December 2014, pp.71

Gebelik Öncesi Beden Kitle İndeksinin Perinatal ve Neonatal Sonuçlara Etkisi

I.Ulusal Kadın Hastalıkları Ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 December 2014, pp.32

19-45 yaş kadınların vajinal/ genital akıntı ile başa çıkma yöntemleri

I.Ulusal Kadın Hastalıkları ve Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 20 December 2014, pp.18

According to Turkey Population and Health Research 2008 Data, family planning In Turkey

13th Congress of the ESC: ‘Challenges in Sexual and Reproductive Health’, Lisbon, Portugal, 28 - 31 May 2014, pp.1 Sustainable Development

Sleep and quality of life in older women: A population-based study

1st International Balkan Conference on Health Sciences, Edirne, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.67 Sustainable Development

Production process of women health nursing practice videos in Ist. Uni. Florence Nightingale Faculty of Nursing

V. Uluslararası Gelecek İçin Öğrenme Alanında Yenilikler Konferansı, İstanbul, Turkey, 5 - 07 May 2014, pp.1 Sustainable Development

Perinatal hasta güvenliğinde hasta teslimi yöntemi: Perinatal SBAR.

Akreditasyon ve Hasta Güvenliği Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 27 April 2014, pp.1

İstanbul’da yaşayan yabancı göçmen kadınların üreme sağlığı ve etkileyen faktörler

1. Ege Ebelik ve Doğum Kongresi, İzmir, Turkey, 21 - 22 March 2014, pp.36 Sustainable Development

Nulligravid hemşirelerde doğum korkusu

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 20 - 23 November 2013, pp.18

Women’s social support preferences and practices during labour

Congress of the European Society of Gynecolog, Italy, Romania, 10 - 13 September 2013, pp.52

Work Family Conflict in Working Women: Comparative Study

Sigma Theta Tau International's 24th International Nursing Research Congress, Prag, Czech Republic, 22 - 26 July 2013 Sustainable Development

The Role Perceptions of Nursing Students: A Comparative Study

24th International Nursing Research Congress, Prag, Czech Republic, 22 - 26 July 2013, pp.1

Postpartum Yorgunluk Ve Kanıt Temelli Girişimler

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2013, pp.9

Kadın Sağlığı Hemşireliğinde Iowa Modelinin Kullanımı

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2013, pp.10

Kanguru bakımı ve kanıt temelli çalışmalar

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2013, pp.1

Postpartum Kanamalarda Kanıta Dayalı Uygulamalar

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2013, pp.1

Emzirmeyi engelleyici faktörler

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2013, pp.5

Postpartum İdrar Retansiyonu

1. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Doğum Sonrası Bakım Kongresi, İzmir, Turkey, 20 - 22 June 2013, pp.1

A study on the correlation between smoking mothers and newborn birth weight and breast-feeding

First Global Conference on Contraception, Reproductive and Sexual Health, Copenhagen, Denmark, 22 - 25 May 2013, pp.1

Menopozal Sıcak Basması Ölçme Araçları

. I.Uluslararası ve II. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 March 2013 - 24 March 2018, pp.294

Kadın sağlığı hemşireliği: Roller

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.5

Toplumsal cinsiyet ve kadın sağlığı

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.16

Kadın sağlığının korunmasında ve geliştirilmesinde davranış değişimi

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.21

Kadınlarda sigara kullanımı ve hemşirelik bakımı

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.11

Kadın sağlığı hemşireliğinde lisansüstü eğitim: Dünyadan örnekler

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 May 2012 - 20 May 2015, pp.1

Gebelikte şiddet: Nedenleri, sonuçlar ve önlenmesi

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.10

Bir insan hakkı ihlali: Kadın sünneti

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.12 Sustainable Development

İntrauterin ayrımcılık: cinsiyet seçimi.

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.1 Sustainable Development

Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam

6th Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.1

Göç ve kadın sağlığı

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.19 Sustainable Development

Hayatımızdaki tehlike: Kanser, ne kadar farkındayız?

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.14 Sustainable Development

Yoksulluğun kadınlaşması ve kadın sağlığına etkileri

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.3

Kanserden korunma ve 2030 hedefleri

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.9 Sustainable Development

Çocukluk çağı örseleyici yaşantılarının kadın cinselliği üzerine etkileri

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.15

Erken lohusalık sürecinde kadınların algıladıkları eş desteği ölçeği geliştirme çalışması

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.1

Cinsel Yönelimler: Sağlık Personelinin Yaklaşımı

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.30

Lezbiyen Kadınlarda Üreme Sağlığı

III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, İstanbul, Turkey, 18 - 20 May 2012, pp.20

Knowledge, perception and opinion of menopausal women about hormonal therapy

9th European Congress on Menopause and Andropause, X.., Mauritius, 2 - 04 January 2012, pp.1 Sustainable Development

The effects of personality traits on quality of life

The 14 th Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Paris, France, 17 - 20 November 2011, pp.256

The effects of personality traits on quality of life.

Controversies in Obstetrics, Gynecology and Infertility, Paris, France, 17 - 20 November 2011, pp.1

Kadın hastalar erkek hemşireler konusunda ne düşünüyor?

10. Uluslararası katılımlı Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011, pp.1

Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Üyelerinin Profili

10.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 2 - 06 March 2011, pp.1

Effect of the breast health program based on health belief model on breast health perception and screening behaviours

5th Asian Pasific Organization for Cancer Prevention (APOCP) General Assembly Conference, İstanbul, Turkey, 6 - 08 October 2010, pp.7

Hasta Güvenliği Tutum Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması

Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi, Zonguldak, Turkey, 3 - 06 June 2010, pp.1

The Evaluation of the studies related to breast cancer in Turkey between the years 2000 and 2009

European Oncology Nursing Society (EONS) Congresses Congresses Book, The Hague, Netherlands, 14 - 16 April 2010, pp.44 Sustainable Development

Effect of the breast health program based on health belief model on breast health perception and screening behaviors

5th Asian Pasific Organization for Cancer Prevention (APOCP) General Assembly Conference, İstanbul, Turkey, 3 - 07 April 2010, pp.1

Kadınların erken loğusalık sürecinde kadınların algıladıkları eş desteğinin belirlenmesi

I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 November 2009, pp.1

Menopozal dönemdeki Türk kadınlarında depresyon sıklığı ve etkileyen faktörler

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 20 August 2009, pp.1

Hemşire ve ebelerde iş yaşamının aile yaşamına ve yaşam kalitesine etkisi

I. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongre, İstanbul, Turkey, 19 - 20 May 2009, pp.38-39

Kadınlarda postpartum dönemde cinsel yaşam

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Turkey, 23 - 25 April 2009, pp.278

Karaman’da bir grup kadının AP yöntem tercihleri ve bırakma nedenleri

9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 19 - 22 March 2009, pp.466

Kadınların doğum esnasındaki korku ve beklentileri

9.Uludağ Jinekoloji ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 15 - 18 January 2009, pp.2

FEND 13th Annual Conference, Rome, Italy

FEND 13th Annual Conference, İtalya, Romania, 5 - 06 September 2008, pp.22

The role perception of nursing students

2nd International Nurse Education Conference,, Dublin, Ireland, 9 - 10 June 2008, pp.33

Reproductive health of turkish women with diabetes

American Diabetes Assosiacion 68th Scientific Sessions, 6 - 19 June 2008, pp.671 Sustainable Development

Women's opinions and perceptions toward birth methods after birth

10th Congress of The European Society of Contraception, Prag, Czech Republic, 30 April - 03 May 2008, pp.166-167

İnfertil bireylerde yalnızlık düzeyi ve etkili faktörlerin belirlenmesi

Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 06 January 2008, pp.53

Perinatal bakımda optimalite

I. Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 20 - 22 November 2007, pp.1

Hemşirelik/Ebelik Öğrencilerinin Kök Hücre Ve Kordon Kanı İle İlgili Bilgi Ve Yaklaşımları

VI. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 29 June 2007, pp.379

The view of women related to delivery method and determining to early postpartum period

5th. International Congress of Reproductive Health & Family Planning, Ankara, Turkey, 2 - 04 March 2007, pp.356-357 Sustainable Development

Gebelikte Sigaranın Bırakılmasında Davranış Değiştirme Modeller

1.Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 February 2007, pp.76-77

Diyabetin üreme sağlığına etkisi

1.Ulusal Ebelik Kongresi, İstanbul, Turkey, 2 - 04 February 2007, pp.36 Sustainable Development

Kadın Sağlığında Kilometre Taşları

8.Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 17 - 21 January 2007, pp.187

Kadın Sağlığında Öncelikler

8.Uludağ Jinekoloji Ve Obstetri Kış Kongresi, Bursa, Turkey, 17 - 21 January 2007, pp.186

Bir hemşirelik yüksekokulunda öğrenci profili ve öğrencilerin hemşireliğe ilişkin görüşleri

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 January 2007, pp.80

Hemşirelik/Ebelik öğrencilerinin kök hücre ve kordon kanı ile ilgili bilgi ve yaklaşımları

6.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 January 2007, pp.379

Male university students’ views, attitudes and behaviour with respect to family planning and emergency contraception in Turkey

The 9th Congress of The European Society of Contraception,, İstanbul, Turkey, 3 - 06 May 2006, pp.2 Sustainable Development

A review and evaluation of the studies presented in ınternational reproductive health and family planning congresses in Turkey

The 9th Congress of The European Society of Contraception, İstanbul, Turkey, 6 - 08 January 2006, pp.185-186 Sustainable Development

Effect of education on nurses ability to formulate nursing diagnoses for eclampsia/severe pre-eclampsia patients

1st International & 5th National Nursing Education Congress, Nevşehir, Turkey, 3 - 05 January 2003, pp.202

Menopozal yakınmalar: Neden her kadın farklı yaşar

VII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, İstanbul, Turkey, 01 August 2000, pp.1

Hemşirelik yüksekokulu öğrencilerine yönelik üreme sağlığı yaygın eğitim modeli

IV. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Sempozyumu, Lefkoşa, Cyprus (Kktc), 01 January 1997 - 01 January 2007, pp.224-228

Kadınların klimakteryum dönemine özgü gereksinimleri ve hemşirenin rolü

IV. Ulusal Konsültasyon-Liyazon Psikiyatrisi Kongresi, İstanbul, Turkey, 5 - 07 January 1996, pp.251-259

Osteoporozisli kadınlarda risk faktörleri

Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 01 January 1996 - 25 December 1995, pp.3

Üniversite Öğrencilerinin Hemşirelik Mesleğini Algılayış Biçimleri

III. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Sivas, Turkey, 4 - 08 June 1992, pp.38-84

İstanbul ili Halkalı Sağlık Ocağı’na bağlı iki mahallede yapılan 0-12 aylık bebek beslenmesine ilişkin annelerin bilgi düzeyi

I.Ulusal Ana ve Çocuk Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 02 February 1989, pp.145-151

Books & Book Chapters

Jinekolojik Kanserlerde Cerrahi, Radyoterapi, Kemoterapi ve Hemşirelik Bakımı

in: Jinekoloji Hemşireliği II , NEVİN ŞAHİN, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.7-24, 2021

Jinekolojik kanserlerden korunma, erken tanı ve taramalar

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği II , NEVİN ŞAHİN, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.25-36, 2021

Jinekolojik kanserlerde bütünleştirici/ destekleyici tedavi yaklaşımları

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği II , NEVİN ŞAHİN, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.37-56, 2021

Jinekolojik kanserlerde durum ve epidemiyoloji, sınıflandırma ve evreleme yöntemleri

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği II , NEVİN ŞAHİN, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.119-134, 2021

Meme kanserinde sistematik tedaviler ve hemşirelik bakımı

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği II , NEVİN ŞAHİN, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.67-76, 2021

Over kanserinde güncel bilgiler ve bakım

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği II , NEVİN ŞAHİN, Editor, Akademisyen Yayınevi Kitabevi, Ankara, pp.77-98, 2021

Kordon Kanı ve Kordon Kanı Bankacılığı

in: Ebeler ve Ebelik Öğrencileri İçin Normal Doğum ve Sonrası Dönem, Kıymet Yeşilçiçek Çalık,Fatma Coşar Çetin, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, pp.501-508, 2021 Creative Commons License

Attitudes of Women towards Birth Methods: Systematic Analysis of Studies Conducted in Turkey

in: Innovations in Medicine and Medical Research Vol. 4, Dr. Ashish Anand, Editor, Book Publisher International, Mississippi, pp.16-29, 2020

Gebelikte Görülen Fiziksel / Fizyolojik Değişiklikler

in: Gebelikte Sağlık ve Bakım, Prof. Dr. Gülten Kaptan, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-11, 2020

Serviks Kanseri

in: ONKOLOJİ HEMŞİRELİĞİ, Can GB., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.953-964, 2020

Anal ve Fekal İnkontinans

in: Pelvik taban disfonksiyonu tanı, tedavi ve bakımda hemşirelere yönelik güncel yaklaşımlar, Beji NK., Çayır G., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.89-104, 2020

HIV ve Kadın Sağlığı

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Nevin Hotun Şahin, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.107-114, 2020

Jinekolojik Kanser Tanı ve Tedavisinin Cinsel Yaşam Üzerine Etkisi

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Nevin Hotun ŞAHİN, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.153-161, 2020

Kadın Sağlığında Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonlarının Yönetimi ve Hemşirelik Yaklaşımı

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Nevin Hotun Şahin, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.73-92, 2020

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Temelli Jinekolojik Sorunlar

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Nevin Hotun Şahin, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.19-40, 2020

Pelvik Ağrı ve Hemşirelik Yaklaşımı

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Nevin Hotun Şahin, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.127-136, 2020

Anal ve Fekal İnkontinans

in: Pelvik taban disfonksiyonu tanı, tedavi ve bakımda hemşirelere yönelik güncel yaklaşımlar, Nezihe Kızılkaya Beji,Gülsen Çayır, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.89-104, 2019

Güncel Jinekoloji Hemşireliği

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.0-334, 2019

Jinekoloji Hemşireliği-Jinekolojik Değerlendirme

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.1-22, 2019

Jinekolojik Enfeksiyonlar ve Hemşirelik Bakımı

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.23-38, 2019

menopozal semptomların yönetimi ve hemşirelik yaklaşımı

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.225-235, 2019

Kronik Pelvik Ağrı

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.39-52, 2019

Adenomiyozis/ Adenomiyoma

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.131-147, 2019

Vulvodini: Tanı, Tedavi ve Bakım

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.251-266, 2019

Anormal Uterin Kanamalar

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.53-70, 2019

Endometriozis: Bakım ve Yönetimi

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.71-84, 2019

Engellilik ve Jinekolojik Bakım

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.313-334, 2019

Menopoz ve Jinekolojik Sorunlar

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.237-250, 2019

Jinekolojide Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamalarının Kullanımı

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.313-334, 2019

Jinekolojik Aciller ve Hemşirelik Yaklaşımı

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.301-312, 2019

Estetik/ Kozmetik Jinekoloji

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.267-282, 2019

Adölesan Dönemde Sık Karşılaşılan Jinekolojik Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği, Şahin N., Editor, Akademisyen Yayınevi, İstanbul, pp.174-187, 2019

Gebelikte Düşme ve Ebelik/Hemşirelik Yaklaşımı

in: Scientific Developments , Mehmet Dalkılıç, Editor, Bilgin Kültür ve Sanat Yayınları, Ankara, pp.45-54, 2019

Jinekolojik Kanserler

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği , Nevin HOTUN ŞAHİN, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.143-158, 2019

Gebelikte solunum sistemi hastalIkları ve bakım

in: Riskli gebelikler ve bakım , Özlem DOĞAN YÜKSEKOL,Sermin TİMUR TAŞHAN,Mesude DUMAN, Editor, Göktuğ Basın Yayın ve Dağıtım Amasya , Amasya, pp.353-372, 2019

Adölesan Dönemde Sık Karşılaşılan Jinekolojik Sorunlar ve Hemşirelik Yaklaşımı

in: Güncel Jinekoloji Hemşireliği , NEVİN HOTUN ŞAHİN, Editor, Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.174-187, 2019

Kadın sağlığıyla ilgili temel kavramlar

in: Hemşire ve ebelere yönelik kadın sağlığı ve hastalıkları, Nezihe Kızılkaya BEJİ, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.49-63, 2016

Doğurganlığın Düzenlenmesi

in: Hemşire ve ebelere yönelik kadın sağlığı ve hastalıkları, Nezihe Kızılkaya Beji, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.147-161, 2016

Serviks kanserleri

in: Onkoloji Hemşireliği, G. Can, Editor, , Nobel Yayın Dağıtım Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.783-796, 2014

Specific Quality of Life Measures for Sleep Disorders

in: Can't Sleep? Issues of Being an Insomniac, Sahoo S., Editor, Intech, Rijeka, pp.39-48, 2012

Aile planlaması ve İnfertilite

in: Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği El Kitabı, K. Tankuter, Editor, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.349-384, 2012

Prevention of Congenital Anomalies and the Roles of Healthcare Professionals

in: Handbook of Prenatal Diagnosis: Methods, Issues and Health Impacts, Pereira E., Soria J. , Editor, Nova Science Publishers, New York, pp.1-39, 2010 Sustainable Development

Perinatal hizmetlerde danışmanlık

in: Perinataloji Hemşireliği, N Kömürcü, Editor, İstanbul Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, pp.23-29, 2010

Geriatrik olgularda Jinekolojik sorunlar ve Hemşirelik bakımı

in: Geriatrik Hasta ve Hemşirelik bakımı, Ü Y Fındık, Ö Erol, Editor, Alter Yayıncılık, Ankara, pp.205-220, 2010

Birth Defects: Issues on Prevention and Promotion

in: Advances in Medicine and Biology, Berhardt L V. , Editor, Nova Publishers, New York, pp.285, 2010

Doğurganlığı Etkileyen Faktörler

in: İnfertilite Hemşireliği, N. Kızılkaya Beji, Editor, İnfertilite Hemşireliği Derneği Yayını, İstanbul, pp.11-32, 2009

Bir Kilometre Taşı: Menopoz

İ.Ü.F.N.H.Y.O. Mezunları Derneği Karakutu Yayınları, İstanbul, 1998

Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması El Kitabı

Anne-Çocuk Eğitim Vakfı Yayınları, İstanbul, 1996