General Information

Institutional Information: Hasan Ali Yucel Faculty Of Education, Department Of Turkish And Social Sciences Education, Department Of Turkish Education
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Philology, Turkish Language and Literature, Old Turkish Language, Modern Turkish Language, Contemporary Turkish Dialects and Literature

Metrics

Publication

61

Project

4

Thesis Advisory

15
UN Sustainable Development Goals

Biography

Adı, Soyadı ve Unvanı: Prof. Dr. Yıldız KOCASAVAŞ

 

1.      Alınan Dereceler:

 

Derece

Üniversite

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

 1988

Y. Lisans

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 1990 

Doktora

İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 1995

Doçent

İstanbul Üniversitesi

2004

Profesör

İstanbul Üniversitesi

2011

Profesör

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

2018

 

 

2.      Kurumdaki Hizmet Süresi: 28 yıl

3.      İlk Atama Tarihi ve Terfi, Unvan ve Tarihleri: 23.07.1993

 

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Arş. Gör.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ens.

1993-1997

Yrd.Doç. Dr.

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Ens.

1997- 2002

Yrd.Doç. Dr.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.

2002-2004

Doç. Dr.

İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.

2004-2011

Prof.

İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi

2011-2018

Prof.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi

2018-

 

 

 

4.      Diğer İş Deneyimi (eğitim, sanayi, vb.):

- Maya Dersanesi-Bayrampaşa/İstanbul Türkçe Öğretmenliği

-Fatih Dersanesi-Fatih/İstanbul Türkçe Öğretmenliği

-MEB Üçşehitler Ortaokulu-Eyüp/İstanbul Türkçe Öğretmenliği

-İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

-İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği

-İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Kurul Üyeliği

-Kırgızistan-Jalal-abad Komerçeskiy Enstitüt Türkçe Okutmanlığı

-İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği

-İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

-İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği

- İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Sokrates/Erasmus Programı Koordinatörlüğü

            -Türkoloji Kongresi, Genel Sekreter Yardımcılığı.

 

 

 

5.      Danışmanlıklar, Patentler vb.:

 

-Safarova, Mekhribon: “Eğitsel Bir Bakış Açısıyla Anadolu ve Özbek Türk Masallarında Ortak ve Farklı Motifler”, İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2009.

 

-Uysal, Aslı: “İşitme Engellilerde Türkçe Öğretimi, Sorunlar, Öneriler”, İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2009.

 

-Yıldırım, Enes: “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Sürecinde Mecazlar”, İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2009.

 

-Onat, Nuray: “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Fiilde Çatı, İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2013.

 

-Çil, Nazime: “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller ve Deyimleşmiş Birleşik Fiiller”, İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2013.

 

-Alshirah, Mohammad, “Arap Kökenli Öğrencilerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Karşılaştıkları Zorluklar ve Çözüm Önerileri”, İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2013.

 

-Ermatova, Dilnoza, “Özbek Türklerime Türkiye Türkçesi Öğretiminde Ek-fiil Birleşik ve Katmerli Zaman Çekimleri, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.

 

-Kavak, Özlem, “İlköğretim 5. Sınıf Türkçe Derslerinde Çoklu Zekâ Kuramı Temelinde Kavram Öğretimi”, İÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2014.

 

-Yaz, Ezgi, “Yazma Becerisinin Gereksinim Haline Dönüşmesini Sağlayan Etkenler ve Bu Gereksinimin Türk Edebiyatından Örneklerle Değerlendirilmesi”, İÜ. Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2015.

 

-Günesu, Yasemin, “  …………………………..”,  İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 20???

 

-Gülen, Gizem, “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Diksiyon”, İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2018.

 

-Yeşil, Funda, “Yabancı Dil Olarak Türkçe ve İngilizce Öğretimi İleri Seviye Ders Kitaplarındaki Kelime Etkinliklerinin Karşılaştırılması”, İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, 2019.

 

 

-İnce, Bekir: “Yurt Dışındaki Türk Çocuklarının Anadilleri Türkçede Yaşadıkları Anlatım Sorunları –Fransa Örneği-“, İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2011.

 

-Boztilki, Gökmen: “Eğitim Boyutuyla Türk Edebiyatında Fantastik ve Masalsı Öğeler”, İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçe Eğitimi Bölümü Doktora Tezi, 2012.

 

-Yılmaz, Nilay Türk Çocuk Kitaplarındaki Çocuk Gerçekliğine Eleştirel Bir Bakış; İÜ. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2012.

 

-Kavak, Özlem, “Türkçe Derslerinde ‘Erdemlerimiz’ Temasındaki Sevgi Kavramının İşlenmesinde Aktif Öğrenme Tekniklerinin Anlam Becerisi Üzerine Etkisi”, İÜ-Cerrahpaşa Eğitim Bilimleri Enstitüsü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Doktora Tezi, 2020.

Contact

Email
yildiz.kocasavas@iuc.edu.tr
Web Page
https://avesis.iuc.edu.tr/yildiz.kocasavas
Office Phone
+90 212 866 3700
Office
İÜ. Hasan Ali Yücel Eğitim Fak.
Address
Alkent 2000 Mah. Yiğittürk Cad. No:5/7 Büyükçekmece Yerleşkesi- Büyükçekmece/İSTANBUL