Türkiye’de Bakteriyolojik Su Kalitesi Konusunda Yapılan Bilimsel Araştırmaların Bibliyometrik Analizi (1999-2019)


Creative Commons License

Akduman S., Demirbağ M. A. , Sivri N.

JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES, vol.5, no.3, pp.425-432, 2020 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 5 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.35229/jaes.779012
  • Title of Journal : JOURNAL OF ANATOLIAN ENVIRONMENTAL AND ANIMAL SCIENCES
  • Page Numbers: pp.425-432

Abstract

Denize kıyısı olan ülkelerde su kalitesinin korunması ve kirlenmesinin önlenmesi adına, akademik izleme çalışmaları, yönetmelikler ve denetlemeler en sık tercih edilen yöntemlerdir. Ancak kirliliği önlemek ve korumak için öncelikle, sucul alanların niteliğinin ve su kalitesi durumunun bilinmesi esastır. Bu amaçla yürütülen bilimsel temelli çalışmalar, ulusal veya uluslararası nitelikli dergilerde basılarak diğer çalışmalar için de temel teşkil eder. Benzer çalışmalarla yapılan çalışmalarını ilişkilendirebilmek hem akademik faaliyetler için hem de benzer ekosistemlerde gözlenen aksaklıkların tespiti için önemli bir unsurdur. Bu çalışmada, su kalitesinin önemli başlıklarından biri olan, “bakteriyolojik su kalitesi” ile ilgili küresel araştırma eğilimlerini dikkate alan, son 5 yılda (2015-2019) Türkiye’de bu konuda yayınlanmış çalışmalar ile “bibliyometrik analiz” yapılmıştır. Ana bilim alanları olarak “Agriculture and Biological Science” ve “Environmental Science” başlıklarında, Türkiye’de yapılan 213 adet çalışma görüntülenmiştir. Ancak Türkiye’de sucul alanlarda yürütülen araştırmalar ise oldukça sınırlı sayıda sadece 44 adet olarak tespit edilmiş ve sonuçlar ağ analizleri kullanılarak yorumlanmıştır. Son dönemde yaşanan Covid’19 pandemisinde, salgının olumsuz etkileri ile karşılaşan ülkelerin sucul alanlarında, su kalitesi ile ilgili birçok araştırma projesi sunulmuştur. Sucul alanlarda bu tip mikrobiyolojik su kalitesi çalışmalarının önemi bir kez daha belirginleşmiştir. Ülkemizde de hem uluslararası nitelikli bilimsel dergilerde kabul görecek ve hem de halk sağlığı ile ilişkilendirilecek, bu tarz bilimsel çalışmalara ihtiyaç duyulduğu aşikardır.