Kısa Antrenman Bilgisi


Creative Commons License

Öztürk M.

Ekin Basım Yayın Dağıtım, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Ekin Basım Yayın Dağıtım
  • City: Ankara

Abstract

Ülkemiz ve yabancı kaynaklarda yer alan antrenman bilimiyle ilgili tanımlamalarda karşılaştığım kimi belirsizlikler beni bu kitabı yazmaya yöneltti. Özellikle antrenman amaçları, yaklaşımları, yöntemleri ve ilkeleriyle antrenman uygulamaları arasındaki ilişkilerdeki belirsizler yazmamda bu kitabı yazmamda etkili oldu.
Her alanda olduğu gibi antrenman bilimiyle ilgili her türlü yayının değerli olduğuna inanırım. Ancak, bu alanda yazılan kitapların çoğunda, terminoloji kullanımında tutarsızlıklar sıklıkla görülmektedir. Örneğin, bir kitapta antrenman yöntemleri olarak verilenler, başka bir kitapta teknik ya da stil olarak verilmekte. Oysa öncelikle antrenman terminolojisinde birliğin sağlanmış olması gerekir. Terminolojideki birlik sağlanamadığında, spor bilimcisi, antrenör ve diğer paydaşlar arasında doğru iletişim sağlanamaz. Geleneksel antrenman bilimi-bilgisi terminolojisine sürekli yeni kavramlar eklenmektedir. Bu da son derece doğaldır. Fakat, özellikle, spor bilim insanları ile paralel çalışan diğer bilim insanlarının ürettikleri kavramlara ve terminolojilere dikkat etmek gerekiyor. Örneğin, son zamanlarda fonksiyonel antrenman diye bir kavram kullanılıyor. Sanki fonksiyonel olmayan antrenman varmış gibi.
Bunun dışında, antrenman bilimi ile eğitim bilimlerinin tamamen örtüşmesi gerekirken birçok yazım ve uygulamada örtüşmediği görülmektedir. Aslında eğitim bilimleri içinde de kavramlar konusunda belirsizlikler göze çarpıyor. Bu nedenle, antrenman bilimi ile eğitim bilimlerinin bütünleşmesinde sorunlar ortaya çıkıyor. Eğitim, sağlık ve antrenman bir biriyle amaçlar temelinde benzerlik göstermektedir. Bu üç alanda da söz konusu olan insandır ve bu üç alan insanı ilgilendiren her konuyla ilgilenmek zorundadır.
Bu kitapta, antrenman ve eğitim bilimlerinin içerikleri arasındaki benzerliklerden hareketle antrenmanın amaçları, ilkeleri, yöntemlerinin ve stratejilerinin doğru tanımlanması açısından öneri niteliğinde bazı vurgular yer almaktadır. Terminolojik açıdan bir öneri olarak ortaya konulan yaklaşımlar yanında, antrenman uygulamaları için de kimi dikkat çekici öneriler bulunmaktadır.

Tüm bunların dikkate alınarak okunması durumunda, inanıyorum ki antrenman bilimcileri ve paydaşları ortak kavramlarda birleşme konusunda yeni öneriler ortaya koyacaklar ve bu konuda eğitim alan öğrencilere antrenman bilimi alanında daha etkili kazanımlar sağlayacaklardır.