Sosyal Hizmet Etiği


Artan T. (Editor) , Yanardağ M. Z. (Editor)

Nika Yayınevi, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Nika Yayınevi
  • City: Ankara

Abstract

Sosyal hizmet mesleğinin doğası gereği birçok insan doğrudan ya da dolaylı olarak sosyal hizmet uzmanlarının kararlarından etkilenmektedir. Sosyal hizmet uzmanları; huzurevleri, sevgi evleri, bakım merkezleri, sosyal hizmet merkezleri, kreşler, aile danışma merkezleri vb. birçok kurumda doğrudan müracaatçılara hizmet sunmaktadır. Yine mahkemelerde, hastanelerde, kliniklerde, psiko-sosyal danışma merkezlerinde, göçle ilgili kurumlarda, belediyelerde, sosyal yardım birimlerinde kısacası birçok özel ve kamu kurumu ile kuruluşlarında ve sivil toplum alanında doğrudan müracaatçılara hizmet sağlayıcı olarak görev yapmaktadır.

Sosyal hizmet, birey, aile, grup ve topluluklara yöneldiği için en nihayetinde sosyal adaleti ve toplumsal barışı sağlamayı hedefleyen bir bilim dalı ve meslektir. Bu kitap, sosyal hizmet uzmanlarının ister mikro düzeyde ister mezzo ya da makro düzeyde kişilerin yaşamını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek kararları alırken hangi mesleki değer ve etik ilkelerle hareket etmesi gerektiğine katkı sağlaması amacıyla yazarlarımızın katkılarıyla bir araya getirilmiş bir çalışmadır.

Bu kitap, ülkemizde sosyal hizmet bilimi ve mesleğinin etik ilke ve değerlerini bu kapsamda ele alan ilk kitap olması açısından ayrıca önem taşımaktadır. Uzun yıllardır gerek uygulamada gerekse akademik alanda çalışma deneyimi elde etmiş meslek elemanı ve akademisyen kimliğimizle, yerel dinamiklerin de gözetildiği kapsayıcı bir Sosyal Hizmet Etiği kitabı ihtiyacını hissetmekte idik. Türkiye’nin toplumsal yapısı dikkate alınarak, evrensel insan hakları ve sosyal hizmet değer ve ilkelerini içerisinde barındıran bir sosyal hizmet etiği kitabı çalışmasının bulunmayışı bu kitabın oluşturulmasında etkili olmuştur. Bu kapsamda yaklaşık bir yıllık bir emek sonucunda bu kitabı başta öğrencilerimiz olmak üzere bütün meslektaşlarımızın yararlanabileceği bir kaynak haline getirmeyi başardık.

Bu kitap, ülkemizdeki sosyal hizmet öğrencileri ve meslektaşlarımıza, hali hazırda veya ileride mesleki kararlarını verirken katkı sunması ve bu alandaki akademisyenlerin de yararlanabilmeleri amacıyla oluşturulmuştur.

İyi bir akademisyen ve iyi bir sosyal hizmet uzmanı olmanın başlıca unsurlarından birisi hiç şüphesiz mesleki değer ve etik ilkeleri anlamaktan ve onlara bağlı olmaktan geçmektedir. Ülkemizde bu alanda daha çeşitli ve kapsamlı kitap projelerinin de oluşturulmasını ümit ediyor, ilk olması nedeniyle bu kitabın, ülkemizde sosyal hizmet etiği alanında öncü olmasından gurur ve heyecan duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz

Kitap, sosyal hizmet bağlamında etik konuların yer verildiği ve tartışıldığı dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; felsefi açıdan eleştirel bir bakış açısıyla sosyal hizmet etiği ile ilgili bölümlere yer verilmiştir. İkinci bölümde; birey, aile, grup ve topluluklarla çalışma açısından etik prensipler odağında bölümlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde, sosyal hizmet mesleğinde başlıca çalışma grupları olan; ekonomik olarak dezavantajlılar, kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelliler ve göçmenlerle çalışmada etik ile ilgili bölümlere yer verilmiştir. Son olarak dördüncü bölümde, yine sosyal hizmet perspektifinden; etik yönetim, süpervizyon ve etik, araştırmada etik ve bir vaka örneği sunulmaktadır. Ayrıca kitabın sonunda; Uluslararası Sosyal Hizmet Federasyonu (IFSW) tarafından 1994 yılında yayınlanan “Sosyal Hizmet Uzmanları İçin Etik Standartlar” Türkiye’de 1997 yılında Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği tarafından kabul edilen ve daha sonra revize edilen formuyla bir bütün şeklinde “kitap eki” olarak sunulmaktadır.

Bu kitabın sosyal hizmet literatürüne, sosyal hizmet eğitimine ve mesleki çalışmalara katkı sağlamasını umarak, kitabın hazırlanmasında emeği geçen bütün yazarlarımıza tek tek teşekkür ederiz.

Doç. Dr. Taner Artan

Doç. Dr. Melek Zubaroğlu Yanardağ

Haziran, 2020