Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde Kadın


Yaman Ö. M. , Aydın V., Tel Ö.

Açılım Kitapları, İstanbul, 2015

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2015
  • Publisher: Açılım Kitapları
  • City: İstanbul

Abstract

Bu çalışma, kadın konusunda sosyal hizmete dair birikimin ortaya konması ve tahlil edilmesi ihtiyacından doğmuştur. Kadın konusunun sosyal hizmet literatüründe nasıl ele alındığını ortaya koymak ve sosyal hizmette kadın temalı çalışmalara dair derli toplu bir çalışmanın eksikliğinin giderilmesinde katkıda bulunmak bu çalışmanın temel hedefidir.

1950-2013 Yılları Arası Türkiye Sosyal Hizmet Birikiminde Kadın başlığı altında kaleme alınan bu çalışma, Türkiye’de bu konuda yapılan makale ve tez çalışmalarına dair verilerin yanında, çalışmanın merkezini oluşturan sosyal hizmet literatürüne ilave olarak psikoloji, sosyoloji, sağlık bilimleri gibi akademik alanlardan da istifade edilerek ulaşılan seçme eserlerin de bibliyografyaya ilave edilmesiyle oluşturulmuştur.

En temelde sosyal hizmet literatürü olmak üzere pek çok farklı disiplin için kaynak eser hüviyetinde olan çalışma, Türkiye’de kadın alanında çalışmayı düşünen tüm araştırmacılar ve akademisyenler için vazgeçilmez bir kılavuzdur.