Açık ve Uzaktan Esnek Öğrenme Ortamlarında Yapay Zeka


Karatop B. , Güler E.

in: EĞİTİMDE ZEKİ VE ESNEK TEKNOLOJİLER, Utku Köse, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.57-67, 2021

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Pegem A Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.57-67
  • Editors: Utku Köse, Editor

Abstract

İnsanlığın içinde bulunduğu dönem her şeyin hızlı ivme ile arttığı, yükseldiği veya azaldığı, yok olduğu bir dönemdir. Teknoloji yüksek ivme ile gelişirken, insanlığın neden olduğu afetler artmaktadır. İnsanlığın yaşam ömrü uzatılırken, salgın hastalıkların çeşidi ve şiddeti artmaktadır. Bu çelişkili durum sürerken insanlık ve toplumlar için hiç değişmeyen olgulardan biri öğrenme ihtiyacı ve eğitim hakkıdır. Teknolojinin hızla gelişmesi ve birçok farklı ihtiyaçlardan eğitimin yeni bir çağa geçişi olarak değerlendirilebilecek açık, uzaktan ve esnek öğrenme sistemi ortaya çıkmıştır. Açık ve uzaktan öğrenme süreci, teknoloji destekli bir eğitim olmasına rağmen ülkemizde sistemin ilk uygulandığı 1960’lı yıllardan günümüze kadar teknolojideki hızlı gelişmelerle aynı hızla geliştiğini söylemek gerçekçi olmayabilir. Öğrenme ihtiyacı içinde olan herkese eğitim hakkı tanıyan açık ve uzaktan esnek öğrenme ortamları ve materyalleri stratejik önem taşımaktadır. Bu nedenle analitik ve algoritmik yöntemlerle analizler yapılarak kararların alınması önemli bir konudur. Bu bağlamda yapay zeka uygulamalarının hızla arttığı günümüzde, açık ve uzaktan öğrenme bileşenlerinin yapay zeka ve çok kriterli karar verme teknikleriyle kararların verilmesi stratejik önem arz etmektedir.  Buna ek olarak, açık ve uzaktan esnek öğrenme modelleri, gün geçtikçe kişiye özel ve bireysel ihtiyaçlara yönelmiştir. Öğrenen, daha kişiye özel çözümler üretilmesini istemektedir. (Öğrenen grubunu bir bütün görerek tek çözümle veya kuralla sınıf yönetimi tarih olmalıdır). Tam bu noktada kişiye özel çözümler üretebilen, öğrenme materyallerini kişiye özel önerebilen, öğrenmeyi kişiye özel kolaylaştıran algoritmalar devreye girebilir. Bunlar yapay zeka algoritmalarıdır.

Son yıllarda yapay zekanın hızla gelişmesi ve özellikle içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçları düşünüldüğünde yapay zeka uygulamalarının önemi de artmaktadır. Açık ve uzaktan esnek öğrenmede yapay zeka uygulamaları yönetim ve operasyon olmak üzere iki seviyede kullanılmalıdır. Yönetim stratejik boyut, operasyon ise uygulama boyutu olduğundan sadece bir boyutta kullanılması verimli bir sonuç sağlamayacaktır. Bu çalışmada önerilen modelde açık ve uzaktan esnek öğrenmenin uçtan uca yapay zeka teknikleri kullanılarak etkili ve verimli sonuçlar alınması amaçlanmaktadır.  Aynı zamanda önerilen model yönetim ve operasyonel boyut için bir bakış açısı sağlamayı amaçlamaktadır.