Klinik Parazitoloji


Toparlak M. , Vuruşaner C.

İstanbul Medikal Yayıncılık, İstanbul, 2007

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2007
  • Publisher: İstanbul Medikal Yayıncılık
  • City: İstanbul

Abstract

Klinik Parazitoloji Kitabının yazılmasındaki amaç,

gerek hekimler gerekse öğrencilerin sahada ve laboratuvarda

parazitlerin tanısında karşılaştıkları güçlükleri ortadan kaldırılmakdır.

Bu açıdan kitap, hayvan ve insanlarda paraziter bir enfeksiyonun

varlığından şüphe ettiren bazı semptomları, dışkı, kan, deri, idrar,

genital organlarda görülen parazitleri, bu parazitlerin aranmasında

kullanılan yöntemleri ve bu enfeksiyonların tedavisinde kullanılan ilaçları

basit şekiller ve şemalar ile açıklayıcı bir şekilde vermektedir. Bu şekiller

ve şemalar kaynakların ışığı altında orijinal olarak yazarlar

tarafından çizilmiştir.

“Güzel bir şekil onlarca sayfa yazıya bedeldir.”

felsefesinden hareket edilerek bu kitap hazırlanmış olup, klinisyen

hekimlere ve parazitolojide araştırma yapacak kişilere faydalı olacağı

kanısındayız.


Yazarlar:


Prof. Dr. Müfit Toparlak

İstanbul Üniversitesi,Veteriner Fakültesi,

Parazitoloji A.B.D. Avcılar/ İstanbul/ Türkiye

E-mail: mtopar@istanbul.edu.tr


Doç. Dr. Cem Vuruşaner

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi,

Parazitoloji A.B.D. Avcılar/ İstanbul/ Türkiye

E-mail: cemv@istanbul.edu.tr