Sosyokültürel Etkileşim Açısından İstanbul Yabancılar için Türkçe B1 Ders Kitabının Değerlendirilmesi


Uluç T. F.

in: Kültürlerarası Etkileşim Bağlamında Dil ve Edebiyat. Prof. Dr. Neşe Onural'a Armağan, Talat Fatih Uluç,Cüneyt Arslan,Muharrem Tosun, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.249-266, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Çizgi Kitabevi
  • City: Konya
  • Page Numbers: pp.249-266
  • Editors: Talat Fatih Uluç,Cüneyt Arslan,Muharrem Tosun, Editor

Abstract

Dil öğrenme ve öğretme sürecinin önemli yapı taşlarından birini de hiç kuşkusuz ders kitapları oluşturmaktadır. Bir açıdan yabancı dil öğretiminin temelini oluşturan ders kitapları gerek kaynak dilin gerekse hedef dilin kültürüne özgü içerikleri dil öğrenene geniş bir pencereden sunabilmenin kapılarını açabilmektedir. Bu görüşe paralel olarak Okur ve Keskin’e göre (2013, s.1622) “insan yetiştiği toplumun dilini öğrenirken hem o toplumun düşünme etkinliğini hem de kültürünü elde eder, dilinin dünyaya bakışı, kültürü ve kavramlarıyla çevresini algılar, bu algılar yoluyla düşünme eylemini geliştirir, dilini yetkinleştirir, gelişen dili de düşünme yetkinliğini arttırır”. Dolayısıyla düşünme yetkinliği gelişmiş nesillerin yetişmesi o nesillerin öğretim aşamasında karşılaştıkları ders kitaplarının etkin ve verimli hazırlanmasını da içinde barındırmaktadır.