Diagnostic Surgery in Thymoma: Mediastinotomy, Extended Mediastinoscopy and VATS


Turna A. , Sarbay İ.

in: Timus Hastalıkları ve Tedavisi, Dr. Koray Dural,Dr. Berker Özkan,Dr. Berkant Özpolat, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, pp.33-40, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Ankara Nobel Tıp Kitabevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.33-40
  • Editors: Dr. Koray Dural,Dr. Berker Özkan,Dr. Berkant Özpolat, Editor

Abstract

Anterior mediastinal department can harbor resectable thymomas as well other tumors such as germ cell tumors, lym-phomas and thymic hyperplasia that are not candidates of upfront surgical resection. For this reason, performing pre-operative diagnostic biopsy obtaining appropriate tissue sample is of great importance. Upfront surgical resection in all anterior mediastinal masses including thymic hyperplasia could lead to ‘non-therapeutic’ thymectomy that lead to questioning the role of of surgery should be avoided. For this reason, it is best to perform a biopsy obtaining appropriate amount of tissue from the lesion, utilizing transthoracic core biopsy, tru-cut biopsy and biopsies obtained via extended mediastinoscopy, mediastinotomy and video-thoracoscopic approaches are recommended for differential diagnosis and crucial important for finding the correct indication in the surgical decision. Regarding potential complications of such biopsies, there is no evidence suggesting tumor spread after biopsies of thymomas. In the light of all these, even in cases with suspected thymoma, considering all other anterior mediastinal malignancies, biopsy procedures should be prioritized in the current minimally invasive perspective and appropriate surgical decisions should be made accordingly.

Key Words: anterior mediastinum, thymoma, mediastinotomy, extended mediastinoscopy, VATS

Anterior mediastinal bölgede, timus dokusundan köken alan timoma gibi maligniteler bulunabildiği gibi, lenfoma, germ hücreli tümörler ve timus hiperplazisi de bu bölgede radyolojik olarak aynı görüntüyü verecek şekilde bulunabilir. Bu patolojilerin tedavisi aynı olmadığından ve özellikle germ hücreli tümör ve lenfomada cerrahi tedavinin yeri çok kısıtlı olduğundan, cerrahi rezeksiyon kararı verilmeden önce tanısal yaklaşımlarla lezyondan uygun miktarda doku elde edilecek şekilde biyopsi yapılması en doğrusudur. Tüm anterior mediastinal yerleşimli lezyonlara ya da radyolojik olarak timik hipertrofi olarak tarif edilen olgularda total rezeksiyon ile tanıya gitmek ‘tedavi sağlamayan ’ timektomi gibi durumların ortaya çıkmasına neden olmakta ve cerrahi kararın yerindeliğini sorgulatmaktadır. İnsizyonel biopsi yöntemi olarak tru-cut biyopsi, ileri mediastinoskopi, mediastinotomi ya da videotorakoskopi cerrahi kararında doğru endikasyonun konulmasında da oldukça önemlidir. Günümüzde Bunun yanında timomalarda biyopsi sonrası yayılma görüldüğüne dair literatürde herhangi bir veri yer almamaktadır. Tüm bunların ışığında anterior mediastinal kitlesi olan hastalarda biyopsi işlemlerine öncelik verilmesi ve buradan gelecek tanılara göre doğru cerrahi kararların verilmesi uy-gun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: anterior mediasten, timoma, mediastinotomi, ileri mediastinoskopi, VATS