Ruhsal Travmanın Aktarımında Psikotarihsel Dinamikler


Creative Commons License

Derin G. , Öztürk E.

in: Psikotarih, Erdinç Öztürk, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.22-32, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Other Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: Ankara
  • Page Numbers: pp.22-32
  • Editors: Erdinç Öztürk, Editor

Abstract

Psychohistory has attracted the attention of the whole world in recent years with its effective

and practical solutions to prevent childhood traumas and wars. Psychohistory provides a significant

contribution to many sciences from clinical psychology to psychiatry, forensic sciences and

sociology. Decreases in the transfer of psychological trauma are observed with the increase in the value

given to the child. This situation may also support the solution of international security and terror problems,

which are among the important determinants of social dynamics. One of the most basic fields of

study in psychohistory, a multidisciplinary science, is the history of childhood. Psychohistory also examines

the development of intergenerational transmisson of traumas and child rearing styles. Childrearing

styles throughout history show a relatively slow and irregular progress in the direction of empathy.

With the positive development of child rearing styles to support the child, the psychological traumas,

which were transferred from the parents (caregivers) to the child, decreased. Feeling emotional support

and empathy by the parents during childhood promotes awareness that can maintain their emotional integrity

and protect themselves against traumas from the outside. In this article, the relationship between

psychohistorical child rearing styles and tranmission of psychological trauma will be discussed in the

light of relevant literature.

Keywords: Psychohistory; child rearing; childhood traumas;

transmission of psychological trauma

Psikotarih çocukluk çağı travmalarının ve savaşların önlemesine yönelik getirdiği etkin ve uygulanabilir

çözüm önerileriyle son yıllarda tüm dünyanın dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Psikotarih,

öncelikli olarak klinik psikolojiden psikiyatriye, adli bilimlerden sosyolojiye pek çok bilime önemli

katkılar sağlamaktadır. Çocuğa verilen değerin artmasıyla ruhsal travma aktarımında azalmalar gözlenmektedir.

Bu durum toplumsal dinamiklerin önemli belirleyicileri arasında yer alan uluslararası güvenlik

ve terör ile ilgili sorunların çözümüne de destek olabilir. Multidisipliner bir bilim olan psikotarihte

en temel çalışma alanlarından biri çocukluğun tarihidir. Psikotarih aynı zamanda kuşaklararası aktarılan

çocukluk çağı travmaları ve çocuk yetiştirme stillerinin gelişimini de incelemektedir. Tarih boyunca

çocuk yetiştirme stilleri, empati yönünde nispeten yavaş ve düzensiz bir şekilde ilerleme göstermektedir.

Çocuk yetiştirme stillerinin çocuğu destekleyecek şekilde pozitif gelişme göstermesiyle öncelikle

ebeveynlerden (bakım verenlerden) çocuğa aktarılan ruhsal travmalarda azalma meydana gelmiştir. Çocukluk

döneminde ebeveynler tarafından duygusal destek ve empati hissetmek, bireyin ruhsal bütünlüğünü

sağlayabilecek ve dışarıdan gelebilecek travmalara karşı kendilerini koruyabilmesine destek

olmaktadır. Bu makalede psikotarihsel çocuk yetiştirme stilleri ve ruhsal travma aktarımı arasındaki

ilişki, ilgili literatür ışığında ele alınacaktır.

Anah tar Ke li me ler: Psikotarih; çocuk yetiştirme