Değerler Eğitim Programının Anasınıfına Devam Eden Çocukların Değer Kazanımı Üzerine Etkisinin Çocuk Görüşlerine Göre İncelenmesi


Bakan T., Şahin H.

FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, vol.12, pp.121-140, 2018 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 12
  • Publication Date: 2018
  • Doi Number: 10.16947/fsmia.502217
  • Title of Journal : FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.121-140

Abstract

Bu çalışma okul öncesi dönem çocuklarına yönelik bir değerler eğitim programı geliştirmek ve geliştirilen Okul Öncesi Değerler Eğitim Programının çocukların saygı, sorumluluk, dürüstlük, iş birliği, paylaşım ve arkadaşlık değerlerine olan etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın katılımcılarını Bursa ili Yıldırım ilçesinde bulunan devlet okuluna devam eden beş ve altı yaş grubu çocukları oluşturmaktadır. Araştırma; 22 çocuk kontrol, 21 çocuk da deney grubu olmak üzere toplam 43 çocuk ile gerçekleştirilmiştir. Haftada iki gün uygulanan bu program 24 oturumdan oluşmaktadır. Bu araştırma da ön test - son test kontrol gruplu seçkisiz desen uygulanmıştır. Bu çalışmanın sonucunda Okul Öncesi Değerler Eğitim Programı alan deney grubundaki çocukların ön test- son test çocuk formu verilerine göre değer kazanımlarının anlamlı ölçüde (p<.01) arttığı görülmüştür. Bu sonuçlara göre; hazırlanan Okul Öncesi Değerler Eğitim Programının çocukların saygı, iş birliği, arkadaşlık, dürüstlük, paylaşma ve sorumluluk değerlerini desteklemekte olduğu ve çocukların değer kazanımlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.