Meslek Yüksek Okulları İçin Matematik


Durak B.

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2021

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2021
  • Publisher: Nobel Yayın Dağıtım
  • City: Ankara

Abstract

Bu kitap üniversitelerin Meslek Yüksek Okullarının çeşitli programlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin Matematiği sevmeleri ve başarılı olmaları amacıyla hazırlanmıştır.

 Kitap toplam on bölümden oluşmaktadır. Her bölümün sonunda, bölüm içerisinde çözülen örneklere benzer sorular yer almaktadır. Bu anlamda bölüm sonu sorularının öğrenciler tarafından çözülmesi halinde verimli bir öğrenme sağlanacaktır.

Kitabın ilk bölümlerinde sayı teorisinin bazı temel kavramları açıklanmıştır. Bazı aritmetik ve cebrik özelliklerden bahsedilmiştir. Sonraki bölümlerde Basit Geometrik şekiller ve bunların hacim, alan hesaplamalarına yer verilmiştir. Koordinat Sistemleri konusundan özellikle Kartezyen ve Polar Koordinat Sistemlerinden bahsedilmiştir.

 Son iki bölüm Geometrik temel kavramlar ve Analitik geometri konularını içermektedir. Bu iki bölümün Trigonometri ve Karmaşık sayılar konuları öncesinde okunmasında öğrenci açısından yarar bulunmaktadır.

Kitapta  yer alan basit bir geometri bilgileri özellikle Teknolojinin Bilimsel ilkleri veya Fizik adı ile okutulan derslerde de kullanılmaktadır.