YABANCI DİL ÖĞRETİMİ BAĞLAMINDA ÖĞRENEN ÖZERKLİĞİNİN SANAL ÖĞRENME ORTAMLARI YOLUYLA DESTEKLENMESİ


CAN T.

Hasan Ali Yücel Eğitin Fakültesi Dergisi, vol.9, no.17, pp.72-85, 2012 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 9 Issue: 17
  • Publication Date: 2012
  • Title of Journal : Hasan Ali Yücel Eğitin Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.72-85

Abstract

The recent developments in educational technologies necessiates the application of contemporary approaches like learning autonomy in the field of foreign language learning and teaching. In addition, the development of open and distance learning technologies makes the learner autonomy necessary. By diversifying and enlarging the foreign language learning and teaching choices for teachers, course designers and learners the Internet and virtual learning environments changes learning opportunities. Moreover, the knowledge which booms with the support of learning webs like the Internet and virtual learning environments multiplies and diversifies the knowledge that the learners are required to learn. These require learners to choose among the knowledge to be acquired and take proactive responsibility in learning. Virtual learning environments like Second Life may provide many new opportunities in the context of foreign language learning. In the scope of this paper, the opportunities provided by the virtual world platform Second Life to facilitate the learner autonomy in the process of foreign language learning will be discussed. 

Eğitim teknolojilerindeki son gelişmeler, yabancı dil öğrenimi ve öğretimi alanında öğrenme özerkliği gibi çağdaş yaklaşımların uygulanmasını gerekli kılmaktadır. Dahası açık ve uzaktan öğretim teknolojilerinin gelişmesiyle de öğrenen özerkliği düşüncesini gerekli kılmaktadır. İnternet ve sanal öğrenme ortamları, öğretmenler, eğitim tasarımcıları ve öğrenciler için yabancı dil öğrenme ve öğretme seçeneklerini çeşitlendirip genişleterek öğrenme olanaklarını değiştirmektedir. Ayrıca, İnternet ve sanal öğrenme ortamları gibi öğrenme ağlarıyla da desteklenen bilgi patlaması öğrencilerin öğrenmesi gereken bilgileri çoğaltmakta ve çeşitlendirmektedir. Bunlar da öğrencilerin özerk bireyler olarak öğrenilecek bilgiler konusunda seçimler yapmasını ve etkin bir biçimde öğrenme konusunda sorumluluk almasını gerektirmektedir. Second Life gibi sanal öğrenme ortamları yabancı dil öğrenme bağlamında birçok yeni olanak sunabilir. Bu çalışma kapsamında “Second Life” adlı sanal dünya platformunun yabancı dil öğrenme sürecinde öğrenen özerkliğini desteklemek için hangi olanakları sunduğu tartışılacaktır.