2003-2013 Yılları Arasında Pub-Med’de Randomize Kontrollü Klinik Araştırma (RKKA) Türünde Yayımlanmış Olan Kanser İle İlgili Maliyet-Minimizasyon Analizlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

HOŞGÖR H., GÜN İ. , SÖYÜK S.

Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal, vol.1, no.1, pp.1-9, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : Hacettepe University Faculty of Health Sciences Journal
  • Page Numbers: pp.1-9

Abstract

Aim: The aim of this study is to evaluate results of cost-minimization articles which are published in Pub-Med between “2003-2013” in the type of randomized controlled trial related with cancer. Methods: Regression method has been applied for 2003-2013. Meanwhile, cost-minimization series of analyses related with cancer have been scanned in the literature in pub-med and only randomized controlled trial studies have been took into consideration. In this study four degree elimination has been set up. In the first step; cost-minimization is scanned in pubmed. Second; time elimination has applied. Years between “2003-2013” has been chosen for the study. Third; randomized controlled trial took into consideration. Finally; key word, cancer, has become the last elimination criteria. With this elimination grades, number of studies reduced. Results: In the phase of scanning pub-med there are 653 articles abstract have been found.153 accessible free article and 559 full texts have found. In the second phase, 417 articles abstract have been found. 117full text and 391 full texts have found. In the third phase; there are 45 article abstract have been found.13 accessible free article and 45 full text have found. In the last phase; 13 articles abstract have been found.4 accessible free article and 13 full texts have found. In this study this accessible four articles have been analyzed. Conclusion: Phase III trial concurrent radiochemotheraphy is more favorable for locally advanced non-small-cell lung cancer. Vinorelbine-Cisplatin threathment could be preferred treatment on the basis of cost considerations in patient with metastatic non small-cell lung cancer. Slightly higher effectiveness of recombinant follicle-stimulating hormone in terms of delivered babies seems to compensate for the higher cost in ovulation induction. Laparoscopic ovarian diathermy for women with clomiphene citrate resistant polycystic ovary syndrome is more favorable in terms of cost.

Key Words: Randomized Controlled Trial Studies, Cost-Minimization Analysis 

Amaç: 2003-2013 yılları arasında pub-med’de randomize kontrollü klinik araştırma türünde yayınlanmış olan kanser ile ilgili maliyet-minimizasyon analizlerinin sonuçlarını değerlendirmektir. Metodoloji: 2003-2013 yılları için regresyon yöntemi uygulanmıştır. Bu süre zarfında kanser ile ilgili olarak yapılmış maliyet-minimizasyon analizleriyle ilgili pub-med’de literatür taraması yapılırken sadece RKKA inceleme kapsamına alınmıştır. Araştırma; toplam 4 aşamadan oluşan bir eleme yoluyla genelden özele gidilerek tamamlanmıştır. İlk aşamada; “maliyet-minimizasyon” sözcüğü pub-med’de taranmış, ikinci aşamada zaman kısıtı getirilerek 2003-2013 yılları arasında yapılmış maliyet-minimizasyon analizi araştırmaları listelenmiştir. Üçüncü aşamada; listelenen bu araştırmalarda RKKA olma kriteri aranmıştır. Son aşamada ise 2003-2013 yılları arasında maliyet-minimizasyon analizi yöntemiyle ele alınan RKKA’nın sadece kanser hastalığıyla ilgili olanları araştırma kapsamına alınarak, listelenen araştırma sayısında niceliksel olarak bir indirgeme yoluna gidilmiştir. Bulgular: Pub-Med taramalarında ilk aşamada konuyla ilgili 653 makale özeti, 153 erişimine izin verilmiş makale ve 559 kısıtlı erişimli makale; ikinci aşamada 417 makale özeti, 117 erişimine izin verilmiş makale ve 391 kısıtlı erişimli makale; üçüncü aşamada; 45 makale özeti, 13 erişimine izin verilmiş makale ve 45 kısıtlı erişimli makale; son aşamada ise 13 makale özeti, 4 erişimine izin verilmiş makale ve 13 kısıtlı erişimli makale bulunmuştur. Bu çalışmada; son aşamada elde edilen ve erişimine izin verilmiş olan toplam 4 makale ele alınıp incelenmiştir. Sonuç: Bölgesel olarak ilerlemiş akciğer kanserinde eş zamanlı faz-III radyokemoterapi daha az maliyetlidir. Metatistik akciğer kanseri olan hastalarda Vinorelbine-Cisplatin tedavisi daha az maliyetlidir. Yeniden birleştirilmiş üriner folikül uyarıcı hormonu, arındırılmış üriner folikül uyarıcı hormonuna göre daha düşük maliyetlidir. Klomifen dirençli polistik over sendromu olan kadınlarda laparoskopik over diyatermi tedavisi daha düşük maliyetlidir.

Anahtar Kelimeler: Randomize Kontrollü Klinik Araştırma, Maliyet-Minimizasyon Analizi