KAMUSAL AÇIK YEŞİL ALANLARIN TOPLUMSAL BEKLENTİLER YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ: MALTEPE, ORHANGAZİ ŞEHİR PARKI ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Alp M. A. , Ekşi M.

Peyzaj Araştırmaları ve Uygulamaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-11, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Kentlerde giderek önemi artan kentsel açık yeşil alanlar kente ve kentliye pek çok katkı sunmaktadır. Bu alanlardan özellikle parklar, farklı niteliklerdeki insanların bir araya geldiği önemli sosyal ortamlardır ve yine bu alanlar en önemli ögeleri olan insanlar tarafından şekillenmektedir. Bu alanların daha etkin biçimde kullanılabilmesi için, parkların planlanması sırasında ve sonrasında halkın görüş ve isteklerine ulaşmak önemlidir. Her kullanıcıyı memnun edebilmek mümkün olmasa dahi, etkin toplum katılımının sağlanması, gerek demokratik topluluk olmak gerekse sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada; kullanıcı odaklı bir yaklaşım kapsamında, Maltepe İlçesi’nde bulunan Orhangazi Şehir Parkı kullanıcıları ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; kullanıcıların park içi ulaşımda çeşitli sorunlar yaşadığı, donatı elemanları açısından eksiklikler bulunduğu ve fiziksel olarak daha az etkin oldukları aktiviteleri yapmayı tercih ettikleri görülmüştür. Gerçekleştirilen çalışmada, kullanıcı beklentilerinin planlama aşamasında ve sonrasında dikkate alınmasının daha sağlıklı planlama çözümleri gerçekleştirmek açısından önemli bir ölçüt olduğu ortaya konulmuştur.

Kentlerde giderek önemi artan kentsel açık yeşil alanlar kente ve kentliye pek çok katkı sunmaktadır. Bu alanlardan özellikle parklar, farklı niteliklerdeki insanların bir araya geldiği önemli sosyal ortamlardır ve yine bu alanlar en önemli ögeleri olan insanlar tarafından şekillenmektedir. Bu alanların daha etkin biçimde kullanılabilmesi için, parkların planlanması sırasında ve sonrasında halkın görüş ve isteklerine ulaşmak önemlidir. Her kullanıcıyı memnun edebilmek mümkün olmasa dahi, etkin toplum katılımının sağlanması, gerek demokratik topluluk olmak gerekse sosyal sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi açısından önemlidir. Bu çalışmada; kullanıcı odaklı bir yaklaşım kapsamında, Maltepe İlçesi’nde bulunan Orhangazi Şehir Parkı kullanıcıları ile anket çalışması yapılmıştır. Çalışma sonuçlarına göre; kullanıcıların park içi ulaşımda çeşitli sorunlar yaşadığı, donatı elemanları açısından eksiklikler bulunduğu ve fiziksel olarak daha az etkin oldukları aktiviteleri yapmayı tercih ettikleri görülmüştür. Gerçekleştirilen çalışmada, kullanıcı beklentilerinin planlama aşamasında ve sonrasında dikkate alınmasının daha sağlıklı planlama çözümleri gerçekleştirmek açısından önemli bir ölçüt olduğu ortaya konulmuştur.