Syrian Child Workers Working in Textile Workshops: A Field Research in Bagcılar, Istanbul


Creative Commons License

Artan T. , Arıcı A. , Salduz Ç., Güzel G., Küskün M. E.

Turkish Journal of Applied Social Work, vol.1, no.1, pp.51-61, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 1
  • Publication Date: 2018
  • Title of Journal : Turkish Journal of Applied Social Work
  • Page Numbers: pp.51-61

Abstract

Bu araştırma, Bağcılar bölgesindeki tekstil atölyelerinde çalışan 15 yaş ve altı Suriyeli çocuk işçilerin çalışma ve yaşam şartlarını sosyal hizmet perspektifinden ele almayı amaçlamaktadır. Araştırma süresi 1 Kasım 2017-30 Nisan 2018 olmak üzere toplam 6 aydır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden derinlemesine görüşme tekniğinden yararlanılmış, araştırma kapsamında 32 bireysel, 1 odak grup görüşmesi olmak üzere toplam 35 katılımcı ile görüşülmüştür. Görüşmeler Türkçe, Arapça ve Kürtçe dillerinde gerçekleştirilmiştir. Ses kayıt cihazı ile kayıt altına alınan veriler betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Alana ilişkin gözlem notları da çalışmaya dahil edilmiştir. Araştırma bulgularına göre çocuk işçiler günde ortalama 11 saat, haftada ortama 60 saat çalışmaktadır. Katılımcı ücretleri 500 ile 1200 TL arasında değişmektedir. Çalışma sürelerinin uzunluğu, çalışma şartlarının zorlukları ve yetersiz beslenme katılımcılarda birçok hastalığın (gelişim bozuklukları (boy, kilo), astım, eklem ağrıları, baygınlık nöbetleri vb) oluşmasına sebep olmuştur. Bazı katılımcılar ayrıca fiziksel ve sözel şiddete maruz kaldıklarını bildirmişledir. Erkek ve yaşı küçük olan katılımcıların daha fazla fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edilmiştir. Katılımcılar ailelerinin ekonomik yükünü paylaşmak zorunda olduklarını, bu sebeple kendilerini çalışmaya mecbur hissettiklerini belirtmişlerdir. Babanın olmadığı ya da hasta olduğu ailelerde hissedilen sorumluluk daha yüksektir. Araştırma verilerine göre katılımcıların çoğu geçmişe yönelik özlem, geleceğe yönelik “umutsuzluk” duygusu içindedir. Katılımcıların zaman zaman kendilerini dışlanmış ve yabancı hissettikleri görülmüştür. Katılımcıların tamamına yakını okula gitmek, meslek edinmek, yerel kültürle kaynaşmak istediklerini dile getirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler: Çocuk işçiliği, göç, sosyal hizmet, Suriyeli çocuk işçiler, tekstil.