Exploring The Utilization of Robotic Technology In Foreign Language Teaching


CİNCİOĞLU O., ŞİŞMAN B. , YAMAN Y.

ISTANBUL JOURNAL OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION, vol.1, no.2, pp.41-49, 2015 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 1 Issue: 2
  • Publication Date: 2015
  • Title of Journal : ISTANBUL JOURNAL OF OPEN AND DISTANCE EDUCATION
  • Page Numbers: pp.41-49

Abstract

 

Innovative trends suggest high demands from its consumers and furthermore, the principle of reciprocity between producers and users necessitates an ongoing, sustainable, and stabile progression in any field of interest. The field of education is no exception. As a novel technology in education, robotic technology and use of humanoid robots happen to be a hotly-anticipated issue and have a tendency to be utilized and improved due to a great number of reasonable grounds. The sober fact is that development of robots is still in the initial stages, yet virtually, that robot technologies bring new developments to education is above suspicion. This study discusses the possible inferences of utilizing robots in language teaching. Basically, a reasonable and modest possibility of exploiting robots as aiding tools in language teaching-learning environment makes it worth to take this alternative into account seriously due to the fact that improvements in technology will inevitably have reflections in education and using robots as an effective tool in language teaching takes considerable attention. Prominent characteristics and probable roles of robots, which have remarkable effects in the language teaching-learning environments, will also be under focus.

Yenilikçi akımlar tüketicilerinden büyük taleplerde bulunurlar ve dahası üreticiler ve kullanıcılar arasındaki karşılıklılık ilkesi ilgili her alanda sürekli, istikrarlı ve dengeli bir gelişim gerektirir ve eğitim alanı bir istisna değildir. Robot teknolojisi ve insansı robotların kullanımı, eğitimde yeni bir teknoloji olarak, merakla beklenen bir konu olup; bir çok haklı gerekçeye bağlı olarak kullanılması ve geliştirilmesine ilişkin bir eğilim söz konusudur. Aslında, robotların gelişimi çalışmaları henüz başlangıç aşamasındadır; fakat esas itibariyle robot teknolojilerinin eğitime yeni gelişmeler sunacağı şüphe götürmemektedir. Bu çalışma robotların dil öğretiminde kullanılmasındaki olası çıkarımları tartışmaktadır. Temel olarak, robotlardan dil öğretim-öğrenim ortamında yardımcı araçlar olarak faydalanmasına ilişkin mantıklı ve makul olasılığı, bu alternatifin dikkatli bir şekilde göz önünde bulundurulmasını değerli kılmaktadır; çünkü teknolojideki gelişmelerin kaçınılmaz olarak eğitimde yansımaları olacaktır ve dil öğretiminde etkili bir araç olarak robot kullanımı kayda değer bir şekilde dikkat çekmektedir. Robotların olası rolleri ve öne çıkan karakteristikleri, ki bunların dil öğretim-öğrenim ortamlarında dikkat çekici etkileri vardır, de aynı zamanda bu çalışmanın odak noktası olacaktır.