Theses

Bazı Farmasotik Aktif Maddelerin Sulu Çözeltilerden Çeşitli Gözenekli Reçinelerle Ayrılmasının İncelenmesi

Postgraduate - 2017

Advising Theses

Çeşitli Yöntemlerle Sentezlenen Derin Ötektik Sıvıların İleri Ekstraktanlar Olarak İncelenmesi

Doctorate - Continues

Fumarat Bazlı Metal-Organik Kafes Yapılarının Sularda Bulunan İlaç Atıklarının Gideriminde Kullanılması

Postgraduate - Continues

Zeytin Ağacı Yapraklarından Süperkritik-CO2 ile Ekstrakt Eldesi ve Bileşimindeki Oleuropein Miktarının İncelenmesi

Doctorate - 2011

REMOVAL OF SEVERAL POLLUTANTS FROM AQUEOUS MEDIA BY ION-SELECTIVE ELECTRODE SYSTEM: OPTIMIZATION, EQUILIBRIUM AND KINETIC STUDIES

Şahin Sevgili S. (Consultant)
Postgraduate - 2020

Bitkisel Yağların Doğal Katkı Maddeleriyle Raf ömürlerinin Uzatılmasının İncelenmesi

Postgraduate - 2018

Pestisitlerin Sulu Ortamlardan Makro-Gözenekli Reçineler ile Ayrılmasının İncelenmesi

ŞAHİN SEVGİLİ S. (Co-Consultant)
Postgraduate - 2018

Çeşitli Yöntemlerle Elde Edilen Mandalina Kabuk ve Yapraklarının İncelenmesi

ŞAHİN SEVGİLİ S. (Co-Consultant)
Postgraduate - 2017

Investigation of Degradation Kinetics of Moringa Oleifera Leaf Extract Preserved under Various Storage Conditions

Şahin Sevgili S. (Consultant)
Postgraduate - Continues

Kaymak Ağacı ((Feijoa sellowiana) Meyvesinin İkincil Metabolitleri: Ekstraksiyon Kinetiği, Ekstraktın Kalitesi ve Stabilitesi

Şahin Sevgili S. (Consultant)
Postgraduate - Continues

Fındık Yağının Oksidatif Stabilitesi: Yağın Kalitatif ve Kinetik Parametreleri Üzerine Antioksidanların Etkileri

Postgraduate - 2019

Meyve Suyu Endüstrisi Yan Ürünlerinden Yüksek Katma Değerli Ürünlerin Geri Kazanımı

Doctorate - Continues

Modification of Polymer Based Activated Carbon with Chemical Vapor Deposition and Graphitization Methods: Investigation of Its Applications

Şahin Sevgili S. (Consultant)
Doctorate - Continues

Çeşitli Tıbbi Bitkilerin Yapraklarından Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi

Postgraduate - 2016

Zeytin Yaprağı Ekstraktının Fenolik Profilinin Stabilitesinin İncelenmesi

Postgraduate - 2019

Soğuk Pres Yağların Isıl Degradasyonunun Çeşitli Yöntemlerle Belirlenmesi

Postgraduate - Continues