Projects

Derin Otektik Sıvıların Fenolik Antioksidanları Ekstraksiyonun İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2022

Meyve Suyu Endüstrisi Yan Ürünlerinden Yüksek Katma Değerli Ürünlerin Geri Kazanımı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021

Çeşitli Kirleticilerin Sulardan Uzaklaştırılmasında Makro-Gözenekli Reçinelerin Performanslarının Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

Zeytin Karasularındaki Biyoaktif Bileşenlerin Fonksiyonel Adsorbanlar ile Geri Kazanımının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2020

Muhtelif Bitkilerden Elde Edilen Ekstraktların Antioksidan Özelliklerinin İncelenmesi

BİLGİN M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Pamuk Yağının Raf Ömrüne Fitokimyasalların Etkileri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Hızlandırılmış Koşullar Altında OKside Olan Susam Yağının Kinetik ve Termodinamik Parametrelerinin Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Fındık Yağının Oksidatif Stabilitesi: Yağın Kalitatif ve Kinetik Parametreleri Üzerine Antioksidanların Etkileri

Project Supported by Higher Education Institutions, 2018 - 2019

Zeytin Yaprağı Ekstraktının Fenolik Profilinin Stabilitesinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2019

Zeytin Atık Sularındaki Hidroksitorozolce Zengin Biyofenollerin Geri Kazanımında Yüksek Seçimli Adsorban Olarak Grafen Oksidin İncelenmesi: Denge Ve Kinetik Modelleri

TUBITAK Project, 2017 - 2018

Pestisitlerin Sulu Ortamlardan MakroGözenekli Reçinelerle Ayrılmasının İncelenmesi

BİLGİN M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2018

Bazı Farmasötik Aktif Maddelerin Sulu Çözeltilerden Çeşitli Gözenekli Reçinelerle Ayrılmasının İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

Fitokimyasallar ile Muamele Edilen Bitkisel Yağların Kalite Parametrelerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

Popüler İçeceklerde Sağlığa Faydalı Fitokimyasalların Tayini

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2017

2,4-Diklorofenoksiasetik Asitin Sulu Ortamlardan Uzaklaştırılmasında Aminofonksiyonel Bir Polimerin Etkinliğinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

Mısırözü Yağının Doğal Antioksidanlar ile Oksidatif Stabilitesinin İyileştirilmesinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2017

Zeytin Yaprağı Ekstraktının Polikarboksilik Ester Reçine İle Saflaştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

Bitkisel Ekstraktların Bitkisel Yağların Raf Ömrününe Etkilerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

Greyfurt Kabuklarından Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemiyle Biyokomponent İçeriğinin Belirlenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2016

Mandalina yapraklarından ekstrakt eldesi ve içeriğindeki doğal anitoksidanların incelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

Kuşburnu Bitkisinden Polifenollerce Zengin Ekstrakt Eldesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

Zeytin ağacı yaprağından süperkritik akışkan ekstraksiyonu yöntemiyle elde edilen ekstraktın oleuropein içeriğinin incelenmesi

BİLGİN M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2016

Zeytin Ağacı ((Olea europaea) Yapraklarından Süperkritik Akışkan Ekstraksiyonu ile Oleuropein Eldesinde Yardımcı Çözücü Olarak Su ve Etanolün Kıyaslanması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2016

AYÇİÇEK YAĞININ FINDIK YAĞI KATKISI İLE RAF ÖMRÜNÜN UZATILMASININ İNCELENMESİ

TUBITAK Project, 2016 - 2016

Mandalina Yapraklarının Mikrodalga ile Ekstraksiyonunun İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

Formik Asidin Sulu Çözeltilerinden Reaktif Ekstraksiyon ile Ayrılmasında Ekstraktanın ve Seyrelticinin Etkilerinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2013

POTANSİYEL DOĞAL ANTİOKSİDAN KAYNAĞI OLARAK ZEYTİN AĞACI (OLEA EUROPAEA) YAPRAKLARININ EKSTRAKSİYONU VE OPTİMUM SÜREÇ KOŞULLARININ BELİRLENMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2012

Türkiye'de yetiştirilen farklı türlerdeki zeytin ağacı yapraklarının ultrason desteği ile ekstraksiyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2012

Zeytin Ağacı (Olea europea) Yapraklarından Su ile Oleuropein Ekstraksiyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2011

Zeytin Ağacı Yapraklarından Süperkritik-CO2 ile Ekstrakt Eldesi ve Bileşimindeki Oleuropein Miktarının İncelenmesi

BİLGİN M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2008 - 2011