Multidisciplinary Nanoscience Technology

Doç. Dr. Selcan Karakuş’un Multidisciplinary Nanoscience Technology (M-NST) araştırma grubunun çevrimiçi portalına hoş geldiniz. Nanomalzemeler, akıllı nanotaşıyıcı sistemler, ilaç salım sistemleri, antikanser ajanların sentezi, bitkisel kaynaklarda bulunan biyoaktif bileşenlerin veya bitkisel ekstraktların nanoforma dönüştürülmesi ve biyolojik aktivitelerinin tayini, 2D malzemeler, nanobiosensör ve süperkapasitör sınırlarında temel ve uygulamalı araştırmalar yürütmekteyiz.. Multidisciplinary Nanoscience Technology Grubu (M-NST), multidisipliner yaklaşımla yeşil kimya yöntemi ile nanoyapıların ( nanoküre, nanolif, nanotanecik, metal/metaloksit nanotanecik, nanokompozit ve MXene) sentezi ve biyolojik, sensör, enerji, kataliz, inşaat ve çevrede uygulama kapsamında etkileşimlerini bütünsel olarak değerlendirmeye çalışmaktadır. Hedefimiz, ekonomik katkı sağlayacak yeni ürünleri yeşil kimya ile üreterek toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmenin yanısıra  Üniversite- sanayi işbirliği çerçevesinde nanoteknolojik ürünlerin keşfi, anlaşılması ve uygulanmasını da planlanmaktadır.