Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı Öncesi Hastaların Anksiyete Düzeylerinin Ameliyat Sonrası Ağrı ve Uyku Üzerine Etkisi: Tanımlayıcı Araştırma


Yurddaş B., Seyhan Ak E.

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, vol.14, no.4, pp.1000-1008, 2022 (Peer-Reviewed Journal)