Toplumsal Farkındalık Açısından Yeşil Çatı Sistemlerinin Değerlendirilmesi


Creative Commons License

EKŞİ M., Çizmecioğlu N.

9. Ulusal Çatı ve Cephe Konferansı, İstanbul, Turkey, 12 - 13 April 2018, vol.1, no.1, pp.1-5

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-5
  • Istanbul University-Cerrahpasa Affiliated: Yes

Abstract

Today, due to urbanization emerging structural surfaces brings several negative effects to the environment. Green roof systems are one of the important tools for mitigating those problems. Therefore, green roof policies implemented in several countries around the world. Thus, green roofs incentives available to increase awareness on public scale. In recent years, despite significant increase on green roof applications in Turkey green policy approach is still missing. Those systems mostly implemented on new buildings and it is considered as an opportunity to integrate those systems to the recent urban renewal phase in Turkey by implementing appropriate green roof policies. In order to implement green roof policies, first priority is to improve the public-awareness and the public attitudes related to green roofs. In this study, findings of a survey study that aims to evaluate community awareness of green roofs in Turkey were demonstrated. Green roof awareness and social effects of those systems were evaluated through findings of this study. 

Günümüzde kentleşme sonucunda ortaya çıkan yapısal yüzeyler, çevre açısından çeşitli olumsuz etkileri beraberinde getirmektedir. Yeşil çatı sistemleri ortaya çıkan sorunların giderilmesi açısından önemli çözümlerden biri olarak değerlendirilmektedir. Bu nedenle dünyada çeşitli ülkelerde kentsel yeşil çatı politikaları uygulanmaktadır. Bu sayede yeşil çatı sistemlerinin teşvik edilerek toplum düzeyinde farkındalığın arttırılması hedeflenmektedir. Ülkemizde son yıllarda yeşil çatı sistemleri uygulamalarında belirgin bir artış görülmekle birlikte, henüz bir politika yaklaşımı mevcut değildir. . Gerçekleştirilen uygulamalar genellikle yeni yapılan bina inşaatlarında görülmekte ve bu sistemlerin uygun politikalar yardımıyla son yıllarda ülkemizde yaşanan kentsel dönüşüm sürecine dahil edilmesi önemli bir fırsat olarak değerlendirilmektedir. Politikaların hayata geçirilebilmesi içinse öncelikle toplumun bilgilendirilmesi ve bu sistemlere olan bakış açısının geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bu çalışma kapsamında, yeşil çatı sistemlerinin toplumsal farkındalık düzeyi açısından değerlendirilmesini amaçlayan anket çalışmasının sonuçları sunulmuştur. Çalışmada elde edilen sonuçlar yardımıyla yeşil çatı kavramının toplum düzeyindeki tanınırlığı ve sosyal etkileri değerlendirilmiştir.