Education Information

Education Information

 • 2007 - 2013 Expertise In Medicine

  Istanbul University, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Turkey

 • 1999 - 2006 Postgraduate

  Ege University, Faculty Of Medicine, Turkey

Dissertations

 • 2013 Expertise In Medicine

  Deksmedetomidin infüzyonunun koroner arter baypas cerrahisi sonrası böbrek fonksiyonları ve nötrofil jelatinaz ilişkili lipokalin düzeyleri üzerine doza bağımlı etkisi: Randomize, plasebo kontrollü, üç kör çalışma

  İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Kalp Ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Foreign Languages

 • C1 Advanced English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2016Fellowship of the European Board of Vascular Surgery

  Health&Medicine , The European Board of Vascular Surgery

 • 2015Fellowship of the European Board of Cardiothoracic Surgery

  Health&Medicine , The European Board of Cardiothoracic Surgery

 • 2014Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yeterlik Sertifikası

  Health&Medicine , Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği