Assoc. Prof.

Murat KARABAĞLI


Faculty of Veterinary Medicine

Department of Clinical Sciences

Department of Surgery

Education Information

2006 - 2013

2006 - 2013

Doctorate

Istanbul University, Veteriner Fakültesi/Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Klinik Bilimler Bölümü/Cerrahi Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

2013

2013

Doctorate

RENAL OTOTRANSPLANTASYON YAPILAN SIÇANLARDA MORİNDA CİTRİFOLİA 'NIN ANTİTROMBOTİK VE ANTİ-İSKEMİK ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Klinik Bilimler Bölümü/Cerrahi Anabilim Dalı

Foreign Languages

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2014

2014

Ürolojik Cerrahide Hayvan Modelleri Eğitim Kursu

Health&Medicine

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

2012

2012

The New TightRope CCL for Repair of Cranial Cruciate Ligament Rupture in Dogs

Health&Medicine

XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

2011

2011

Akut Ve Kronik Böbrek Yetmezliğinde Biyokimyasal Parametreler ve Değerlendirmeler

Health&Medicine

. İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı

2010

2010

Küçük Hayvanlarda Ultrasonografi Uygulamaları Eğitim Semineri

Health&Medicine

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

2007

2007

Küçük Hayvan Diş Hekimliği ‘nde İlk Adımlarınız Çalıştayı

Health&Medicine

WSAVA - Küçük Hayvan Veteriner Hekimleri Derneği

Research Areas

Health Sciences, Veterinary Sciences, Clinical Sciences, Veterinary Surgery

Academic Titles / Tasks

2018 - Continues

2018 - Continues

Associate Professor

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty Of Veterinary Medicine, Department Of Clinical Sciences

2013 - 2018

2013 - 2018

Research Assistant PhD

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty Of Veterinary Medicine, Department Of Clinical Sciences

2008 - 2013

2008 - 2013

Research Assistant

İstanbul University-Cerrahpaşa, Faculty Of Veterinary Medicine, Department Of Clinical Sciences

Courses

Doctorate

Doctorate

VETERINARY EYE DİSEASES

Undergraduate

Undergraduate

ADVANCED IMAGING TECNIQUES

Undergraduate

Undergraduate

GENERAL SURGERY AND OPERATION TECHNIQUES

Undergraduate

Undergraduate

SURGERY

Undergraduate

Undergraduate

Genel Cerrahi ve Operasyon Bilgisi

Undergraduate

Undergraduate

ADVANCED IMAGING TECNIQUES

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2020

2020

The association of genetic polymorphisms of bone formation genes with canine hip dysplasia

AKIŞ AKAD I. , ATEŞ A. , ATMACA G. , ÖZTABAK K. Ö. , ESEN GÜRSEL F. , YARDİBİ H. , et al.

Iranian Journal of Veterinary Research, vol.21, no.1, pp.40-45, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

2020

2020

An Overlooked Entities in Small Animal Surgery: Splenic Disorders

ÖZER K. , Gumurcinler B., KARABAĞLI M.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.26, no.6, pp.841-848, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2019

2019

Histological Evaluation of the Effects of Growth Factors in a Fibrin Network on Bone Regeneration

Cakir S., Gultekin B. A. , Karabagli M. , YILMAZ T. E. , Cakir E. , Guzel E. E. , et al.

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, vol.30, no.4, pp.1078-1084, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

2017

2017

Management of Feline Glaucoma with Surgical Interventions: Some Less Preferred But Beneficial Options

Karabagli M. , Ozer K.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.23, no.4, pp.621-627, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2017

2017

Surgical Treatment of Dorsal Scapular Luxation in Cats: Six Cases (2010-2016)

Ozer K. , Karabagli M. , OMER H., DEMIR M. E.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.23, no.3, pp.503-506, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2017

2017

An Evaluation of Post-operative Urinary Incontinence in Dogs with Intramural Ectopic Ureter Treated with Neoureterocystostomy

Karabagli M.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.23, no.1, pp.145-154, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2017

2017

Surgical Treatment Results of Young and Adult Cats with Pectus Excavatum

ÖZER K. , Karabagli M. , Akgul O., Devecioglu Y., Demirutku A.

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.23, no.5, pp.699-705, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2017

2017

The treatment of supracondylar and diaphyseal femoral fractures in cats using intramedullary two-way stacked Kirschner wire application

Altunatmaz K. , Karabagli M. , Kaya D. , Guzel Ö. , Yalin E. E. , Ugurlu U., et al.

Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, vol.41, no.2, pp.282-287, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) Sustainable Development identifier identifier

2017

2017

Bifid phallus with complete duplication and a separate scrotum in a German shepherd dog: A case report

Karabagli M. , Karan B., Ugurlu U., Mutlu Z., Yildirim F. , Firat I. , et al.

Veterinarni Medicina, vol.62, no.4, pp.226-230, 2017 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

2015

2015

Comparison of the effects of phonophoresis and ultrasound therapy on recovery of experimental tenorrhaphy in rabbits

KARABAGLI G., Duzgun O. , Karabagli M. , Haktanir D. , Gurel A. , Yetmez M.

ANKARA UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, vol.62, no.3, pp.205-210, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

2014

2014

Hermaphroditism in tw o dogs - pathological and cytogenetic studies: A case report

Gurel A. , Yildirim F. , Sennazli G., Ozer K., Karabagli M. , Deviren A. , et al.

Veterinarni Medicina, vol.59, no.1, pp.51-54, 2014 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2020

2020

COVID-19 and animals: What do we know?

Gonultas S., KARABAĞLI M. , Bastug Y., Cilesiz N. C. , Kadioglu A.

TURKISH JOURNAL OF UROLOGY, vol.46, no.4, pp.249-252, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

2017

2017

Kalça Displazili Köpeklerin Tedavisinde Modifiye İkili Pelvik Osteotomi (DPO) Plakası Kullanılması İle Elde Edilen Radyografik Sonuçların Değerlendirilmesi

KARABAĞLI M.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.43, no.2, pp.140-143, 2017 (National Refreed University Journal)

2017

2017

Kedi ve Köpeklerde Vasküler Ring Anomalileri

KARABAĞLI M. , KARAN B.

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Special Topics, vol.3, no.1, pp.13-17, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Akciğer Biyopsisi ve Lobektomi Teknikleri

UĞURLU Ü. , KARABAĞLI M. , ÖNEŞ E.

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Special Topics, vol.3, no.1, pp.32-35, 2017 (Other Refereed National Journals)

2017

2017

Pleural Efüzyonlar-Göğüs Boşluğunda Sıvı Birikimi

KARABAĞLI M. , KARAN B., UĞURLU Ü.

Turkiye Klinikleri J Vet Sci Surg-Special Topics, vol.3, no.1, pp.36-44, 2017 (Other Refereed National Journals)

2016

2016

Bir Kedide Kutanöz Mast Hücresi Tümörünün Terapotik Lazer Kullanılarak Tedavisi

KAL A. N. M. , KARABAĞLI M. , Haydardedeoğlu A. E. , Şekerci G., YILDIRIM F. , FIRAT İ. , et al.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.13, no.3, pp.236-240, 2016 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Kalça Displazisinde Tanı ve Tedavi Seçenekleri

OLĞUN ERDİKMEN D. , OLĞUN ERDİKMEN D. , ÖZER K. , KARABAĞLI M.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.54-61, 2014 (National Refreed University Journal)

2014

2014

Köpeklerin Ön Çapraz Bağ Kopuklarının Sağaltımındaki Cerrahi Yöntem Seçenekleri

Aydın D., KARABAĞLI M.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.48-53, 2014 (Other Refereed National Journals)

2014

2014

Mandibula Kırıklarında Tanı ve Tedavi

KARABAĞLI M. , Eravcı E., ERAVCI YALIN E.

Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, vol.5, no.2, pp.36-40, 2014 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

2014

2014

The effects of xylazine-ketamine anesthesia on intraocular pressure in dogs

KARABAĞLI M. , Özer K. , Şahin I.

Istanbul Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi, vol.40, no.2, pp.260-263, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

2012

2012

Brachycephalic Airway Syndrome in Dogs

Mutlu Z., Demirutku A., KARABAĞLI M.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.1, pp.47-53, 2012 (National Refreed University Journal)

2009

2009

A case of polycystic kidney disease in a persian cat

KARABAĞLI M. , Akdoğan Kaymaz A.

İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, vol.35, no.2, pp.51-56, 2009 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2017

2017

Bir köpekte bulaşıcı veneral tümörün median iliak lenf nodüllerine metastazı ve tedavinin bilgisayarlı tomografi ile değerlendirilmesi

ÇETİN A. C. , TURNA Ö. , UÇMAK M. , KARABAĞLI M.

Türk Veteriner Jinekoloji Derneği VII. Ulusal & I. Uluslar arası kongresi, Muğla, Turkey, 12 - 15 October 2017, pp.356-357

2017

2017

Nonischemic Priapism and Medical Treatment Interventions in a German Shepherd Dog

KARABAĞLI M. , ÖZER K. , UĞURLU Ü. , TURNA Ö. , BARAN A.

4th International VETIstanbul Group Congress, Almata, Kazakhstan, 11 - 13 August 2017, pp.55 Creative Commons License Sustainable Development

2017

2017

A RARE ENTITY: ANAL SAC GLAND CARCINOMA IN A CAT

HAKTANIR D. , KARABAĞLI M. , YILDIRIM F.

4th International VETIstanbul Group Congress, Almaty, Kazakhstan, 11 - 13 May 2017, pp.48

2017

2017

HISTOPATHOLOGICAL DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OPTIONS IN FELINE LYMPHOMA: 2 CASES

ÖZER K. , KARABAĞLI M. , ÖNEŞ E., ERAGAR B. E.

4th International VETIstanbul Group Congress, Almata, Kazakhstan, 11 - 13 May 2017, pp.72

2016

2016

Effects of Claw Problembs on productivity in cattles

ÖZER K. , KARABAĞLI M. , GÜNEŞ H.

VIII. Beynelhalk Elmi-praktik konferansı, Gence, Azerbaijan, 3 - 04 October 2016, pp.160-163

2016

2016

Operative approach of diffuse vaginal tumour in a Newfoundland bitch

SABUNCU A. , ENGİNLER S. Ö. , ÇETİN A. C. , KARABAĞLI M. , GÜNAY UÇMAK Z.

Days of veterinary medicine 2016, 7th International Scientific Meeting, Struga, Macedonia, 22 - 24 September 2016, pp.147

2016

2016

Acquired Phimosis Case in a Mix Breed Cat

KARABAĞLI M. , UĞURLU Ü. , Eragar B. E. , Canavar E., SEVİM Z. T.

1st İnternational Turkey Veterinary Surgery Congress, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.377-378

2016

2016

Porous Coated Total Hip Replacement with or without the Use of Cement in Dogs: Early Stages Postoperative Results

MUTLU Z. , Hristov S., KARABAĞLI M. , UĞURLU Ü. , DEVECİOĞLU Y.

1st İnternational Turkey Veterinary Surgery Congress, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.157-158

2016

2016

Clinical Results of Treatment of the Feline Scapular Luxations: Six Cases

ÖZER K. , KARABAĞLI M. , Ömer H., Demir E.

1st İnternational Turkey Veterinary Surgery Congress, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.145-146

2016

2016

EVALUATION of the CLINICAL and RADIOGRAPHIC FINDINGS and OUTCOME of SURGICAL PROCEDURES in 7 DOGS with URETERAL ECTOPIA

KARABAĞLI M. , MUTLU Z. , ÖZER K.

1st İnternational Turkey Veterinary Surgery Congress, Erzurum, Turkey, 11 - 14 May 2016, pp.133-134

2015

2015

A Novel Therapeutic Approach For Feline Mast Cell Tumor: Case Report

KAL A. N. M. , KARABAĞLI M. , Haydardedeoğlu A. E. , Şekerci G., YILDIRIM F. , Uysal A.

II. International VETIstanbul Group Congress, Saint Petersbrug, Russia, 7 - 09 April 2015, pp.640

2013

2013

Effects of polyaxial pedicle screw fixation on degenerative lumbosacral stenosis in dogs

MUTLU Z. , DEVECİOĞLU Y. , ERAVCI E., KARABAĞLI M.

31th World Veterinary Congress, Prag, Czech Republic, 17 September - 20 April 2013, pp.45

2013

2013

Pathological and Cytogenetic Evaluatıon of the Hermaphrodıtısm cases ın two doğs

YILDIRIM F. , GÜREL A. , ŞENNAZLI G., ÖZER K. , Karabağlı M. , DEVİREN A. , et al.

2. Turkish- Bosnian Scientific Days Veterinary Faculties of Sarajevo University and İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.27

2013

2013

Case of the portosystemic shunt in two dogs

Özer K., MUTLU Z. , ERAVCI E., İnal B., Dodurka T., YILDAR E., et al.

8th Jointh Scientific Symposium of the Veterinary Faculties of T.C. İstanbulÜniversitesi and Ludwig- Maximilians- Unıversitat München, Munich, Germany, 9 - 12 April 2013, pp.48

2013

2013

Treatment of Supracondylar and Diaphyseal Femoral Fractues of Cats Using Two Side Stack Intramedullary Kirschner Wire

AYDIN KAYA D. , ALTUNATMAZ K. , KARABAĞLI M. , ERAVCI YALIN E. , GÜZEL Ö. , Ekici H.

8. Joint Scientific Symposium of the Veterinary Faculties of TC İstanbul Üniversitesi and Ludwig-Maximilians Universitat München, Münih, Germany, 9 - 12 April 2013, pp.21

2013

2013

Testicular mixed germ cell sex cord-stromal tumor in a dog

GÜLÇUBUK A. , YÜZBAŞIOĞLU ÖZTÜRK G. , KARABAĞLI M. , Bozkurt E. R.

8th Joint Scientific Symposium of Veterinary Faculties of T.C.Istanbul University and Ludwig-Maximilians Universitat München, Germany, 1 - 04 April 2013, pp.78

2012

2012

Böbrek Nakli Adayı Bir Kedide Sürekli Ayakta Periton Diyaliz Uygulaması

KARABAĞLI M. , Aydınoğlu G., ÖZER K. , Tola Y., Ziylan O.

XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Kars, Turkey, 27 June - 01 July 2012, pp.77-78

2011

2011

Treatment of a Radius Fracture by Synthetic Cast in a Spider Monkey (Ateles Geoffroyi)

KARABAĞLI M. , Düzgün O.

Bosnian-Turkish Scientific Days, Sarajevo, Bosnia And Herzegovina, 14 - 17 April 2011, pp.58

2010

2010

Bir Kedide Hernia Hypochondriaca Olgusu

Aydınoğlu G., Düzgün O., KARABAĞLI M.

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2010, pp.101-102

2010

2010

Kedilerde Symphysis Mandibula Kırıklarının Sağaltımında Yeni Bir Teknik

ÖZER K. , Aydınoğlu G., KARABAĞLI M.

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2010, pp.38-39

2010

2010

Bir Alman Çoban Köpeğinde İntrahepatik Multiple Portosistemik Şant Olgusu

ÖZER K. , Dodurka T., Eravcı E., Yıldar E., Aydınoğlu G., KARABAĞLI M. , et al.

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2010, pp.143-144

2010

2010

Golden Retriever Irkı Bir Köpekte Intramural Ektopik Üreter Olgusu

KARABAĞLI M. , Aydınoğlu G., ÖZER K.

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2010, pp.103-104

2008

2008

İridoloji’nin Veteriner Hekimlikte Kullanımı

KARABAĞLI M. , ÖZER K.

XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 29 June 2008, pp.70-71

2008

2008

Bir İran Kedisinde Polikistik Böbrek Hastalığı

KARABAĞLI M. , ÖZER K. , Başoğulları A., HAKTANIR D.

XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi, Aydın, Turkey, 26 - 29 June 2008, pp.170-171

Supported Projects

2017 - 2017

2017 - 2017

A RARE ENTITY: ANAL SAC GLAND CARCINOMA IN A CAT

Project Supported by Higher Education Institutions

HAKTANIR D. (Executive) , KARABAĞLI M. , YILDIRIM F.

Awards

October 2014

October 2014

Veteriner Cerrahi Derneği Bilim Ödülü - En Başarılı Poster Sunum Ödülü 2014

Veteriner Cerrahi Derneği

May 2010

May 2010

Veteriner Cerrahi Derneği Bilim Ödülü - En Başarılı Sözlü Sunum Birinciliği 2010

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

June 2008

June 2008

Veteriner Cerrahi Derneği Bilim Ödülü - En Başarılı Sözlü Sunum Üçüncülüğü 2008

XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

May 2003

May 2003

En İyi Sözlü Sunum Birinciliği Ödülü

V. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma KongresiEdit Congress and Symposium Activities

2017

2017

4th International VETIstabul Group Congress

Attendee

Almati-Kazakhstan

2016

2016

1st İnternational Turkey Veterinary Surgery Congress

Attendee

Erzurum-Turkey

2014

2014

14. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2012

2012

XIII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Attendee

Kars-Turkey

2011

2011

Kafkas Ülkeleri, Türk Devletleri ve Türkiye Üniversiteleri Tetkikat Emekdaşlığı Toplantısı

Attendee

Gence-Azerbaijan

2011

2011

Veteriner Üroloji Sempozyumu

Attendee

Bursa-Turkey

2010

2010

XII. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

2009

2009

IV. TSAVA ‘Anadolum’ Continuing Education Congress

Attendee

İstanbul-Turkey

2008

2008

XI. Ulusal Veteriner Cerrahi Kongresi

Attendee

Aydın-Turkey

2007

2007

II. TSAVA Anadolum Sürekli Eğitim Kongresi

Attendee

stanbul-Turkey

2007

2007

XVI. European Congress of Veterinary Dentistry

Attendee

The Hague-Netherlands

Citations

Total Citations (WOS): 36

h-index (WOS): 3