Res. Asst. PhDCEM KASAPÇI


Faculty of Engineering, Department of Geological Engineering

Department of Geochemistry of Ore Deposits


Research Areas: Geological Engineering, Ore Deposits-Geochemistry, Geochemistry (Organic and Inorganic, Theoretical Geochemistry, Mineral Deposits, Mineral Exploration Geology, Engineering and Technology

Metrics

Publication

51

Citation (WoS)

50

H-Index (WoS)

4

Citation (Scopus)

31

H-Index (Scopus)

3

Project

7

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Dissertations

2013

2013

Doctorate

Jeotektonik Ortamları Açısından Batı Anadolu Kromit Yataklarının Karşılaştırmalı İncelenmesi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

2005

2005

Postgraduate

Kuzeybatı Anadolu Pb – Zn Yataklarının Jeolojisi ve Oluşumlarının Karşılaştırmalı İncelemesi

İstanbul Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Jeoloji Mühendisliği

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2021

2021

The Geological Heritage Underground: The Gümüşkaya Cave (Keban-Elazığ)

Güngör Y., Kasapçı C.

Uluslararası Katılımlı 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2021, vol.1, no.73, pp.595-596

2021

2021

Geopark Potential of Aladağ Montains National Park

Kayacılar C., Güngör Y., Çitçi Y., Kasapçı C.

Uluslararası Katılımlı 73. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Turkey, 24 - 28 May 2021, vol.1, no.73, pp.585-586

2018

2018

Geology and Paleoseismological features of the Area Around Buyukılıca Village (Ivrındı District)

YILMAZ İ., DURSUN G., KASAPÇI C.

International Congress on Engineering and Technology Management, İstanbul, Turkey, 24 - 25 December 2018, vol.1, no.1, pp.467-476

2018

2018

Trakya Bölgesi Mağara Oluşumlarının Jeopark Potansiyeli

Çiftçi Y., Güngör Y., Kasapçı C., Azaz D.

71. Türkiye Jeoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 24 - 27 March 2018, vol.71, no.1, pp.477-478

2017

2017

Threats on Slag Heaps of Ancient Turkey: Importance of Their Conservation

ÖZTÜRK H., HANİLÇİ N., KASAPÇI C., CANSU Z., Demiryürek E., Dönmez C.

’Öztunalı 2017 International Symposium on Geoarchaeology, Ancient Mining and Metallurgy, İstanbul, Turkey, 1 - 05 November 2017, pp.22

2017

2017

Kestanbol Granite Quarry, Stone Trade in Roman Period

GÜNGÖR Y., KASAPÇI C., YILMAZ ŞAHİN S.

Öztunalı 2017 International Geoarchaeology, Ancient Mining And Metallurgy Symposium, İstanbul, Turkey, 1 - 02 November 2017, pp.26

2017

2017

GEOCHEMISTRY OF RARE EARTH ELEMENT SOURCE ROCKS IN TURKEY

ÖZTÜRK H., HANİLÇİ N., CANSU Z., ALTUNCU S., KURŞUN ÜNVER İ., KASAPÇI C., et al.

International Workshop on Subduction Related Ore Deposits, Trabzon, Turkey, 23 - 26 September 2017, pp.28

2017

2017

GEOCHEMICAL AND MICROTHERMOMETRIC FEATURES OF THE TURKISH FLUORITE-REES DEPOSITS

Öztürk H., Altuncu S., Kasapçı C., Hanilçi N.

Ç.Ü. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 40. YIL JEOLOJİ SEMPOZYUMU, Adana, Turkey, 3 - 06 May 2017, pp.86-87

2017

2017

Tectonıc features and paleoseısmology of the Duziçi-İskenderun Fault Zone

YILMAZ İ., Dursun G., Kasapçı C.

Uluslarası Katılımlı Çukurova Universitesi 40. Yıl Sempozyumu, Adana, Turkey, 3 - 06 May 2017, pp.36-37

2016

2016

Fractional crystallization and magma mixing in the calc-alkaline Karadağ Granitoid (Balya-Balıkesir-Turkey)

YILMAZ ŞAHİN S., AYSAL N., Kasapçı C., Hanilçi N., ÖNGEN A. S.

35th International Geological Congress- Güney Afrika (Cape Town), Cape Town, South Africa, 28 August - 04 September 2016, pp.345

2015

2015

Kavak (Eskişehir) ve Gökarık (Burdur) Kromit Yataklarının Jeolojisi, Mineral Kimyası ve Pge İçerikleri Açısından Karşılaştırmalı İncelemesi

KASAPÇI C., ÖZTÜRK H.

İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji'nin 100. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2015, pp.139-140

2015

2015

İç Anadolu Bölgesi Demir Yataklarının Kökenlerine Jeokimyasal Bir Yaklaşım

ÖZTÜRK H., EMRE H., HANİLÇİ N., KASAPÇI C., CANSU Z., ALTUNCU S.

İstanbul Üniversitesi'nde Jeolojinin 100. Yılı Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 21 - 23 October 2015, vol.1, pp.133-134

2015

2015

Gökçeada'nın (Çanakkale) Silisleşmiş Ağaçlarının Jeoturizm Potansiyeli

BAŞARAN E., GÜNGÖR Y., KASAPÇI C.

68.Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 6 - 10 April 2015, vol.1, no.68290, pp.290-291

2014

2014

Gökçeada'nın Jeopark Potansiyeli

GÜNGÖR Y., Çiftçi Y., KASAPÇI C., Azaz D.

67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Turkey, 14 - 18 April 2014, pp.436-437

2013

2013

Mineralogical and Fluid Inclusion Characteristics of Kurtlar Hıdırlar Skarn Deposit, NW Turkey

Kasapçı C., Aysal N., Hanilçi N., Öngen A. S.

ECROFIXXII Conference (European Current Research on Fluid Inclusions), Antalya, Turkey, 4 - 09 June 2013, pp.74-75

2013

2013

Preliminary Findings on the Mineralogical and Fluid Inclusion Properties of Kaymaz (Eskişehir) Gold Deposit

Yavuz H., Helvacı C., Demir Y., KASAPÇI C., Uysal İ.

ECROFIXXII Conference (European Current Research on Fluid Inclusions), Turkey, 1 - 04 June 2013, pp.109-111

2012

2012

Geology and Mineralogy of the Chromite Deposits in the Orhaneli and Kavak Regions, NW Anatolia, Turkey

KASAPÇI C., ÖZTÜRK H.

Ophiolites and Related Ore and Industrial Minerals Workshop, Turkey, 1 - 04 May 2012, pp.30

2012

2012

KESTANBOL (CANAKKALE-NORTH WESTERN TURKEY) GRANITE PILLAR QUARRY

Gungor Y., Basaran E., Kasapci C.

12h International Multidisciplinary Scientific Geoconference (SGEM), Albena, Bulgaria, 17 - 23 June 2012, pp.155-166 identifier identifier

2008

2008

Jeoloji ve Sıvı Kapanım Bulguları Işığında Arapuçan Dere (Yenice–Çanakkale) Pb-Zn-Cu Yatağının Oluşumu

KASAPÇI C., ÖZTÜRK H., HANİLÇİ N., AYSAL N.

Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 May 2008, pp.100-118

2008

2008

Orta Karadeniz Bölgesi (Giresun-Ordu)Damar Tipi Zn-Pb+Cu Yataklarının Jeolojik Özellikleri ve Oluşumları

DEMİRYÜREK E., EMRE H., ÖZTÜRK H., HANİLÇİ N., KASAPÇI C.

Türkiye Kurşun-Çinko Yataklarının Jeolojisi, Madenciliği ve Mevcut Sorunları Bildiriler Kitabı, İstanbul, Turkey, 1 - 04 January 2008, vol.1, no.1, pp.309-324

2005

2005

Taşlıtepe Plaser Demir Yatağının Cevher Niteliği ve Madenciliği

ÖZTÜRK H., HANİLÇİ N., KASAPÇI C.

Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2005, pp.348-358

2005

2005

Divriği Bölgesi Demir Yataklarının Yan Kaya Özellikleri

ÖZTÜRK H., HANİLÇİ N., KASAPÇI C.

Türkiye Demir Yatakları Jeolojisi Madenciliği ve Mevcut Sorunları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 1 - 04 April 2005, pp.74-84

2005

2005

Cehennem Dere (Gönen – Balıkesir) Pb-Zn Yatağının Oluşumunda Etkin Olan Çözeltilerin Niteliği

KASAPÇI C., ÖZTÜRK H., HANİLÇİ N.

59. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri Kitabı, Ankara, Turkey, 20 - 24 March 2005, pp.133-134

Books & Book Chapters

2019

2019

Carbonate-Hosted Pb-Zn Deposits of Turkey

Hanilçi N., Öztürk H., Kasapçı C.

in: Mineral Resources of Turkey, Pirajno,F.,Ünlü,T.,Dönmez,C.,Şahin,M.B., Editor, Springer-Verlag , Amsterdam, pp.497-533, 2019

2019

2019

Manganese Deposits of Turkey

ÖZTÜRK H., KASAPÇI C., ÖZBAŞ F.

in: Mineral Resources of Turkey, Pirajno, F., Ünlü, T., Dönmez, C., Şahin, M.B.,, Editor, Springer-Verlag , Amsterdam, pp.261-281, 2019