General Information

Institutional Information: Faculty Of Engineering, Department Of Chemical Engineering, Department Of Chemical Technologies

Metrics

Publication

167

Citation (WoS)

1451

Citation (Scopus)

1598

H-Index (WoS)

20

H-Index (Scopus)

21

Project

18

Thesis Advisory

17

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals

Biography

Ali Durmuş, 1976 yılında Sındırgı / Balıkesir’de doğdu. 1993 yılında İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği bölümünde başladığı lisans eğitimini 1997 yılında tamamladı ve aynı yıl İ.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı, Kimyasal Teknolojiler programında Yüksek Lisans eğitimine başladı. 1998 yılında İ.Ü. Yabancı Diller Okulunda, Yüksek Lisans Yabancı Dil Hazırlık programını tamamladı ve aynı yıl İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı’na “Araştırma Görevlisi” olarak atandı.

Ocak 2001’de “Şekillendirilmiş poliolefinlerin DSC (Differential Scanning Calorimetry) ile incelenmesi” başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı.  Aynı yıl Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalında doktora eğitimine başladı.

2005 yılında, “University of Minnesota, Department of Chemical Engineering and Material Science, Minneapolis, Minnesota, USA” de ziyaretçi araştırmacı olarak çalışmalarda bulundu. Kasım 2006’da “Poliolefin nanokompozitlerin hazırlanması” başlıklı doktora tezini tamamladı.

2008 yılında İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı’na “Yardımcı Doçent” olarak atanmış, Ekim 2013'de “Kimya Mühendisliği” bilim alanında üniversite doçenti ünvan ve yetkisi almış, Ağustos.2020 tarihinde Profesör kadrosuna atanmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kimyasal Teknolojiler Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir. 

Contact

Email
durmus@iuc.edu.tr
Web Page
http://avesis.istanbulc.edu.tr/durmus/
Office Phone
+90 212 473 7070 Extension: 17855
Office Phone
+90 212 473 7070 Extension: 17663
Office
MF3 146
Address
Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 34320, Avcılar.