Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Assessment of Assistant Principal in the Context of Henry Mintzberg’s Views on The Administrator’s Features

Pamukkale University Journal of Education, no.51, pp.276-298, 2021 (Journal Indexed in ESCI)

Examining the Educational Sections of Development Plans in Turkey in the Context of Educational Administration

Journal of Theoretical Educational Science, vol.14, no.1, pp.1-19, 2021 (International Refereed University Journal)

Okul Yöneticileri ve Öğretmenlere Göre Okulun Anlamlandırılması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.16, no.30, pp.2426-2447, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Assistant Principal Roles and Jobs at School in the Context of Henry Mintzberg’s Managerial Roles

Educational Policy Analysis and Strategic Research, vol.15, no.3, pp.372-393, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Milli Eğitim Bakanlığı Merkez Teşkilatı Yapısı Üzerine Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, vol.15, no.21, pp.356-377, 2020 (Other Refereed National Journals)

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.6, no.2, pp.468-482, 2019 (Other Refereed National Journals)

Okul Müdürlerine Göre Proje Tabanlı Çalışmaların Okul Kültürüne Katkısı

Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, vol.10, no.4, pp.511-541, 2019 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen Performansının Değerlendirilmesi: Okul Müdürü Ve Öğretmenlerin Bakış Açısına Dayalı Bir Durum Çalışması

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, vol.10, no.19, pp.154-176, 2019 (Other Refereed National Journals)

Öğretmenlikten Akademisyenliğe Geçiş Sürecinin İncelenmesi

International Journal of Contemporary Educational Research, vol.5, no.2, pp.113-123, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türk Eğitim Sisteminde Sosyal Etkinlik Anlayışı Üzerine Bir Değerlendirme

Turkish Studies - Social Sciences, vol.13, no.27, pp.1797-1808, 2018 (Other Refereed National Journals)

Eğitim Bürokrasisinde Yeni Bir Uygulama: Doküman Yönetim Sistemi (DYS)

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.13, no.11, pp.1497-1515, 2018 (Other Refereed National Journals)

Okul Müdürlerinin Bürokrasi Gündelik Hayat Etkileşimi

Turkish Studies - Social Sciences, vol.13, no.10, pp.787-811, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Okul Yöneticileri Ve Öğretmenlere Göre Okul İklimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Ortaokul Örneği

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.13, no.11, pp.1279-1295, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

An Investigation Of School Principalship In The Context Of Bureaucracy

Turkish Studies - Educational Sciences, vol.13, no.11, pp.1535-1560, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

An examination of educational and familial factors in leadership development

Universal Journal of Educational Research, vol.6, pp.265-271, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License identifier

The Change Process at Schools Based on the Variables of School Administrators and Environment

Universal Journal of Educational Research, vol.5, no.12, pp.2178-2185, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul İklimi ve Sosyoekonomik Durum: Bir İçerik Analizi Çalışması

Eğitimde Politika Analizi, vol.5, no.2, pp.10-22, 2016 (National Refreed University Journal) Sustainable Development

Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesinin Değerlendirilmesi

Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.366-377, 2013 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Analysis of Organizational Memory in the Context of School Administrators

6th International Symposium on Chaos, Complexity and Leadership, ICCLS 2018, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2018, pp.249-269 identifier identifier

Bürokrasi Bağlamında Okul Müdürlüğünün İncelenmesi

5th International Symposium Chaos, Comlexity and Leadership, Ankara, Turkey, 11 - 12 December 2017, pp.5

Eğitim Bürokrasisinde Yeni Bir Uygulama: Doküman Yönetim Sistemi

1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2017, pp.19

Okul Müdürlerinin Görevlerinin ve Özelliklerinin Bürokrasi Açısından İncelenmesi

11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Aydın, Turkey, 12 - 14 May 2016, pp.322-325

Okul Yöneticisinin Örgütteki Rollerinin Okul Müdürlüğü Bağlamında Değerlendirilmesi

10. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gaziantep, Turkey, 7 - 09 May 2015, pp.110-111

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Hafızaya İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi

5. Eğitim Yöneticileri ve Uzmanları Derneği, Konya, Turkey, 11 - 13 September 2014, pp.119

Okul İklimi ve Sosyo Ekonomik Durum: Bir İçerik Analizi Çalışması

8. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 7 - 09 November 2013, pp.249-250 Sustainable Development

Okul Yöneticisi ve Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticiliğinin Meslekleşmesinin Değerlendirilmesi

6. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Gazimagusa, Cyprus (Kktc), 16 - 17 April 2011, pp.202

Books & Book Chapters

ÖRGÜTTE İŞE TUTKUNLUK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

in: Prof. Dr. Hüseyin Korkut’a Armağan Eğitimde 58 Yıl, Prof. Dr. Elife Doğan Kılıç, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.325-336, 2020

Okul ve Okulu Etkileyen Faktörler

in: Eğitime Giriş, Adem Bayar, Editor, Pegem A Yayıncılık, Ankara, pp.417-444, 2020

Analysis of Organizational Memory in the Context of School Administrators

in: Chaos, Complexity and Leadership 2018, Şefika Şule Erçetin,Şuay Nilay Açıkalın, Editor, Springer, London/Berlin , Zug, pp.249-269, 2020

Sınıfta Disiplin ve Disiplin Modelleri

in: Sınıf Yönetimi, Prof. Dr. Elife DOĞAN KILIÇ, Editor, Murat Kitap veYayınevi, Ankara, pp.83-100, 2019

Okul Yöneticisi Öğretmen İletişimi

in: Eğitimden Damlalar, Prof. Dr. Ercan YILMAZ Doç. Dr. Hasan YILMAZ, Editor, Palet, Konya, pp.59-69, 2017

Okul Yöneticilerinin Örgütsel Rolleri

in: Türkiye'de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği, Aypay, A., Editor, Pegema, Ankara, pp.279-292, 2016

Sen İdarecisin Dediler

in: Öğretmenlik Halleri, Sever M., Aypay A., Editor, Pegema, Ankara, pp.503-552, 2014