Asst. Prof.YELİZ ÇULHA


Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Nursing

Department of Fundamentals of Nursing


Research Areas: Health Sciences, Nursing

Metrics

Publication

46

Citation (WoS)

44

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

44

H-Index (Scopus)

3

Project

3

Open Access

4
UN Sustainable Development Goals

Education Information

2018 - 2022

2018 - 2022

Doctorate

İstanbul University-Cerrahpaşa, Institute of Graduate Education, Department of Fundamentals of Nursing, Turkey

2016 - 2018

2016 - 2018

Postgraduate

Istanbul University, Health Sciences Institute, Hemşirelik Esasları Abd, Turkey

2005 - 2009

2005 - 2009

Undergraduate

Istanbul University, Florence Nıghtıngale Hemşirelik Yüksekokulu, Turkey

Dissertations

2022

2022

Doctorate

VİDEO DESTEKLİ TEMİZ ARALIKLI KATETERİZASYON EĞİTİMİNİN HASTALARIN UYGULAMA BECERİSİ VE ÖZ GÜVENİ ÜZERİNE ETKİSİ

İstanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Nursing

2018

2018

Postgraduate

SON SINIF HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HEMŞİRELİK DEĞERLERİ, DUYGUSAL ZEKA DÜZEYLERİ VE BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ BAKIM ALGILARININ İNCELENMESİ

İstanbul Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları

Certificates, Courses and Trainings

2021

2021

EĞİTİMCİNİN EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

Vocational Course

İstanbul Üniversitesi

2021

2021

“Uzaktan Eğitim” Eğitici Eğitimi

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

2019

2019

General English

Foreign Language

EC Bristol

2017

2017

Bilimsel Proje (TÜBİTAK, BAP, Avrupa Birliği) Hazırlama Çalıştayı

Education Management and Planning

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2016

2016

Lisansüstü Hazırlık Kursu

Education Management and Planning

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

2006

2006

ÜREME SAĞLIĞI&AKRAN EĞİTİMİ PROJESİ

Health&Medicine

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Research Areas

Health Sciences

Nursing

Academic Titles / Tasks

2022 - Continues

2022 - Continues

Assistant Professor

İstanbul University-Cerrahpaşa, Florence Nightingale Faculty of Nursing, Department of Nursing

2016 - 2022

2016 - 2022

Research Assistant

Istanbul University, Hemşirelik

Non Academic Experience

2011 - 2015

2011 - 2015

Other Public Institution, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

2010 - 2011

2010 - 2011

Other Public Institution, İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

2009 - 2009

2009 - 2009

Other Public Institution, İstanbul Tıp Fakültesi

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

2020

2020

Evaluation of YouTube Videos Regarding Clean Intermittent Catheterization Application

Culha Y., Culha M. G. , Acaroglu R.

INTERNATIONAL NEUROUROLOGY JOURNAL, vol.24, no.3, pp.286-292, 2020 (SCI-Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Hemşirelerin eğitim düzeyi, gece vardiyasında çalışma ve yaşam bulguları takibi arasındaki ilişkinin incelenmesi

Turan N., Çulha Y., Arıkan E. N.

Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi, vol.0, no.0, pp.1-6, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Temiz Aralıklı Kendi Kendine Kateterizasyonda Özgüven Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği

Culha Y., Acaroğlu R.

Cukurova Medikal Journal, vol.45, no.4, pp.1690-1697, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Persistent Fever and Nursing Care in Neurosurgical Patients

Turan N., Culha Y., Özdemir Aydın G., Kaya H.

THE JOURNAL OF NEUROLOGICAL AND NEUROSURGICAL NURSING, vol.9, no.2, pp.80-85, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

2019

2019

Nursing Care of Patient with Acromegaly Disease — Case Report

Erden Melikoğlu S., Culha Y., Kaya H., Tanrıöver N.

THE JOURNAL OF NEUROLOGICAL AND NEUROSURGICAL NURSING, vol.8, no.4, pp.162-169, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2019

2019

Transseksüel Bireylerde Sağlığı Geliştirme

ÇULHA Y., TURAN N., Özdemir Aydın G., KAYA H., ÖZSABAN A.

JAREN Hemşirelik Akademi Araştırma Dergisİ, vol.5, no.2, pp.149-155, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

YAŞLILARDA ÇOKLU İLAÇ KULLANIMI VE ÜRİNER SİSTEME ETKİLERİ

BÜYÜKYILMAZ F., ÇULHA Y.

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergi, vol.6, no.2, pp.77-85, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Yaşlı Bireylerde İlaç Yönetiminde Hemşirenin Rolü

KAYA H., TURAN N., ÇULHA Y., ÖZDEMİR AYDIN G.

JAREN Hemşirelik Akademi Araştırma Dergisi, vol.4, no.2, pp.120-126, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2018

2018

Subkütan İlaç Enjeksiyonlarında Komplikasyonların Önlenmesine İlişkin Güvenli Uygulama Önerileri

BÜYÜKYILMAZ F., ÇULHA Y., ÇULHA Y.

JAREN Hemşirelik Akademi Araştırma Dergisi, vol.4, no.2, pp.108-111, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

2017

2017

Entrepreneurship in nursing education

ÇULHA Y., TURAN N., KAYA H.

PressAcademia Procedia, vol.4, pp.50-53, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Uzun Süreli COVID-19’un Noktüri ile İlgili Etiyolojik Faktörler Üzerine Etkisi

Çulha Y., Büyükyılmaz F., Çulha M. G.

12. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, İskele, Cyprus (Kktc), 27 - 30 October 2022, pp.528-529

2022

2022

Video Destekli Temiz Aralıklı Kateterizasyon Eğitiminin Hastaların Uygulama Becerisi ve Öz Güveni Üzerine Etkisi

Çulha Y., Acaroğlu R.

12. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, İskele, Cyprus (Kktc), 27 - 30 October 2022, pp.520

2022

2022

Ürodinami İşlemine Yönelik Hastaların Anksiyete, Ağrı ve Utanma Düzeylerinin Belirlenmesi

Seyhan Ak E., Çulha Y., Akay S., Çulha M. G.

6. Ulusal 2. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2022, pp.10

2019

2019

Temiz aralıklı kateterizasyon kullanan hastaların anksiyete düzeyleri ve cinsel fonksiyonlarının belirlenmesi.

ÇULHA Y., BÜYÜKYILMAZ F., Çulha M. G. , ACAROĞLU R.

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.91

2019

2019

Telefon İzlemi ve Poliklinik Takibinin Yaşlı Bireylerin Düşme Riski Üzerine Etkisi: Pilot Fizibilite Çalışması

ÇAKIR A. D. , ÇULHA Y., BÜYÜKYILMAZ F.

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.17

2018

2018

Effects of Simulation on Nursing Student Anxiety: A Systematic Review

ÇULHA Y., TURAN N., AYOĞLU T.

V. Joint International Week of TTK University of Applied Sciences, Tallinn, Estonia, 5 - 09 November 2018, pp.1

2018

2018

Yaşlılarda Çoklu İlaç Kullanımı ve Üriner Sisteme Etkileri

BÜYÜKYILMAZ F., ÇULHA Y.

8.Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2018

2018

2018

Mesane Kanserli Bireylere Radikal Sistektomi Öncesi Uygulanan Ürostomi Eğitiminin Önemi

ACAROĞLU R., ÇULHA Y.

8.Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi, Bafra, Cyprus (Kktc), 26 - 29 October 2018 Sustainable Development

2018

2018

The Turkish adaptation of the Students Attitudes Towards addressing Sexual Health Questionnaire (SA-SH)

TURAN N., KAYA H., ÖZDEMİR AYDIN G., ÇULHA Y.

6 th International Conference on Advance Nursing Practice, Paris, France, 21 - 22 June 2018, vol.3, no.0, pp.59

2017

2017

Access to healthcare for transgendered people.

ÇULHA Y., KAYA H., TURAN N., ÖZDEMİR AYDIN G., ÖZSABAN A.

28 th International Nursing Research Congress, Dublin, Ireland, 27 July - 31 August 2017, pp.115 Sustainable Development

2017

2017

Düşme ve kırıklarda önemli bir risk faktörü: Üriner inkontinans

TURAN N., Kaya H., ÇULHA Y.

4.Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, Muğla, Turkey, 25 - 27 May 2017, pp.185

2017

2017

ENTREPRENEURSHIP IN NURSING EDUCATION

ÇULHA Y., TURAN N., KAYA H.

2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.37-40

2017

2017

The effect on the healthy lifestyle behaviors of e-health literacy in nursing students

Aştı T., KAYA H., TURAN N., ÇULHA Y., GÜVEN ÖZDEMİR N., ÖZDEMİR AYDIN G.

2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSI, İstanbul, Turkey, 12 - 14 May 2017, pp.1 Sustainable Development

2017

2017

Nöroşirürjide Akut Postoperatif Deliryum: Hemşire Liderliğinde Preoperatif Önleme Programı

ÖZSABAN A., ACAROĞLU R., ÇULHA Y., ÖZDEMİR AYDIN G.

Nöroşirürji Hemşireliği Derneği 13. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, vol.27, no.1, pp.333

2017

2017

Nöroşirürji Hastalarında Uzun Süren Ateş ve Hemşirelik Bakımı

TURAN N., KAYA H., ÇULHA Y., ÖZDEMİR AYDIN G.

Nöroşirürji Hemşireliği Derneği 13. Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 29 March - 02 April 2017, vol.27, no.1, pp.337

2016

2016

DRUG MANAGEMENT IN ELDERLY PEOPLE

KAYA H., TURAN N., ÇULHA Y., ÖZDEMİR AYDIN G.

The 2nd Internatioanl Home Care Congress, İstanbul, Turkey, 22 - 25 June 2016 Sustainable Development

Books & Book Chapters

2021

2021

Ekler (Ek 1. Bir bakım dokümasyonu için denetim aracı örneği. Ek 2. Sık yapılan idrar analizleri için referans değerler. Ek 3. Sık kullanılan formlar. Ek 4. Roper-Logan-Tierney hemşirelik modelinin kullanıldığı tanılama planı).

Acaroğlu R., Çulha Y.

in: Roper Logan Tierney Modelinin Uygulamada Kullanılması, Prof.Dr. Rengin Acaroğlu,Prof.Dr. Merdiye Şendir,Prof.Dr.Hatice KAya, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.478-490, 2021

2021

2021

Organ naklinde etik

Acaroğlu R., Culha Y.

in: Organ Nakilleri ve Hemşirelik Bakımı, Ayfer Özbaş, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, pp.6-11, 2021

2020

2020

Sağlığı Geliştirme

Acaroğlu R., Çulha Y.

in: HEMŞİRELİK TANILARI Tanımlar ve Sınıflandırma 2018-2020, Prof.Dr. Rengin Acaroğlu,Prof.Dr. Hatice Kaya, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.181-184, 2020

Activities in Scientific Journals

2018 - Continues

2018 - Continues

Florence Nightingale Journal of Nursing

Publication Committee Member

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

2017 - Continues

2017 - Continues

Üroloji Hemşireleri Derneği

Board Member

Scientific Refereeing

October 2021

October 2021

journal Risk Management and Healthcare Policy

Other journals

May 2021

May 2021

JOURNAL OF PEDIATRIC NURSING-NURSING CARE OF CHILDREN & FAMILIES

SCI Journal

December 2020

December 2020

BMC Nursing

Other journals

October 2020

October 2020

BMC Nursing

Other Indexed Journal

July 2019

July 2019

BMC Nursing

Other Indexed Journal

February 2019

February 2019

NURSING ETHICS

SCI Journal

Tasks In Event Organizations

Mart 2022

Mart 2022

IV. Üroloji Hemşireliği Günleri “Klinik Uygulamalar Kursu-Online

Scientific Congress

Çulha Y.
Turkey

Mart 2021

Mart 2021

Üroloji Hemşireliği Günleri İyi Klinik Uygulamalar Kursu

Scientific Congress

Çulha Y.
Turkey

Awards

June 2018

June 2018

Best Poster Award

6 th International Conference on Advance Nursing PracticeArtworks

October 2020

October 2020

Original Performing Arts

Other Performing Types-Temiz Aralıklı Kateterizasyon Uygulaması (Kadın), Temiz Aralıklı Kateterizasyon Uygulaması (Erkek)

Congress and Symposium Activities

27 October 2022 - 30 October 2022

27 October 2022 - 30 October 2022

12. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi

Invited Speaker

İskele-Cyprus (Kktc)

15 September 2022 - 17 September 2022

15 September 2022 - 17 September 2022

6. ULUSAL 2. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ

Attendee

İstanbul-Turkey

01 December 2019 - 01 December 2019

01 December 2019 - 01 December 2019

5. Ulusal ve 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakım Kongresi

Attendee

Antalya-Turkey

01 October 2019 - 01 October 2019

01 October 2019 - 01 October 2019

9. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi

Invited Speaker

Antalya-Turkey

01 April 2019 - 01 April 2019

01 April 2019 - 01 April 2019

ÜROLOJİ HEMŞİRELİĞİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Invited Speaker

İzmir-Turkey

01 March 2019 - 01 March 2019

01 March 2019 - 01 March 2019

Üroloji Hemşireliği Günleri "İyi klinik Uygulamaları Kursu"

Attendee

Ankara-Turkey

01 February 2019 - 01 February 2019

01 February 2019 - 01 February 2019

Niteliksel araştırma Yöntemleri Kursu

Attendee

İstanbul-Turkey

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

8. Ulusal Üroloji Hemşireliği Kongresi

Attendee

İskele-Cyprus (Kktc)

01 October 2018 - 01 October 2018

01 October 2018 - 01 October 2018

8. Hemşirelik Esasları Çalıştayı

Attendee

İzmir-Turkey

01 July 2017 - 01 July 2017

01 July 2017 - 01 July 2017

28th International Nursing Research Congress

Attendee

Dublin-Ireland

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

2. DÜNYA TEKNOLOJİ, İNOVASYON ve GİRİŞİMCİLİK KONFERANSı

Attendee

İstanbul-Turkey

01 May 2017 - 01 May 2017

01 May 2017 - 01 May 2017

Pelvik Rehabilitasyon Kongresi

Attendee

İstanbul-Turkey

01 January 2016 - 01 January 2016

01 January 2016 - 01 January 2016

1. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Sempozyumu

Attendee

İstanbul-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 44

h-index (WOS): 3