Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Interstitial Lung Disease Monitoring and Chronic Patient Care in Primary Care


Çalışkaner Öztürk B.

in: Birinci Basamakta Kronik Hastalık Takibi ve Kronik Hasta Bakımı - 2020, Ayşen KUTAN FENERCİOĞLU, Editor, Türkiye Klinikleri Yayınevi, İstanbul, pp.22-30, 2020

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türkiye Klinikleri Yayınevi
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.22-30
  • Editors: Ayşen KUTAN FENERCİOĞLU, Editor

Abstract

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH); kronik vasıflı, ataklarla seyir eden, sıklıkla sigara olmak üzere zararlı gaz partiküllerinin inhalasyonu sonucu akciğerlerdeki inflamasyon ve kalıcı hava akımı kısıtlaması ile karakterize bir hastalıktır. Tanısı; anamnez ve risk faktörleri değerlendirilmesinde şüphelenilen hastanın spirometride FEV1/FVC<%70 olması ile konulur. İnterstisyel akciğer hastalıkları ise (İAH), benzer klinik, radyolojik, fizyolojik veya patolojik belirtiler nedeniyle birlikte sınıflandırılan heterojen bir hastalık grubudur. İAH, ilaçlar, kollajen-vasküler hastalıklar neticesinde veya inorganik veya organik tozlar gibi çeşitli nedenlere yanıt olarak gelişebileceği gibi idiyopatik de olabilmektedir. İAH'na tanısal yaklaşımda, ayrıntılı anamnez ile fizik muayene bulguları, rutin laboratuvar testleri, eski ve güncel akciğer grafileri, solunum fonksiyon testleri birlikte değerlendirilmelidir. Birinci basamakta ana hedefler kronik akciğer hastalıklarına karşı farkındalık, korunma ve hastalığın ilerlemesinin engellenmesi için uygun tedavilerdir. Birinci basamakta kronik akciğer hastalıklarından KOAH ve interstisyel akciğer hastalıkları bölümler halinde aşağıda sunulmuştur.