Veteriner Helmintoloji


Toparlak M. , Tüzer E.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 2012

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2012
  • Publisher: İstanbul Üniversitesi
  • City: İstanbul

Abstract

Bu eser evcil memeli ve kanatlılarda görülen önemli helmint hastalıklarıyla ilgili temel bilgileri içermektedir.

Kitapta parazitlerin morfolojileri, yaşam çemberleri, hastalığın oluşum mekanizması, epizootiyoloji, tanı, sağaltım ve kontrol konuları üzerinde durulmuştur. Şekiller Prof. Dr. Müfit Toparlak tarafından CorelDraw çizim programı kullanılarak çizilmiştir. İnternetten alınan bir şekil yoktur. Bu eserin öğrencilere olduğu kadar meslektaşlarımıza da yararlı olacağı inancındayım.