Kalp Kapak Hastalıkları Klavuzu


Creative Commons License

Erentürk S. (Editor)

Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği, Ankara, 2020

  • Publication Type: Book / Vocational Book
  • Publication Date: 2020
  • Publisher: Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği
  • City: Ankara

Abstract

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ KALP KAPAK CERRAHİSİ KILAVUZU ÖNSÖZ Tıp biliminde kılavuzlar, mevcut kanıtları sağlık profesyonellerine en iyi yönetim stratejilerini seçme konusunda şeffaf bir şekilde yardımcı olmak, yüksek kalitede sağlık hizmetinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlanır. Klinik bilgilerin paylaşımının kolaylaştırılması, klinik uygulamalara entegrasyonu ve her gün gelişen bilgi dağarcığımızla güncellenmesi ana hedeflerdir. Yönergeler ve kılavuz önerileri, sağlık profesyonellerinin günlük pratiklerinde karar vermelerini kolaylaştırmalıdır. Ancak hasta ile ilgili son kararlar, sorumlu sağlık profesyonellerince bir ekip çalışması ile hastaya-özgü yapılmalıdır. Diğer yandan, unutulmamalıdır ki ulusal ve evrensel sağlık politikalarının belirlenmesinde mesleki derneklerin yayınladığı kılavuzlar kritik bir öneme sahiptir. Konuyla ilgili uzmanların görüş birliği ile oluşturulan karar yolakları, hastaya en yüksek kalitede sağlık hizmeti vermeyi amaçlayan “Kalp Ekibi”nin yararlanacağı ana kaynakların başında gelmektedir. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği’miz de ulusal sağlık politikalarının belirlenmesindeki öncü rolü ile tıp bilimindeki karar yolaklarından, en uygun endikasyon kriterlerine, adaletli geri-ödeme ve performans kurallarına kadar çok sayıda alanda uğraş vermiş ve vermektedir. En önemli hedeflerimizden biri, yetiştirmekte olduğumuz genç Türk Hekimlerinin çağdaş, donanımlı ve konularında lider hekimler olmaları için tüm kaynaklarımızın seferber edilmesidir. Son yıllarda evrensel ölçekte, kalp kapak hastalıkları cerrahisi ile ilgili çok sayıda kılavuz yayınlanmıştır. Amerika Kalp Derneği ile Amerika Kardiyoloji Koleji ortak (AHA/ACC, 2014 ve 2017),1-3 Avrupa Kardiyoloji Derneği ile Avrupa Kalp ve Göğüs Cerrahisi Derneği ortak (ESC/EACTS, 2017),4, 5 Amerika Toraks Cerrahi Derneği (STS, 2015 ve 2017)6, 7 ve diğer dernek ve kuruluşlar buna örnektir. Diğer yandan konuyla ilgili son yıllarda yayınlanan uzlaşı raporları da bu kaynağın hazırlanmasında değerlendirilmiştir.8-16 Bu kılavuz hazırlanırken görev paylaşımı, Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulunca belirlendi. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği kalp kapak kılavuzu, kalp ve damar cerrahisi branşında evrensel düzeyde uzmanlaşmış öğretim üyelerince güncel kanıtlar gözden geçirilerek hazırlandı. Tüm öneriler, TKDCD Yönetim Kurulunun önerdiği uzmanlar grubunca değerlendirildi ve bağımsız hakemler kurulunca onaylanmıştır. Önerilen kılavuzda, ilk hedef hasta açısından risk-fayda oranının optimum bir şekilde hasta lehine değerlendirilmesidir. Önerilerin kanıt düzeyi ve seçenek önerilerinin gücü, tanımlanmış ölçeklere göre tartılmış ve derecelendirilmiştir. Önerileri hazırlayan yazarlar ve değerlendirme panelinde bulunan uzmanlar potansiyel çıkar çatışması kaynakları beyanında bulundular. Bu kılavuzda görev alan tüm uzmanlar için destek Türk Kalp ve damar Cerrahisi Derneği’nce karşılanmıştır.