Veri zarflama yöntemi ile 2014 yılında Türkiye'deki ticari balıkçıların etkinliklerinin belirlenmesi


Kaygısız F. , Evren A.

Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi), vol.35, no.1, pp.6-10, 2019 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 35 Issue: 1
  • Publication Date: 2019
  • Doi Number: 10.15312/eurasianjvetsci.2019.215
  • Title of Journal : Eurasian Journal of Veterinary Sciences (E. A. Veteriner Bilimleri Dergisi)
  • Page Numbers: pp.6-10

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı, Türkiye’de faaliyet gösteren büyük ölçekli balıkçıların üretim etkinliklerinin hesaplanarak, etkinliklerinin arttırılmasına katkı sağlamaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın analizleri için, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) balıkçı gemilerine ait kayıtları kullanılmıştır. Kullanılan kayıtlar, Türkiye’de avcılık yapan, 13 m ve üzerinde gemi uzunluğuna sahip balıkçı gemilerinin, 2014 üretim yılına ait ekonomik verilerini kapsamaktadır. Araştırmaya dahil edilen 107 adet gemi basit tesadüfi örnekleme yöntemine göre seçilmiştir. Etkinliklerin belirlenmesinde Veri Zarflama Analizinden (VZA) yararlanılmıştır. Veri Zarflama Analizinde veriler, girdi yönelimli, ölçeğe göre sabit getiri (CRS) modeline göre analiz edilmiştir. Girdi olarak akaryakıt, işgücü, tamir bakım, kumanya, kasa buz, giyim, diğer masraflar ve sabit varlık masrafları, çıktı olarak, balık geliri alınmıştır. Bulgular: Analiz sonuçları balıkçıların %27’sinin etkin olduğunu göstermiştir. Etkin olmayan balıkçıların etkin düzeye ulaşabilmesi için tavsiye edilebilecek potansiyel iyileştirme oranları belirlenmiştir. Balıkçıların, akaryakıt, işgücü, tamir-bakım, kumanya, kasa-buz, giyim, diğer ve sabit masraflarını, sırasıyla % 59.27, %55.93, %60.87, %51.17, %43.17, %64.19, %59.50 ve %60.14 oranında azaltırlarsa etkin düzeye gelebilecekleri belirlenmiştir. Öneri: Sorunları çözebilmek için, balıkçılık işletmelerinin, girdi masraflarının azalmasını ve rekabet gücünün artmasını sağlayan devlet teşvik ve destekleri arttırılarak devam ettirilmelidir. Ayrıca örgütlenmenin sağlanabilmesi ve geliştirilmesi için, balıkçılara verilecek eğitimin yanı sıra Su Ürünleri Kooperatifleri güçlendirilerek etkin çalışmaları özendirilmelidir.