DEXA ÇEKİMLERİNDE YÜKSEK ENERJİLİ RADYONÜKLİDLERDEN SALINAN GAMA IŞINLARININ KEMİK MİNERAL YOĞUNLUĞU ÖLÇÜLERİNE ETKİSİ: FANTOM ÇALIŞMASI


Demir M. , İpek N.

Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.6, no.3, pp.194-198, 2020 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6 Issue: 3
  • Publication Date: 2020
  • Doi Number: 10.30934/kusbed.693933
  • Title of Journal : Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
  • Page Numbers: pp.194-198

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı Nükleer Tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılan İyot-131 (I-131) ve Flor-18 (F-18) radyonüklidlerinden salınan yüksek enerjili gama ışınlarının DEXA çekimlerinde kemik mineral yoğunluğu (BMD) üzerine etkisinin araştırılmasıdır.

Yöntem: DEXA yöntemi ile kalite kontrol fantomunda L1-L4 vertebralardan kemik mineral yoğunluğu ölçümleri yapılarak referans BMD değerleri belirlendi. Bir su tankı içine önce 0,5-5 mCi (18,5-185 MBq) arasında değişen miktarlarda I-131 konularak homojen karışım sağlandı. Sonra tankın üstüne vertebra fantomu konuldu. Deney düzeneğinde sadece radyonüklid aktivitesi değiştirilip diğer geometrik koşullar sabit tutularak toplam 6 kez çekim yapıldı. Daha sonra aynı işlemler F-18 radyonüklidi kullanılarak tekrarlandı.

Bulgular: Referans BMD 1,00±0,05 gr/cm2, I-131 için tüm aktivitelerin ortalamasına göre BMD değeri 1,012 ± 0,034 gr/cm2 F-18 için tüm aktivitelerin ortalamasına göre BMD değeri 1,016 ± 0,047 gr/cm bulundu.

Sonuç: Sonuçlarımıza göre, tanı amaçlı I-131 (<6 mCi) ve F-18 radyonüklidlerine ait radyofarmasötik uygulamalarında aynı gün içinde DEXA çekimlerinin yapılabileceği, yüksek doz I-131 tedavi uygulamalarında ise radyasyon güvenliği yönünden 1 hafta sonra DEXA çekimlerinin yapılabileceği sonucuna varılmıştır.