An emprical study on the user acceptance of hotel information systems


VAROL E. S. , Tarcan E.

An International Interdisciplinary Journal TOURISM, vol.57, pp.115-133, 2009 (Scopus)

Abstract

Information technology (IT) is an important strategic tool that allows hospitality organizations

to improve their organizational performance and long-term strategic competitiveness.

Th e present study investigates the relationship between antecedents including personal

innovativeness, organizational innovativeness, and users’ acceptance of hotel information

systems by adopting an extended technology acceptance model (TAM2). Perceived ease of

use, perceived usefulness and intention to use were investigated including personal innovativeness

and organizational innovativeness. As a result, current study is able to fi nd out the

acceptance of hotel information systems from the perspective of users through personal innovativeness

and organizational innovativeness in order to enhance the model. In addition,

the paper presents a progressive theory and a practical contribution to raise the acceptance in

order to provide useful suggestions for hotel managers and hotel information system practitioners

Bilgi teknolojisi, misafirperver kuruluşların kurumsal performanslarını ve uzun vadeli stratejik rekabet gücünü artırmalarını sağlayan önemli bir stratejik araçtır. Bu çalışmada öncüler (Kişisel yenilikçilik ve örgütsel yenilikçilik) ile otel bilgi sistemlerinin kullanıcılar tarafından kabulü arasındaki ilişki, genişletilmiş bir teknoloji kabul modeli (TAM2) kullanılarak araştırılıyor. Algılanan kullanım kolaylığı (PEOU), algılanan faydalılık (PU) ve kullanım niyeti (IU), kişisel yenilikçilik (PI) ve örgütsel yenilikçilik (OI) dahil edilerek araştırıldı. Sonuç olarak bu çalışma, kullanıcılar açısından otel bilgi sistemlerinin kabulünde, kişisel yenilikçilik ve örgütsel yenilikçiliğin modeli geliştirdiğini göstermiştir. Ayrıca makale otel yöneticileri ve otel bilgi sistemleri uygulayıcılarına, kabulü yükseltmek için yararlı öneriler sağlamak amacıyla, ilerici bir teori ve pratik katkılar sunmaktadır.