Education Information

Education Information

 • 2000 - 2006 Doctorate

  Istanbul University, Istanbul Medical Faculty, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Minimal inhibitör konsantrasyon altında ve üstündeki antibiyotik konsatrasyonlarına maruz bırakılan enterokoklarda beta-lokman ve aminoglikozid antibiyotiklere karşı direnç gelişiminin araştırılması

  İstanbul Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji

 • 1990 Postgraduate

  3. kuşak sefalosporinlerin Türkiye'de izole edilen çeşitli suçlara "paradoksal antibiyotik etkisi" gösterip göstermediğinin araştırılması ve sefmenoksimin çeşitli bakterilere etkisi

  İstanbul Üniversitesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English