Theses

DOĞAL VE SENTETİK BİYOUYUMLU POLİMERİK NANOPARTİKÜLER GEN TAŞIYICI SİSTEMLERİN ELDE EDİLMESİ VE TRANSFEKSİYON ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ

Doctorate - 2013

NİŞASTA ESASLI BİYOUYUMLU POLİMERLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

Postgraduate - 2008

Synthesis and Characterization of the Gene Carrier Polymeric Nanoparticles Containing Phosphoester Bonds

Postgraduate - 2018