Projects

Nörodejeneratif ve Nöroinflamatuvar Hastalıklar Araştırma Birimi-NöroDİAB

CB Strateji ve Bütçe Başkanlığı (Kalkınma Bakanlığı) Projesi, 2019 - 2024

Huntington Hastalığının Tedavisinde Kullanılmak Üzere Biyoteknolojık İlaç Etkin Maddesi İçeren Formülasyonların Hazırlanması ve in vitro -in vivo Degerlendirilmesi

Mcl-1 Protein İnhibitörü Yüklü Nanopartiküllerin Kanser Hücreleri Üzerindeki Sitotoksik ve Apoptotik Etkilerinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2021 Sustainable Development

Poli(beta-aminoester)lerin Farklı Yöntemlerle Sentezi ve Karakterizasyonu

GÖK M. K. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2020 - 2021

Nanopartikül Formülasyonlarında İlaç Taşıyıcı Olarak Kullanılabilecek Farklı Yapılarda Biyopolimer ve Sentetik Esaslı Polimerlerin Sentezleri Üzerine Optimizasyon Çalışmaları

Project Supported by Higher Education Institutions, 2019 - 2020

TRANSFECTION OF DONOR CELLS USING NANOPARTICLES AND REPROGRAMMING WITH ROSCOVITINE AND TRICHOSTATIN A IN TRANSGENIC SHEEP PRODUCTION BY CLONING

TUBITAK Project, 2017 - 2020 Sustainable Development

Üreme Biyoteknolojisi ve Gen taşıyıcı Nanopartiküler sistem üretimi araştırma alt yapısının geliştirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2020

Süt Sığırları için Yerli Kalsiyum Bolus Üretimi

Project Supported by Other Official Institutions, 2018 - 2019

Biyoindirgenebilir Nanopartiküler Taşıyıcı Sistemlerin Sentezi ve Optimizasyonu

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Sentetik Çift Tabakalı Hidroksitlerin (LDH) Fonksiyonelleştirilmesi Üzerine Optimizasyon Çalışmaları

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

Doğal ve Sentetik Polimer Esaslı Nanopartiküllerin Gen Transferinde Kullanımı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2017

Nişasta Esaslı Biyoadesif Polimerlerin Sentezi ve İlaç Taşıyıcı Sistemlerde Kullanımı

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2017

A Novel Chitosan Based Gene Delivery System For Transgenesis

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

A NOVEL BIODEGRADABLE TABLET FOR SHORTTERM TREATMENT VIA VAGINAL ROUTE IN VETERINARY MEDICINE

Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

Boğa Spermatazoonlarına Yabancı DNA Yüklenmesinde Doğal ve Yapay Biyopolimerlerin Etkinliğinin Araştırılması

Project Supported by Higher Education Institutions, 2012 - 2015

A NOVEL VAGINAL TABLET FOR THE EUSTROUS SYNCHRONIZATION IN SHEEPS

Project Supported by Higher Education Institutions, 2015 - 2015

HEDEFLENDİRİLMİŞ POLİMERİK NANOPARTİKÜLER TAŞIYICI SİSTEMLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Project Supported by Higher Education Institutions, 2011 - 2015

Çeşitli Tipteki Sentetik Çift Tabakalı Hidroksitlerin (LDH) Sentezinin Optimizasyonu ve Karakterizasyon Çalışmaları

Project Supported by Higher Education Institutions, 2013 - 2014

Nanoparticles designed to target chemokine-related inflammatory processes in vascular diseases and cancer metastasis and implementation of a biosensor to diagnose these disorders

EU Framework Program Project, 2011 - 2014 Sustainable Development

Kan dolaşımında uzun süre kalabilen polimerik yapıdaki nanopartiküllerin geliştirilmesi, karakterizasyonu ve hedeflendirilmesi

Doğal ve Sentetik Biyouyumlu Polimerik Nanopartiküler Gen Taşıyıcı Sistemlerin Elde Edilmesi ve Transfeksiyon Etkinliğinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2013

SENTETİK VEYA DOĞAL POLİMER ESASLI YENİ JELLERİN ÜRETİMİ, ISIL, MEKANİK, BİYOYAPIŞABİLME DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ VE UYGULAMALARI

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012

Nişasta Esaslı Mukozoya Yapışabilir Polimerler: Sentezi, Karakterizasyonu ve Koyunlarda Östrus Senkronizasyonu Amaçlı Vajinal Yolla Kontrollü Progesteron Salımında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2006 - 2010