Advising Theses

YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİNDEÇELTİK KAVUZU ve SOLUCAN GÜBRESİNİN KULLANIM OLANAKLARININ İNCELENMESİ

Postgraduate - 2019 Sustainable Development

MARMARA BÖLGESİ’NDE DOĞAL YETİŞEN OTSU BİTKİLERİN YEŞİL ÇATI SİSTEMLERİNDE KULLANIM OLANAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Postgraduate - 2018

ULUSLARARASI KENTSEL YEŞİL ÇATI UYGULAMA POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE İRDELENMESİ

Postgraduate - 2019

Yeşil Çatı Katmanlarının Enerji Dengesi ve Kentsel Isı Adası Etkisi Açısından Değerlendirilmesi”

Ekşi M. (Consultant)
Postgraduate - Continues Sustainable Development