Projects

Marmara Bölgesinde Doğal Yetişen Otsu Bitkilerin Yeşil Çatı Sistemlerinde Kullanım Olanaklarının Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2017 - 2018

İstanbul-Beşiktaş İlçesi Ekolojik Planlama Yaklaşımlı Kentsel Peyzaj Planı ve Uygulama Stratejisi

TUBITAK Project, 2016 - 2018

Yeşil Çatı Sistemlerinde Çeşitli Doğal ve Atık Malzemelerin Yetiştirme Ortamı Olarak Kullanım İmkanlarının Değerlendirilmesi

TUBITAK Project, 2016 - 2017

Yeşil Çatı Sistemlerinde Çeşitli Doğal ve Atık Malzemelerin Yetişme Ortamı Olarak Kullanım İmkanlarının Değerlendirilmesi

TUBITAK Project, 2015 - 2017

Effect of substrate compost percentage on green roof vegetable production

EKŞİ M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2016 - 2016

Bitkilendirilmiş Çatı Sistemlerinde Yetişme Ortamı Derinliğinin Bitki Toplumları Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması

EKŞİ M. (Executive)
Project Supported by Higher Education Institutions, 2014 - 2016

İstanbul İklim Koşullarında Yeşil Çatıların Bina ve Kent Düzeyinde Değerlendirilmesi

Project Supported by Higher Education Institutions, 2010 - 2012