Projects

Investigation of particulate matter process and air pollution source apportionment in urban area using wide range particulate matter size distribution (10 nm – 30 µm): Istanbul.

Alver Şahin Ü. (Executive)
TUBITAK Project, 2022 - 2024 Sustainable Development

Development of Floresan based gas sensors

Sars-Cov-2'Nin Atmosferik Partiküllere Maruz Bırakılan Primer Nazal Epitel Hücrelerine Etkisi

TUBITAK Project, 2022 - 2024 Sustainable Development

An Integrated Study of Air Pollutant Sources inthe Delhi National Capital Region (ASAP-Delhi)

Newton Programme Project, 2018 - 2022

Trafik Kaynaklı Ultraince Partiküllerin ve Siyah Karbonun Belirlenmesi ve Çevresel Faktörlerle İlişkisinin İncelenmesi

TUBITAK Project, 2015 - 2019

Tekstil Boyama Atıksularının Baca Gazı Arıtımında Kullanılarak Nötralizasyonu ve Atık Enerji Kazanımı

Alver Şahin Ü. (Executive)
TUBITAK Project, 2011 - 2015