Announcements

November
2022

We presented our papers on ATMOS222.

Ülkü Alver Şahin, Airborne Nano-Particulate Matter Size Distribution and Sources in the World, 10th International Symposium on Atmospheric Sciences, 18- 21 October 2022 Istanbul, Türkiye. Barış Can Üstündağ, Ülkü Alver Şahin...
November
2022

6. National Polar Sites Science Workshop

Ülkü Alver Şahin, Kutup bölgelerinde atmosferik nano-partiküller ve siyah karbon değişimi ve iklim değişimi üzerindeki etkisi, 6. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı, 30 Kasım-1 Aralık 2022, Trabzon.
November
2022

Tübitak 2209 A Project Accept

“Ozon Gazını Adsorbe Adebilecek Malzemelerin Araştırılması”, TÜBİTAK-BİDEP 2209-A,2022-devam, Proje Yürütücüsü: Sevval Sipahi, Akademik Danışman: Prof.Dr. Ülkü Alver Şahin
November
2022

Presentation on 14. International Ekoteks Symposium

İklim Değişikliği ve Karbon Ayak İzi”, 14. Uluslararası Ekoteks Sempozyumu-2030’a Doğru Dijitalleşen Tekstil Dünyasında Sürdürülebilirlik, İstanbul, 10.10.2022. Davetli Konuşmacı. https://www.ihkib.org.tr/tr/etkinlikler/etkinlik-metinleri...
November
2022

First Internation Workshop on Atmospheric Chemistry: Sources and Impacts- Invited Speaker

1. Ülkü Alver Şahin, Airborna Particulate Matter: Size, Number and Mass, First International Workshop on Atmospheric Chemistry:Sources and Impacts, Bolu, 13-15 October 2022.2. Burcu Onat, Air Quality in Subway System, First International Workshop on ...
November
2022

ISIB-TURKISH-HVAC, Indoor Air Quality Study Group Scientific Komite Meeting

1.ISIB-TURKISH-HVAC, İç Hava Kalitesi Komisyon Üyesi olarak okullarda iç hava kalitesi sınır değerleri belirlemek üzere bir çalışma yürütülmektedir. Bu kapsamda 27-29 Kasım 2022'de Antalya'da toplantı yapılacaktır.
August
2022

Our Tübitak 1001 Project has been accepted

Our project titled "WR-PNSD-IST: Investigation of particulate matter process and air pollution source apportionment in urban area using wide range particulate matter size distribution (10 nm – 30 µm): Istanbul." has been accepted by Tübitak 1001.S...
August
2022

Tübitak 1501 Project has been accepted

Our project about the floresans based gas sensors development has been accepted by Tübitak as 1501 project. Innovathink Engineering A.Ş. is a project manager and, Prof.Dr. Ülkü Alver Şahin from IUC Air Pollution Research Group and Doç.Dr. Ali Gelir f...
August
2022

RI-URBAN Project Collaboration

We are hapy to be one of the Associated Collaborators to RI-URBAN project. The project goal is to develop anair quality monitoring systemthat complements those that are currently available. Identifying and measuring the changes in air pollutants wil...