November
2022

Tübitak 2209 A Project Accept

  1. “Ozon Gazını Adsorbe Adebilecek Malzemelerin Araştırılması”, TÜBİTAK-BİDEP 2209-A, 2022-devam, Proje Yürütücüsü: Sevval Sipahi, Akademik Danışman: Prof.Dr. Ülkü Alver Şahin